Lean i praktiken hos Åkerstedts Verkstad

Åkerstedts Verkstad AB i Kvänum bygger industrifläktar i alla storlekar och former. För några år sedan gick samtliga medarbetare introduktionskurser i Lean på Högskolan i Skövde. Efter det har hela verkstaden byggts om och medarbetarna har infört städrutiner och effektiviserat sitt flöde.

Nu känner de att det är dags att ta nästa steg i utvecklingen och de vill även repetera sina kunskaper. Under en dag fick medarbetarna praktisera Lean och 5S i sin egen produktion med hjälp av IDC.

Målet är att få ett mer standardiserat arbetssätt

Daniel Strandberg är produktionschef och berättar att det var oerhört värdefullt att först gå utbildning inom Lean på Högskolan. Nu kontaktade han IDC angående deras behov av att repetera Lean.

— Vi känner att vi vill öva på och repetera våra kunskaper efter att ha gått kursen Lean intro på Högskolan i Skövde.  Att vi får möjlighet att test på våra egna produkter gör att vi utvecklas ytterligare och blir bättre. Målet är att få ett mer standardiserat arbetssätt och lite nytänk inom Lean, säger Daniel.

Lean säkrar effektivitet på lång sikt

Under en dag fick medarbetarna repetera sina kunskaper med hjälp av Johan Lundahl och Oskar Jonzon, industriutvecklare tillverkning, från IDC och projektet Catalyst. De gick igenom 5S och de 7+1 slöserierna. 5S ingår som en del i den japanska produktionsfilosofin Lean produktion. Det är en metod som är inriktad på att skapa en strategiskt hållbar struktur som säkrar effektivitet även på lång sikt. Arbetssättet möter upp dagens höga krav på effektivitet, struktur och pålitliga resultat.

Praktiserade steg fyra och fem i 5S

De fem S:en i 5S består av att sortera, systematisera, städa, standardisera och skapa vana. Under dagens övning fokuserade medarbetarna på steg fyra och fem i 5S – standardisera och skapa vana. Tanken var att de skulle försöka hitta ett standardiserat arbetssätt för montering av fläktar.

Arbetsplatskultur och förändringsarbete

Medarbetarna på Åkerstedts fick under den här dagen även lära sig mer om grunderna kring arbetsplatskultur. En kultur i balans underlättar genomförandet av  Lean och 5S  som bygger på ett gemensamt synsätt. Johan och Oskar pratade om kultur och människor i förändring, att vi upplever och tar oss an förändring olika. När en förändring genomförs behöver den förankras i hela organisationen och alla behöver veta varför den genomförs. Ett standardiserat arbetssätt innebär en förändring där en hel verksamhet ser över och hittar en gemensam struktur och rutiner.

— När vi stöttar företagen i Lean-arbete lägger vi med en introduktion till arbetsplatskultur och förändringsledning. Det gör vi eftersom Lean och 5S många gånger innebär en förändring av en arbetsmetod. Just den här kopplingen skapar mycket igenkänning hos företagen och de har stor nytta av det för kommande utveckling, säger Johan Lundahl.

Oskar Jonzon och Johan Lundahl från IDC ledde repetitionen av Lean och arbetsplatskultur.

Workshop med egna produkter eller kasta flygplan

Genom att introducera Lean på din arbetsplats skapas ett gemensamt arbetssätt som i sin tur leder till effektivitet förklarar Johan.

—  Att införa Lean skapar en samsyn i företaget. Sätter man en standard har alla en metod att utgå ifrån, för vidare förbättring, till skillnad mot om det finns fler metoder. Det var väldigt bra att alla på Åkerstedts Verkstad var med den här dagen. Att vi kunde genomföra övningen på en egen produkt, som de till vardags jobbar med, underlättar för vidare förbättringsarbete. Finns det inte möjlighet att genomföra övningen på en egen produkt gör vi en liknande workshop genom att vika och kasta flygplan.

Reflektioner från övningen

Under övningen fick tre arbetsstationer jobba med likadana fläktar där en medarbetare monterade, en tog tid och en följde och ritade med papper och penna ner hur montören rörde sig. Det bästa resultat, som höll både hög kvalitet och var tidseffektivt, fick även testas av de andra två montörerna.

Nästa steg

Utvecklingsarbetet hos Åkerstedts Verkstad fortsätter och nästa steg blir att jobba igenom affärsplanen med hjälp av en Business Model Canvas.

— Hos Åkerstedts har de satt vision och mål på styrelsenivå, nu vill bryta ner det till delmål i företaget och nästa steg blir att de tillsammans med oss på IDC jobba igenom affärsplanen. Vi kommer stötta dem i arbetet med att bryta ner vision och mål och sätta en handlingsplan för att skapa en tydlighet för alla som jobbar på Åkerstedts, avslutar Johan.

Intro Lean-filosofi startar i november

Vill du lära dig mer om Lean så finns nu möjlighet att anmäla sig till höstens kurs Intro Lean-filosofi som Högskolan i Skövde arrangerar. Utbildningen förväntas genomföras på plats i Högskolans lokaler och startar den 23 november.

Läs mer och anmälan


IDC och projektet Catalyst

För smart och hållbar produktion. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

Vill du veta mer?

Hör av dig till Johan eller Oskar om du vill veta mer om hur vi kan stötta ditt företags utvecklingsresa.

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Cirkularitet

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 15

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

0500-50 25 24

Oskar Jonzon

Industriutvecklare tillverkning | Resurseffektiv Produktion & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 24

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Information

Grattis Sundlings! | Årets vinnare av Industripriset Skaraborg

Industripriset Skaraborg 2023 gick till Sundlings Sverige AB, för sin förmåga till ständig utveckling och förnyelse. Varje år, sedan 2013…

23 november, 2023 — Lästid 3 min

Insikter med IDC | Projekt

Om design, material och finansiering kopplat till cirkularitet

Ett fyrtiotal personer deltog under fördjupningsseminariet om cirkularitet som hölls vid ASSAR Industrial Innovation Arena under början av 2024. De…

26 mars, 2024 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Additiv tillverkning | 3D Action 2.0 vägleder och möjliggör

Nu finns nya möjligheter att öka sin medvetenhet och kunskap för en hållbar och effektiv tillverkningsprocess. Nyligen startade projektet 3D-Action…

22 mars, 2024 — Lästid 2 min

Insikter med IDC | Projekt

Insikter om cirkularitet

Under ett insiktsseminarium satte vi fokus på cirkulära affärer, vad det innebär och hur de kommer att påverka vår framtid…

14 februari, 2024 — Lästid 8 min