Analys & coachning

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Det gör vi genom att jobba utifrån filosofin ”hjälp till självhjälp”, vi fokuserar på långsiktigt stärkande och lärande insatser. Vår modell bygger på delarna behov, analys och ett nästa steg. Längs med vägen har företagen kontinuerligt stöd och stöttning i form av coachning från en kontaktperson på IDC.

Vi har unika metoder, verktyg och medarbetare

Vi har genom åren utvecklat unika arbetssätt med olika verktyg, metoder, analyser och processer som anpassas till varje företags egna situation, och våra medarbetare är en grupp med kompletterande personligheter och kompetenser.

Följ med på en resa tillsammans med oss på IDC – alla  utvecklingsresor ser olika ut

 

Läs mer om vår företagsanalys

Läs vår folder

1. Behovsbild

Våra delägares behov är det som styr vårt arbete och ger utvecklingsresan en riktning. Behovsbilden klarnar i vårt första möte – behovsinventeringenI samband med det startar även den coachningsprocess som sedan kontinuerligt följer utvecklingsresan.

 • Inledande möte
 • Behovsinventering
 • Nyfikna frågor
 • Aktivt lyssnande
 • Coachningen startar

2. Företagsanalys

Vi genomför sedan en övergripande företagsanalys hos företaget, en analys vi utvecklat särskilt för den tillverkande industrin. Den ger en bra nulägesbild över företagets situation. Utifrån analysens resultat kan vi sedan identifiera de områden där utvecklingspotential finns och se hur vi kan stötta delägarföretaget på bästa sätt. Här kan du läsa mer om vår företagsanalys och vad företag som gjord den har att berätta om dess effekter. 

Analysområden
 • Företagsgemensamma frågor
 • Ledning
 • Marknad
 • Personal/HR
 • Produktion
 • Produktutveckling

3. Nästa steg

Nästa steg är alltid ett resultat av de tidigare lärdomarna i utvecklingsresan. Alla företag står inför olika utmaningar och behov. Allt vårt arbete bottnar i en filosofi kring ”hjälp till självhjälp”. Vi tror på en lärande organisation för en hållbar framtida industri.

Exempel på nästa steg
 • Fördjupade områdesanalyser
 • Direkt problemlösning
 • Deltagande i utvecklingsprojekt
 • Deltagande i nätverk
 • Utbildningar & event
 • Kontakt samverkanspartners
 • Finansieringshjälp
 • Inspiration