Produktionsanalys hos AKRON

Akron utvecklar, tillverkar och säljer produkter inom områdena spannmålshantering, biobränslehantering, motorer och fläktlösningar för industri. Huvudkontor och tillverkning ligger i Järpås och deras produkter är i drift över hela världen.

För att få en fördjupad förståelse för sin verksamhet och upptäcka förbättringsmöjligheter gör de nu en Produktionsanalys med hjälp av oss på IDC.

Lars Garenfelt, Produktionschef, AKRON.

– Det är alltid nyttigt att se sin egen produktion med nya ögon, hitta tidstjuvar och identifiera förbättringsmöjligheter. Det är lätt hänt att man blir hemmablind och kör på i samma spår och då är det värdefullt att få nya insikter på det här sättet. Analysen kan också ge indikationer på vad som fungerar bra i produktionen, en kalibrering och ett resultat att prioritera kommande insatser utifrån. Det ska bli jättespännande att se resultatet, säger Lars Garenfelt, Produktionschef, AKRON.

Opartisk sammanställning av nuläget

Analysen utförs av våra produktionsanalytiker och bygger på mätningar, faktainsamling, bedömningar och analys av information som inhämtas på företagets ledningsgrupp och produktion. All information som samlas in och samtliga resultat hanteras som konfidentiell handling av IDC. Syftet är att professionellt och opartiskt sammanställa ett företags nuläge och påvisa största förbättringsbehov.

AKRON implementerade för många år sedan ett 5S-system i sin produktion och ser nu möjligheter att ge det arbetet en nystart i och med Produktionsanalysen.

– Vi gjorde en produktionsanalys för många år sedan som resulterade i en resurs som dedikerat jobbade med 5S i produktionen. Nu ser jag mycket fram emot resultatet på denna 5S-revision och hur vi kan använda det som underlag när vi gör en nystart i LEAN-arbetet på en nivå som matchar oss just nu, fortsätter Lars Garenfelt, Produktionschef, AKRON.

Produktionsanalysen pågår i tre dagar

Våra produktionsanalytiker tillbringar tre dagar på företaget under själva analysdagarna, analyserar sedan resultatet och återkopplar till företagsledningen inom ett par veckor.

1️⃣ Första analysdagen träffar vi företagets ledningsgrupp som presenterar verksamheten. Vi gör en övergripande analys över hela verksamheten, och ledningen gör även en självutvärdering inom ett antal områden som rör förutsättningar för en effektiv produktion. Vi tittar även på företagets sätt att arbeta med produkt- och efterkalkylering.

Parallellt görs en rundvandring och en flödesanalys i produktionen där vi följer en komponents teoretiska väg genom flödet, från råvara till färdig produkt. Under vandringen ritas flödet på en fabrikslayout. Vi gör även en första frekvensstudie av manuellt arbete under ca fyra timmars produktion. Här registrerar vi om utfört arbete vid slumpmässigt valda avläsningstillfällen är värdeskapande, stödjande eller ej värdeskapande.

2️⃣ Dag två är vi i produktionen och gör en kapacitetsuppföljning av ett par maskiner under minst 4-6 timmar, gärna att någon av maskinerna är en identifierad flaskhals. Alla stopp mäts och orsaker registreras och kategoriseras. Normal cykeltid klockas och total Anläggningskapacitet (Momentant OEE) beräknas.

3️⃣ Den tredje dagen görs en andra frekvensstudie under cirka fyra timmars produktion. Vi gör även en revision av 5S och ordning och reda utifrån metoden LEAN på ett utvalt område. Vi gör även en avslutande rundvandring och pratar med produktionspersonal för att få en nyanserad bild av produktionen.

– Analytikerna som har varit här från IDC har vart öppenhjärtliga, personliga och utfört arbetet i produktionen på ett väldigt trevligt och proffsigt sätt. Jag är helt säker på att det blir en bra analys som kommer att ge oss nyttiga insikter, avslutar Lars Garenfelt.

Återkoppling, resultat och konkret handlingsplan

AKRON får sen en återkoppling med resultat och analys tillsammans med företagsledningen inom ett par veckor. Produktionsanalysen ger en sammanställning av företagets nuläge och förbättringsbehov, både vad gäller produktionseffektivitet och dess förutsättningar. Rapporten innehåller resultat från varje genomförd analys i produktionen med förslag på förbättringar. I rapporten finns även en sammanställning av styrkor och svagheter från den övergripande analysen samt resultat från 5S-revisionen. Under återkopplingen diskuteras även slutsatser och rekommendationer på fortsatt arbete.

– Ofta upptäcker vi att kopplingen mellan produktion och affärsplan och strategi kan vara tydligare vilket leder till ineffektivitet i produktionen. Som opartiska och utomstående aktörer kan vi utmana företag till utveckling i flera verksamhetsfrågor, förklarar Oskar Jonzon, industriutvecklare Tillverkning, IDC.

IDCs produktionsanalytiker tar slutligen tillsammans med företaget fram en handlingsplan för fortsatt arbete på kort, medellång och lång sikt. Där finns insatser och aktiviteter som kan ske på egen hand eller i fortsatt samverkan med oss på IDC. Oavsett håller vi fortsatt kontakt med företaget och följer upp handlingsplan och lägesbilden löpande.

Ett av flera möjliga ”nästa steg”

IDCs process bygger på (1) Skapa behovsbild, (2) Företagsanalys och (3) Ett Nästa steg. Nästa steg är alltid ett resultat av de tidigare lärdomarna i  varje utvecklingsresa. Detta steg kallar vi förbättringsarbete och det leder till en större förändring, en transformation. Varje företag har sina egna utmaningar och sin egen potential, därmed blir detta steg alltid unikt. Att genomföra en produktionsanalys är ett exempel på ett nästa steg, andra möjligheter kan vara:

 • Fördjupade områdesanalyser som exempelvis Affärsmodellsinnovation och hållbarhet med hjälp av Business Model Canvas, Analys för strategisk kompetensförsörjning, Livscykelanalys och Produktionsanalys.
 • Deltagande i forskningssprojekt
 • Direkt problemlösning
 • Deltagande i utvecklingsprojekt
 • Deltagande i nätverk
 • Utbildningar & event
 • Kontakt samverkanspartners
 • Finansieringshjälp

Läs mer om vår process


IDC och projektet Catalyst

För smart och hållbar produktion. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund och drivs i samverkan med IUC Väst, IUC Sjuhärad, IUC Halland och Göteborgs Tekniska College. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

Om du vill veta mer

Hör av dig till någon av våra produktionsanalytiker om du vill veta mer om produktionsanalysen.

Industriutvecklare tillverkning

0500-50 25 28

Anna Sahlström

Industriutvecklare tillverkning

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 28

Industriutvecklare tillverkning

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning

Jag började här på IDC i maj 2019 i projektet Catalyst. Sedan starten i maj har jag också blivit involverad i projekten Industriell Dynamik och Robotlyftet. Min inriktning är mot produktion och de frågor som rör det. Innan jag kom till IDC har jag under 25 år jobbat inom produktion och med olika roller, både som operatör, tekniker, ledare. och chef. Det som är så kul med att jobba på IDC är kontakten med alla företag. Att komma ut och se alla olika verksamheter i Skaraborg och kunna hjälpa till med de möjligheter och utmaningar som företagen har. Sedan finns det en fantastisk bredd på kompetensen och bra arbetskamrater här på IDC.

Förutom idrott och träning är ett av mina intressen veteranbilar och speciellt Saab. Om tid finns tar jag gärna en tur eller åker på en träff eller marknad för att leta efter just den bildel som saknas för tillfället. När jag inte jobbar umgås jag helst med min familj och våra vänner. Har jag riktig tur kan jag få med mig familjen på en tur i en av mina veteranbilar!

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 15

Industriutvecklare tillverkning

0500-50 25 24

Oskar Jonzon

Industriutvecklare tillverkning

Jag började i november 2019  som industriell utvecklare med fokus på produktion, inom projekten ASSAR och Catalyst. De senaste 22 åren har jag jobbat inom den tillverkande industrin, med roller som operatör, förbättringsledare, produktionstekniker och arbetsledare. Mina arbetsplatser har varit allt från storbolag till det lilla familjeföretaget. Det är bra erfarenheter som kommer till nytta i mötet med Skaraborgs tillverkande industri.

Det som driver mig är möjligheten att få hjälpa och vägleda personer och organisationer.  Att se och höra när polletten trillar ner hos individer och team. När jag ser det egna engagemanget och drivet växa hos en person, när någon utvecklas, där får jag mitt bränsle varje dag. I mitt uppdrag på IDC tror jag att jag kommer att ha nytta av min förmåga att ha ett helikopterperspektiv på saker, att se saker objektivt för att sedan koppla ihop det till ett sammanhang. Jag tror även att mitt eget engagemang smittar av sig till min närhet.

När jag inte jobbar tar jag gärna en sväng på någon av mina motorcyklar. Under sommarhalvåret blir det även några timmar på golfbanan då jag tävlar en del runt om i Sverige, på relativt hög amatörnivå. Jag älskar tävlingsmomentet, när pulsen går upp och det blir allvar.

 

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 24

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Projekt

Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Nu erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram, för ett begränsat…

24 januari, 2023 — Lästid 2 min

Delägare | Projekt

Så jobbar Lundbergs Möbler cirkulärt

Möbeltillverkaren Lundbergs Möbler har mer än 75 års erfarenhet i branschen, men tittar hellre genom framrutan än bakrutan och strävar…

13 januari, 2023 — Lästid 8 min

Delägare | Projekt

Leverantörer till fordonsbranschen gör kraftig omställning

De kommande åren förväntas världens elektriska fordonsflotta mångdubblas. Fordonsindustrin är den enskilt viktigaste delen av Västra Götalands ekonomi och i…

17 januari, 2023 — Lästid 7 min

Delägare | Projekt

Preppa för påtryckningar med cirkulär ekonomi

Kickstart cirkulär ekonomi är en workshopserie i tre delar kring cirkulär ekonomi där företag under vintern 2022 fått inspiration kring…

19 december, 2022 — Lästid 15 min