Daloc i Töreboda öppnar dörrarna för PT-nätverk

Under slutet av 2022 följde ett 20-tal nätverksdeltagare med på ett studiebesök på Daloc i Töreboda där vi fick besöka de båda fabrikerna för ståldörrstillverkning och trädörrstillverkning.

Huvudkontoret i Törebodas entré.

Dalocs huvudkontor ligger i Töreboda och där tillverkas ståldörrar och trädörrar i toppmoderna anläggningar. De är en av Europas främsta dörrtillverkare och allt startade med en branddörr 1942. De utvecklar säkra dörrar med ett tydligt syfte med sina dörrar: att rädda liv. Eller som de uttrycker det i sin marknadskommunikation: ”Doors with purpose”.

Idag är Daloc en miljardkoncern med över 550 medarbetare och leds av tredje generationens aktiva ägare av koncernchef Fredrik Sliverstrand sedan 2015. Innan dess leddes företaget av hans mor Inga-Lisa Johansson sedan 1970-talet och under hennes ledning utvecklades företaget i snabb takt. Hennes ledarskap har tydligt präglat kulturen i företaget och 2015 fick Inga-Lisa ett stort erkännande då hon tilldelades Konungens medalj för framstående insatser som företagsledare av H.M. Konung Carl XVI Gustaf.

Framgångsreceptet för Daloc är innovativ design, intelligenta konstruktioner och egenutvecklad produktionsteknik. Och inte minst kompetenta och engagerade medarbetare.

Dörrar för alla byggnader och syften – producerade i Sverige

All tillverkning sker i Sverige.

Daloc tillverkar dörrar klassade för brandmotstånd, brandgastäthet, inbrottsskydd, explosionsskydd, skottsäkerhet och våtrum med mera. De levererar stöd genom hela byggprocessen och ser till att klassningsbehov som ställs uppfylls. All tillverkning sker i Sverige i bolagets egen regi, produkterna är egenutvecklade och tillverkas med en hög automationsgrad.

Strategiskt hållbarhetsarbete

Daloc jobbar utifrån flera hållbarhetsmål tidssatta till 2025.

  • Minska CO2-utsläpp från tillverkning och lokaler med minst 50% jämfört med 2019.
  • Minska CO2-utsläpp från transporter per körd mil med minst 50% jämfört med 2019.
  • Fortsätta att tillverka och sälja dörrar med lång hållbarhet som bidrar till en cirkulär bygg- och fastighetssektor.
  • Fortsätta att arbeta för en säker arbetsmiljö med nollvision för arbetsskador som leder till sjukbesök.
  • Följa upp att leverantörer följer uppförandekoden de signerat.

Cirkulära flöden på Daloc.

Andra exempel på Dalocs åtgärder för en mer hållbar verksamhet är investering i egenproducerad fjärrvärme som värmer upp ståldörrsfabriken och huvudkontoret i Töreboda. De är även självförsörjande på uppvärmning i trädörrsfabrikerna i Oresta och Töreboda. Taket till stål- och trädörrsfabriken har installerade solpaneler som bidrar till elförsörjningen, och den el som köps utöver detta är 100% förnybar och alla dörrar målas med vattenburen färg.

Investeringar, innovation och automation

Under besöket med PT-nätverk har vi haft ett särskilt fokus på automation, ny teknik, innovation och förbättringsarbeten. Mitt under pandemin beslutade Daloc att investera 250 miljoner kronor i anläggningen i Töreboda. Detta som en del av investeringsplanen 2025 som kommer att resultera i ökad produktionskapacitet för att möjliggöra koncernens fortsatta tillväxt. Dalocs produktionsprocess kan beskrivas med följande tre begrepp: Kundorderstyrd Enstyckstillverkning i Flexibla linjer.

Investeringarna bestod bland annat av att utveckla tre huvudflöden i produktionen där ståldörrar tillverkas i kombination med karmtillverkning som pågår parallellt. Två av linorna är identiska och bearbetar plåt genom stansning och bockning. Från att kunden lägger order går den helt automatiskt in i produktionberedning. Operatören laddar materialet och startar sedan tillverkningsprocessen med en enkel knapptryckning. Nästa gång operatören hanterar dörren är vid paketering. Fram till dess förflyttas och processas dörrarna genom en mängd operationssteg automatiskt och unikt för varje enskild dörr i de flexibla linjerna.

Hela produktionen av ståldörrar i Töreboda är utformad för att få ett bra materialflöde och de bedriver en helt kundorderstyrd produktion. Därmed har de ingen som helst lagerverksamhet utan istället ett mellanlager där dörrarna tillfälligt landar innan leverans.

Egen underdetaljstillverkning och kundorderstyrd produktion

Daloc lever efter devisen att det vi kan göra själva ska vi göra själva och majoriteten av de ingående detaljerna tillverkar de själva i sin produktion. Som ett led i sin automatiseringsprocess har de även investerat i en vattenskärningsutrustning som skär ut isolering till den unikt konfigurerade dörren och integrerat den i flödet med AGV:er (kort för Automated Guided Vehicle). Förarlösa autotruckar som plockar material och detaljer utifrån den körordning som automatiskt skickas ut och rör sig i hela produktionen i Töreboda utefter lagervärderingsprincipen FIFO (first in first out). Det vill säga att de produkter som körs in till lagret också ska lämna lagret först. Vid giftesbänken möts alla olika komponenter och flödena synkroniseras vartefter produkten färdigställs.

Under rundvandringen på trädörrsfabriken konstateras utmaningen i att kombinera trä och automation då det är så olika förutsättningar i externa omständigheter som fuktighet, värme, årstid när det kommer till trä jämfört med stål. Trots det är automationgraden nästan lika hög som den för ståldörrstillverkningen och en imponerande anläggning även detta.

Daloc vill bidra till ett starkt lokalsamhälle genom jobb, praktik och att vara part i utformandet av teknikutbildningar.

Det är även viktigt för Daloc att bidra till ett starkt och levande lokalsamhälle genom att erbjuda möjligheter till jobb, praktik och examensarbeten, genom att sponsra idrottsföreningar och anordna studiebesök samt att vara aktiv part i utformandet av teknikutbildningar.

Ett lyckat studiebesök med gott om lärdomar och inspiration

Efter rundvandringen i produktionslokalerna samlades alla deltagare och reflekterade kring upplevelsen. Alla var väldigt imponerade av den automatiserade produktionen och riktade ett särskilt tack till Erik Henningsson, produktionsteknisk chef och Mikael Ankarin, produktionschef, som tog emot och presenterade.

”Få känner till komplexiteten med enstyckstillverkning av dynamiska produkter. Samt att lyckas producera dessa i flexibla linjer. Vi hoppas att besöket gjorde så att fler fick kännedom om att det är möjligt med modern teknik.”

Erik Henningsson, produktionsteknisk chef Daloc

Verkar det spännande att vara del av PT Nätverk?

  • Medlemmarna träffas ca fyra gånger per år.
  • Ofta ute hos deltagande företag.
  • Målgrupp för nätverket är tekniker, ingenjörer, utvecklingschefer och ledare i den tillverkande industrin i Skaraborg.
  • Nätverket drivs i nära samverkan med Högskolan i Skövde.

Deltagarna i PT Nätverk som besökte Daloc 8 december 2022.


Om Produktionstekniska nätverket

Nätverket drivs genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena och träffas ungefär fyra gånger per år. Ofta ute hos deltagande företag där också tid läggs på något gott exempel att visa. I detta nätverk är man med och bidrar aktivt med både kunskap och möjlighet att påverka beslut inom produktionstekniska ämnen i Skaraborg. Nätverket drivs i samverkan med Högskolan i Skövde.

Våra nätverk är ett naturligt sätt för oss att klustra och skapa engagemang i syfte att långsiktigt stärka våra delägarföretag och tillgodose deras behov. Vi jobbar för samverkan i allt vi gör. En stor del av våra nätverk drivs genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena.

Läs mer om våra nätverk

Om du vill veta mer

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om PT Nätverk.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min

Nätverk | Projekt

Arbetet med framtidens drivlinor fortsätter

Nästa Generations Drivlineproduktion är ett projekt inom programmet UDI Utmaningsdriven Innovation, finansierat av Vinnova. Det är resultatet av ett mångårigt…

22 januari, 2024 — Lästid 8 min

Nätverk | Projekt

Batteriteknikens möjligheter: “Gemensamt kan vi bidra till att Skaraborg står starkt och enat”

Möjligheterna inom batteriteknik var temat när Science Park Skövde och IDC West Sweden bjöd in företag och aktörer till en…

17 april, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min