Kommunikation, förbättringsarbete och företagsanalyser ger Sibab Interior snabb utveckling

För ungefär ett år sedan genomförde IDC en företagsanalys hos Sibab Interior AB. Vi har träffat Tove Sventoft, operativ ledare, för att höra hur företaget utvecklats efter analysen och hur det lilla extra alltid lönar sig i längden.

Att gå in som delägarföretag hos IDC innebär att tillsammans beger oss på en utvecklingsresa. Genom stöd och coachning längs med vägen hittar företaget sin fulla utvecklingspotential. IDCs företagsanalys är ett välbeprövat analysverktygspeciellt framtagen för industrin, som genomlyser hela företaget. I en första övergripande analys identifieras de områden där utvecklingspotential finns.

Generationskifte 2019

Sedan 1984 erbjuder Sibab specialtillverkad inredning för hotell, butiker, restauranger och annan offentlig miljö. Efter flera år tillsammans i företaget tog Joakim Sventoft, (VD) och Daniel Djurberg (ansvarig för konstruktion, beredning och inköp) över företaget 2019 i ett generationsskifte. Tidigare drevs Sibab av bland annat deras respektive fäder, Gunnar Sventoft och Håkan Carlsson.

— Tiden är nu mogen för att låta den yngre generationen ta över och få forma kommande inredningsförsäljning och tillverkning efter morgondagens krav och kundbehov. Citatet kommer från tidigare ägarna Gunnar Sventoft och Håkan Carlsson.

Tove Sventoft, operativ ledare på Sibab Interior AB.

Företagsanalys ledde till 5S-arbete och effektiviseringar

I samband med skiftet passade det in att genomföra en företagsanalys, via projektet Catalyst, för att få en tydligare bild över verksamhetens prioriteringsområden, berättar Tove Sventoft.

— Analysen gav oss insikt om att vi har en väldigt hög ambitionsnivå och vill utvecklas mycket inom flera områden samtidigt. Det blir lätt för mycket men efter analysen har vi strukturerat upp vårt arbete och prioriterar det mest kritiska först. Vi la tidigare mycket tid på arbetsmoment som inte gav någonting. Nu har vi strukturerat upp våra palltorg och kommit igång med 5S och effektiviseringsarbete tack vare en introduktion av IDC. Vi har också jobbat mycket mer med kommunikationen till våra medarbetare. Bland annat genom målsättningar och förutsättningar för hur alla kan bidra till verksamheten. Vi skickar ut veckobrev med den senaste informationen och vad som väntar med till exempel orderofferter vi räknar på. Vi vill ge alla möjlighet att känna sig delaktiga och kunna bidra.

Nu när vi kommit igång har vi mitt under ordernedgång och korttidspermitteringar både högre engagemang och en mer positiv verksamhet.

Tove Sventoft, operativ ledare på Sibab.

Korttidsarbete med positiva effekter

Som för många andra företag innebar våren 2020 snabba omställningar i produktionsnivån för Sibab. På bara några veckor tvingades företag gå ner till korttidsarbete. Tove berättar att denna snabba omställning även fört mycket positivt med sig med tanke på deras uppstartade 5S-arbete.

— Det här var pusselbiten som många tidigare efterfrågat och som gjorde att alla förstår vikten av att bidra till ordning, reda, framförhållning och planering. Nu har vi en planering där alla vet precis vad som ska göras när vi kommer på morgonen, tidigare har vi löst mycket undan för undan. Nu när vi kommit igång har vi mitt under ordernedgång och korttidspermitteringar både högre engagemang och en mer positiv verksamhet.

En produktionsanalys blir nästa steg

Nästa steg blir att knyta ihop säcken och få snurr på alla förbättringar med pallplatser, lagerplatser och monteringsstationer som genomförts sedan analysen, förklarar Tove.

— Bland annat ska en ny tjänst tillsättas för internlogistik och vi ska komma igång med mer marknadsföring för att attrahera marknaden. Vi kommer också jobba strategiskt för att bli en attraktiv arbetsgivare. Till hösten nu hoppas vi kunna genomföra en produktionsanalys med hjälp av IDC. Den ska hjälpa oss identifiera alla tidstjuvar så vi kan bli ännu bättre i det arbete vi redan påbörjat. Tack vare att vi gjorde företagsanalysen för snart ett år sedan och sedan dess själva hunnit göra mycket hoppas vi få ut ännu mer av en sådan analys.

I en produktionsanalys genomförs bland annat frekvensstudier, stopptidsuppföljning och flödesanalys.

I juni besökte David Åberg och Johan Lundahl Sibab för att göra en 5S-revision. Tove berättar om hur Sibab byggt om i produktionen för att skapa ett bättre flöde genom fabriken.

Engagerade inom alla hållbarhetsaspekter

Tidigare har Sibab deltagit i projekt Kompetensnavet, genomfört värdegrundsarbete och fått en introduktion i jämställdhet, mångfald och strategisk kompetensförsörjning. För en hållbar utveckling inom materialval, spillhantering och produktutveckling har ett samarbete med Material ConneXion Skövde inletts. Sedan i våras är Tove även delaktig i nätverket för HR ledarskap- och medarbetarskap som drivs av IDC. I företagsanalysen identifierades även utmaningar inom digitalisering vilket gjorde att Sibab hakade på Digiresan.

Det handlar inte om att jag lägger 24 timmar om dygnet, lösningen är att bara ge lite till på varje grej man gör.

Tove Sventoft, operativ ledare.

Att ge det lilla extra lönar sig i längden

Det är tydligt att Sibab gillar ett högt tempo och är nyfikna. De har skapat sig en rutin i omvärldsbevakning för att hålla sig uppdaterade med vad som sker i möbel och inredningsbranschen. Hur får ni tiden att räcka till, vart börjar man?

— Det handlar inte om att jag lägger 24 timmar om dygnet, lösningen är att bara ge lite till på varje grej man gör. Göra det lite mer ingående, snabbare eller mer fokuserat. Det finns alltid lite mer tid att hämta och ta vara på utan att behöva köra slut på sig. Den stora vinsten med arbetet är att det till slut gör att man kommer lite längre med både mindre tid och resurser. Vi hade aldrig kommit så här långt under det här året om vi inte hade gjort lite extra i det vi engagerar oss i. De flesta saker man ger in på ger resultat till slut. Vi har en positiv grundsyn på saker och stänger inga dörrar, man vet aldrig vad saker till en början kan leda till.

En verksamhet med puls i

Så hur ser fortsattningen på resan ut, vad är nästa delmål ?

— En lite mer långsiktig målbild vi har är att Sibab ska vara en plats man vill jobba på, ett självklart val att producera sin inredning på som bygger på ärlighet och ett genuint engagemang. Vi har en snygg välorganiserad fabrik där alla trivs, vi har besök och fabriksvisningar och har fått igång lite puls i verksamheten. Om två år är vi där!

Tove berättar om resultat från företagsanalysen

Om företagsanalysen

IDCs företagsanalys är ett välbeprövat analysverktygspeciellt framtagen för industrin, som genomlyser hela företaget.

Nuläge, önskat läge och samsyn

Verktyget ger en guidning, det viktiga är företagets egna resonemang. Företagets ledningsgrupp får betygsätta sitt nuläge och sitt önskade läge genom att besvara ett antal olika frågor. De områden som ingår i en företagsanalys är: ledning, marknad, produktutveckling, produktion, personal/HR och företagsgemensamt. Företagen får ett tillfälle att tillsammans ta sig tid och få prata igenom viktiga frågor, över alla delar i verksamheten och skapa sig en samsyn. 

En företagsanalys ger en guidning i utvecklingsarbetet, det viktiga är företagets egna resonemang. Företagets ledningsgrupp får betygsätta sitt nuläge och sitt önskade läge genom att besvara ett antal olika frågor. De områden som ingår i en företagsanalys är: ledning, marknad, produktutveckling, produktion, personal/HR och företagsgemensamt. Företagen får ett tillfälle att tillsammans ta sig tid och få prata igenom viktiga frågor, över alla delar i verksamheten och skapa sig en samsyn. 

Vår modell bygger på delarna behov, analys och ett nästa steg. Längs med vägen har företagen kontinuerligt stöd och stöttning i form av coachning från en kontaktperson på IDC. Klicka på bilden och läs mer om IDCs utvecklingsresa.


IDC och projektet Catalyst

För smart och hållbar produktion. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min

IDCs erbjudande | Information

Säkra din plats i IUC montern på Elmia Subcontractor 2024!

Elmia Subcontractor är norra Europas största underleverantörsmässa och mötesplatsen för företagen inom tillverkande industrin, deras kunder och leverantörer. Här finner…

26 mars, 2024 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

IDCs erbjudande

Nytt erbjudande inom social hållbarhet

Vi på IDC har i många år samverkat med EDCS – Equality Development Center West Sweden i frågor rörande social hållbarhet…

16 januari, 2024 — Lästid 1 min