Nätverk

Genom IDC har företag möjlighet att delta i olika nätverk som syftar till att samla personer med liknande yrken för erfarenhetsutbyte och utveckling.

Nätverken klustrar och skapar engagemang i syfte att långsiktigt stärka industriföretagen och tillgodose deras behov inom olika områden. En stor del av nätverken drivs genom ASSAR Industrial Innovation Arena.

 

Nätverk affärssystem

För dig som använder affärssystem i allmänhet och Monitor i synnerhet. Här kan du utbyta erfarenheter och tips inom affärssystemet Monitor. Träffar arrangeras med jämna mellanrum där du får möjlighet att lyfta frågor du brottas med i vardagen för att kunna dra lärdom av varandra när det kommer till operativ verksamhet i Monitor. Träffarna är till för användarna och vi kommer att belysa olika frågor om olika områden inom affärssystemet Monitor. Det kommer även att bjudas tillfällen där representanter för Monitor kommer att delta för att guida och svara på frågor kring affärssystemet.

Fokusträffar
Två gånger per år kommer arrangerar vi Fokusträffar på temat affärssystem/Monitor. Där pratar vi om affärssystem i stort och hur du kan tänka vid användandet av de olika områdena som affärssystemen kan stötta. Fokusområden som till exempel Planering och Kalkylering kan diskuteras och förklaras vid dessa träffar. Läs mer om Fokusträffar

Läs mer om nätverk affärssystem

Nätverket har sitt ursprung i IDC och drivs genom ASSAR Industrial Innovation Arena.

Kontaktperson

Industriutvecklare tillverkning

0500-50 25 11

Marie Brehag von Haugwitz

Industriutvecklare tillverkning

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 11

Nätverket för en jämställd teknik- och industribransch

Drivs  i syfte att få en större mångfald i industri och tekniska yrken. Målgruppen för nätverket är yrkesverksamma inom industrin och studerande vid högskola och YH-utbildningar. Nätverket arrangerar träffar, seminarium och workshops ett par gånger per år.

– Med nätverket vill vi driva förändring och få fler kvinnor som söker sig till industri- och tekniska yrken. Vi vill att industrin ska vara en arbetsplats för alla och vi vill arbeta för att fler kvinnor ska trivas och vilja vara kvar i industrin. Vi ser nätverket som ett forum för nätverkande, samverkan, gemensam utveckling och kunskapsspridning, säger Tanja Lundberg, projektledare för ASSAR.

Se en film om nätverket för en jämställd industri- och teknikbransch

Läs mer om nätverket för en jämställd teknik- och industribransch

Detta nätverk har startats upp genom ASSAR-samarbetet och drivs av ASSAR Industrial Innovation Arena.

Kontaktpersoner

Industriutvecklare kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Nätverk HR – ledarskap och medarbetarskap

Det här nätverket är till för dig som vill hitta inspiration och få erfarenhetsutbyte inom HR-frågor. Träffar arrangeras fem gånger per år där du får möjlighet att lyssna på externa experter, men även samtala, dela erfarenhet och nätverka med andra företag. Träffarna speglar deltagarnas behov och ämnen som berörs kan vara allt från arbetsplatskultur, arbetsrätt, motivation och kommunikation, ja det mesta som berör HR-frågor.

Nätverket är till för dig som dagligen jobbar med personal och ledarskap inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Tillsammans kan vi göra varandra bättre och skapa riktigt bra och attraktiva arbetsplatser.

Fokusträffar
Två gånger per år arrangerar vi Fokusträffar på temat ledarskap och medarbetarskap. Där pratar vi generellt om ledarskap och medarbetarskap och har inspirationstalare och workshops. Läs mer om Fokusträffar.

Se en film om nätverket för HR – ledarskap och medarbetarskap

Läs mer om vad nätverket kan ge för effekter

Nätverket har sitt ursprung i IDC och drivs genom projektet Catalyst.

Kontaktpersoner

Industriutvecklare kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Produktionstekniskt strategiskt nätverk (PT Nätverk)

Här är du med och bidrar aktivt med både kunskap och möjlighet att påverka beslut inom produktionstekniska ämnen i Skaraborg. Målgrupp för nätverket är tekniker, ingenjörer, utvecklingschefer och ledare i den tillverkande industrin i Skaraborg, Högskolan i Skövde och forskare samt studenter. Nätverket drivs i nära samverkan med Högskolan i Skövde. Medlemmarna träffas ungefär fyra gånger per år, ofta ute hos deltagande företag där också tid läggs på något gott exempel att visa.

Produktionstekniska dagen

Produktionstekniska dagen arrangeras varje år av PT Nätverk i syfte att sprida information och kunskap om ny teknik, ny forskning och inspirerande föreläsningar.

Nyheter från PT Nätverk

Se en film om PT Nätverk

Läs mer om PT Nätverk

Nätverket har sitt ursprung i IDC och drivs genom ASSAR Industrial Innovation Arena.

Kontaktperson

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Produktutvecklingsnätverk

Nätverket riktar sig till både små, medelstora och stora företag som jobbar med produktutveckling och som vill utveckla sitt arbetssätt och få erfarenhetsutbyte eller trendspaning. Syftet med nätverket är att stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften vad gäller produktutveckling och cirkulärt arbete bland industriföretagen i Skaraborg. Tematiska träffar för att titta på olika metoder eller trender inom hållbar produktutveckling, teknik eller material varvas med  studiebesök hos  deltagande företag eller i andra spännande verksamheter.

Se en film om Produktutvecklingsnätverket

Läs mer om produktutvecklingsnätverket

Detta nätverk har startats upp genom ASSAR-samarbetet och drivs av ASSAR Industrial Innovation Arena.

Kontaktperson

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 26

Petter Reuterholt

Industriutvecklare innovation

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 26

Nätverk VD/Omvärld

Det här nätverket syftar till att skapa ökade förutsättningar för att utveckla deltagarnas affärer och i förlängningen ökad lönsamhet. Deltagarna träffas för att ge och få signaler, erfarenheter och omvärldsbevakning. Nätverksträffar hålls två gånger per år ute i deltagande företags verksamheter och är till för dig som är VD inom den tillverkande industrin i Skaraborg.

Se en film om Nätverket VD/Omvärld

Läs mer om nätverket VD/Omvärld

Nätverket har sitt ursprung i IDC och drivs genom ASSAR Industrial Innovation Arena.

Kontaktperson

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Robotnätverk

Här är målet att kunna identifiera framtida utmaningar och utbildningsbehov inom automation och robotteknik. Syftet är att driva på forskning, utveckling, tillämpning av ny teknik och dela kunskap inom området för att stärka konkurrenskraften hos enskilda aktörer och svensk industri som helhet. Nätverksträffar varvas med seminarier och workshops, vissa aktiviteter samkörs med andra aktörer. Målgrupp för nätverket är i första hand teknik och tillverkningsföretag i Skaraborg.

Läs mer om Robotnätverket

Detta nätverk har startats upp genom ASSAR-samarbetet och drivs av ASSAR Industrial Innovation Arena.

Kontaktperson

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 14

Tobias Björck

Industriutvecklare innovation

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 14

Nätverket för virtuell driftsättning

Ett nätverk för specialister inom tillverkande industri, teknikbolag och akademi men också för intresserade som vill vara med och lära sig mer om den här tekniken. Målet är att få med fler integratörer i nätverket och sprida nyttan av tekniken till fler.

Läs mer om nätverket för virtuell driftsättning

Detta nätverk har startats upp genom ASSAR-samarbetet och drivs av ASSAR Industrial Innovation Arena.

Kontaktperson

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 14

Tobias Björck

Industriutvecklare innovation

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 14