Produktionsanalys hos AKRON

Akron utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom områdena spannmålshantering, biobränslehantering, motorer och fläktlösningar för industri. Huvudkontor och tillverkning ligger i Järpås och deras produkter är i drift över hela världen.

För att få en fördjupad förståelse för sin verksamhet och upptäcka förbättringsmöjligheter gör de nu en Produktionsanalys med hjälp av oss på IDC.

Lars Garenfelt, Produktionschef, AKRON.

– Det är alltid nyttigt att se sin egen produktion med nya ögon, hitta tidstjuvar och identifiera förbättringsmöjligheter. Det är lätt hänt att man blir hemmablind och kör på i samma spår och då är det värdefullt att få nya insikter på det här sättet. Analysen kan också ge indikationer på vad som fungerar bra i produktionen, en kalibrering och ett resultat att prioritera kommande insatser utifrån. Det ska bli jättespännande att se resultatet, säger Lars Garenfelt, Produktionschef, AKRON.

Opartisk sammanställning av nuläget

Analysen utförs av våra produktionsanalytiker och bygger på mätningar, faktainsamling, bedömningar och analys av information som inhämtas på företagets ledningsgrupp och produktion. All information som samlas in och samtliga resultat hanteras som konfidentiell handling av IDC. Syftet är att professionellt och opartiskt sammanställa ett företags nuläge och påvisa största förbättringsbehov.

AKRON implementerade för många år sedan ett 5S-system i sin produktion och ser nu möjligheter att ge det arbetet en nystart i och med Produktionsanalysen.

– Vi gjorde en produktionsanalys för många år sedan som resulterade i en resurs som dedikerat jobbade med 5S i produktionen. Nu ser jag mycket fram emot resultatet på denna 5S-revision och hur vi kan använda det som underlag när vi gör en nystart i LEAN-arbetet på en nivå som matchar oss just nu, fortsätter Lars Garenfelt, Produktionschef, AKRON.

Produktionsanalysen pågår i tre dagar

Våra produktionsanalytiker tillbringar tre dagar på företaget under själva analysdagarna, analyserar sedan resultatet och återkopplar till företagsledningen inom ett par veckor.

1️⃣ Första analysdagen träffar vi företagets ledningsgrupp som presenterar verksamheten. Vi gör en övergripande analys över hela verksamheten, och ledningen gör även en självutvärdering inom ett antal områden som rör förutsättningar för en effektiv produktion. Vi tittar även på företagets sätt att arbeta med produkt- och efterkalkylering.

Parallellt görs en rundvandring och en flödesanalys i produktionen där vi följer en komponents teoretiska väg genom flödet, från råvara till färdig produkt. Under vandringen ritas flödet på en fabrikslayout. Vi gör även en första frekvensstudie av manuellt arbete under ca fyra timmars produktion. Här registrerar vi om utfört arbete vid slumpmässigt valda avläsningstillfällen är värdeskapande, stödjande eller ej värdeskapande.

2️⃣ Dag två är vi i produktionen och gör en kapacitetsuppföljning av ett par maskiner under minst 4-6 timmar, gärna att någon av maskinerna är en identifierad flaskhals. Alla stopp mäts och orsaker registreras och kategoriseras. Normal cykeltid klockas och total Anläggningskapacitet (Momentant OEE) beräknas.

3️⃣ Den tredje dagen görs en andra frekvensstudie under cirka fyra timmars produktion. Vi gör även en revision av 5S och ordning och reda utifrån metoden LEAN på ett utvalt område. Vi gör även en avslutande rundvandring och pratar med produktionspersonal för att få en nyanserad bild av produktionen.

– Analytikerna som har varit här från IDC har vart öppenhjärtliga, personliga och utfört arbetet i produktionen på ett väldigt trevligt och proffsigt sätt. Jag är helt säker på att det blir en bra analys som kommer att ge oss nyttiga insikter, avslutar Lars Garenfelt.

Återkoppling, resultat och konkret handlingsplan

AKRON får sen en återkoppling med resultat och analys tillsammans med företagsledningen inom ett par veckor. Produktionsanalysen ger en sammanställning av företagets nuläge och förbättringsbehov, både vad gäller produktionseffektivitet och dess förutsättningar. Rapporten innehåller resultat från varje genomförd analys i produktionen med förslag på förbättringar. I rapporten finns även en sammanställning av styrkor och svagheter från den övergripande analysen samt resultat från 5S-revisionen. Under återkopplingen diskuteras även slutsatser och rekommendationer på fortsatt arbete.

– Ofta upptäcker vi att kopplingen mellan produktion och affärsplan och strategi kan vara tydligare vilket leder till ineffektivitet i produktionen. Som opartiska och utomstående aktörer kan vi utmana företag till utveckling i flera verksamhetsfrågor, förklarar Oskar Jonzon, industriutvecklare Tillverkning, IDC.

IDCs produktionsanalytiker tar slutligen tillsammans med företaget fram en handlingsplan för fortsatt arbete på kort, medellång och lång sikt. Där finns insatser och aktiviteter som kan ske på egen hand eller i fortsatt samverkan med oss på IDC. Oavsett håller vi fortsatt kontakt med företaget och följer upp handlingsplan och lägesbilden löpande.

Ett av flera möjliga ”nästa steg”

IDCs process bygger på (1) Skapa behovsbild, (2) Företagsanalys och (3) Ett Nästa steg. Nästa steg är alltid ett resultat av de tidigare lärdomarna i  varje utvecklingsresa. Detta steg kallar vi förbättringsarbete och det leder till en större förändring, en transformation. Varje företag har sina egna utmaningar och sin egen potential, därmed blir detta steg alltid unikt. Att genomföra en produktionsanalys är ett exempel på ett nästa steg, andra möjligheter kan vara:

 • Fördjupade områdesanalyser som exempelvis Affärsmodellsinnovation och hållbarhet med hjälp av Business Model Canvas, Analys för strategisk kompetensförsörjning, Livscykelanalys och Produktionsanalys.
 • Deltagande i forskningssprojekt
 • Direkt problemlösning
 • Deltagande i utvecklingsprojekt
 • Deltagande i nätverk
 • Utbildningar & event
 • Kontakt samverkanspartners
 • Finansieringshjälp

Läs mer om vår process


IDC och projektet Catalyst

För smart och hållbar produktion. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund och drivs i samverkan med IUC Väst, IUC Sjuhärad, IUC Halland och Göteborgs Tekniska College. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

Om du vill veta mer

Hör av dig till någon av våra produktionsanalytiker om du vill veta mer om produktionsanalysen.

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

0500-50 25 28

Anna Sahlström

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 28

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 15

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

0500-50 25 24

Oskar Jonzon

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 24

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

Delägare

Delägarskapets fördelar: UW-ELASTs miljöombyte på Material ConneXion

UW-ELAST i Mariestad är Skandinaviens ledande tillverkare av formgjutna och specialbeställda produkter i solid polyuretan, de har lång och gedigen erfarenhet som…

17 november, 2023 — Lästid 5 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min

Delägare | Information

Grattis Sundlings! | Årets vinnare av Industripriset Skaraborg

Industripriset Skaraborg 2023 gick till Sundlings Sverige AB, för sin förmåga till ständig utveckling och förnyelse. Varje år, sedan 2013…

23 november, 2023 — Lästid 3 min