Analys & coachning

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Det gör vi genom att jobba utifrån filosofin ”hjälp till självhjälp”, vi fokuserar på långsiktigt stärkande och lärande insatser. Vår modell bygger på delarna behov, analys och ett nästa steg. Längs med vägen har företagen kontinuerligt stöd och stöttning i form av coachning från en kontaktperson på IDC.

Vi har unika metoder, verktyg och medarbetare

Vi har genom åren utvecklat unika arbetssätt med olika verktyg, metoder, analyser och processer som anpassas till varje företags egna situation, och våra medarbetare är en grupp med kompletterande personligheter och kompetenser.

Följ med på en resa tillsammans med oss på IDC – alla  utvecklingsresor ser olika ut

 

Läs mer om vår företagsanalys

Öppna vår informationsfolder

1. Behovsbild

Våra delägares behov är det som styr vårt
arbete och ger utvecklingsresan sin riktning.
Ett företags potential klarnar i vårt första möte
när vi gör en behovsinventering. I samband med den startar även en coachningsprocess och matchning mot olika förbättringsinsatser.

 • Behovsinventering
 • Nyfikna frågor
 • Aktivt lyssnande
 • Identifiering av företagets potential
 • Coachningen
 • Planering av förbättringsinsatser

2. Företagsanalys

I nästa steg genomförs en övergripande företagsanalys, en analys vi utvecklat särskilt för den tillverkande industrin. Den ger en bra nulägesbild över företagets situation. Utifrån resultatet kan vi sedan ta ut riktning och vision genom att identifiera de områden där störst potential finns. Vi sätter en gemensam handlingsplan där vi prioriterar insatser. Här kan du läsa mer om vår företagsanalys och vad företag som gjort den tycker att det gett dem. 

Områden i företagsanalysen
 • Företagsgemensamma frågor
 • Ledning
 • Marknad
 • Personal/HR
 • Produktion
 • Produktutveckling

3. Nästa steg

Nästa steg är alltid ett resultat av de tidigare lärdomarna i utvecklingsresan. Detta steg kallar vi förbättringsarbete och det leder till en större förändring, en transformation. Alla företag har olika utmaningar och potential, därmed blir detta steg unikt för varje företag. Exempel på ett nästa steg kan vara:

Exempel på nästa steg
 • Fördjupade områdesanalyser
 • Deltagande i forskningssprojekt
 • Direkt problemlösning
 • Deltagande i utvecklingsprojekt
 • Deltagande i nätverk
 • Utbildningar & event
 • Kontakt samverkanspartners
 • Finansieringshjälp