Förbättringsarbete ger JB Villan effektivare tillverkning

JB Villan i Gudhem valde att ingå delägarskap med IDC under hösten 2020. Ett utvecklingsarbete startades nästan omgående då de vuxit fort som organisation och upplevde trångboddhet.

Vi har träffat Christin Gullbrandsson, VD och Pia Hansson, HR-ansvarig för att låta dem berätta mer om sitt arbete och förväntade effekter.

Bygger unika hus

JB Villan är hustillverkare med cirka 60 anställda och är lite unika i sin bransch på så sätt att de bland annat har egna målare, snickare, grävmaskinister och kakelsättare. Det ger deras kunder en trygghet genom hela processen förklarar Christin. Varje hus de bygger är dessutom helt unik för respektive kund och de erbjuder sina hus i det utförande kunden vill ha.

Christin Gullbrandsson, VD och Pia Hansson, HR-ansvarig på JB Villan.

— Det har nog bidragit till att vi lyckats växa som organisation. Processen för att bygga hus är ganska komplex och genom att vi erbjuder kunden hjälp hela vägen känner de sig trygga. Vi har nyss anställt en arkitekt som ritar 3D-modeller åt kunden vilket har gjort av vi tagit nästa steg i säljprocessen. Kunden får en verklighetstrogen virtuell upplevelse av huset innan köp, berättar Christin.

Medarbetarna bidrar till framgång

De senaste åren har JB Villan vuxit och nästa fördubblat verksamheten vilket gör att de nu behöver se över sin organisation. Tillsammans med IDC och projektet Catalyst och ASSAR genomför de Lean och förbättringsarbete för att kunna implementera det i hela fabriken. Samtidigt ser de över eventuella organisatoriska förändringar med ledarroller och befattningar.

— I arbetet är vår personal otroligt viktiga för att vår organisations ska utvecklas, vi har fantastiska medarbetare som alla bidragit till vår framgång. De har en vilja av att det ska bli bra, och då blir det bra, brukar jag säga, förklarar Christin.

Jobba smartare

Det Lean-arbete JB Villan dragit igång tillsammans med IDC hoppas de ska leda till bättre flöden, effektivitet och att jobba smartare helt enkelt. Alla är taggade inför utvecklingen och de känner att de får vara med och påverka och ta ansvar vilket är väldigt viktigt.

— Det handlar mycket om att jobba ner ansvaret i organisationen och att teamledarna kan ta frågorna direkt på golvet och lösa mycket på plats. Att de har möjlighet att vara en del av processen i organisationen, fortsätter Christin.

Identifierar förluster i produktionen

Oskar Jonzon, industriutvecklare tillverkning på IDC, har varit med från först kontakten med JB Villan och berättar att de börjar med att lyssna av var företag står just nu och hur IDC kan stötta i utvecklingen. Det kan vara allt ifrån att gå med i ett nätverk eller titta på ett flöde i produktionen.

— JB Villan upplevde att de var trångbodda och hade fastnat i sina idéer kring lösningar för effektivare flöden. De kontaktade oss för att få stöttning med en analys och dialog kring fortsatt arbete. Vårt arbete resulterade i en introduktion till 5S och Lean och för att få in tänket runt förluster i produktion. Nu har medarbetarna börjat rensa, strukturera och tänka till i sitt dagliga arbete. Det har resulterat i att de har skapat mer plats och genomtänkta arbetsflöden vilket är viktigt för det fortsatta arbetet, berättar Oskar Jonzon.

Skapa en gemensam förståelse

Oskar förklarar att Lean inte ska betraktas som ett verktyg utan en filosofi som alltid behöver finnas med i det dagliga arbetet och aldrig får avstanna. Det handlar om att ta bort moment som inte skapar något värde. I långa loppet genererar det effektivare tillverkning och lägre tillverkningskostnader. När IDC stöttar ett företag framåt i Lean-tänket ingår både teori och praktik.

— Först går vi igenom vad Lean innebär teoretisk. Att en förlust kan vara överproduktion, kvalitetsbrister, onödiga rörelser, omarbetning, överlager, onödiga transporter, väntetid och outnyttjad kreativitet. Sedan får företaget själva gå ut i fabriken och praktiskt leta förluster i sin egen verksamhet. Skapas en gemensam förståelse för vad en förlust innebär i ett företag ger det samsyn, kreativitet, en vilja att utveckla och ta gemensamt ansvar, säger Oskar.

Nästa steg blir att starta igång förbättringsmöten och pulsmöten under ledning av IDC. För att sedan även lägga upp en helhetsplan för kommande arbete.

— Vi kommer hålla ett första pulsmöte tillsammans där vi guidar dem i upplägget och innehållet i ett sådan möte. Till exempel närvaro, in och utleveranser, förbättringsförslag och avvikelser som påverkar verksamheten, förklarar Oskar.

Bra att få stöd utifrån

När allt har satt sig blir nästa steg ett deltagande i Digiresan för att titta på möjligheter med digitala system. Samt att gå vidare med steg 4 – 5 inom 5S och skapa en struktur för daglig styrning tillsammans med IDC.

— Vi måste landa i det här arbetssättet och få det att fungera fullt ut innan vi kan ta nästa steg. Jag så tacksam över att IDC finns under vägen och kan stötta och guida oss i processen så vi kan komma igång ordentligt. Det är bra att få in en kompetens som vi inte själva har i huset. Oavsett bransch brottas vi inom industrin med liknande frågor, det kan vara allt från personalfrågor eller hållbarhet. Då är det jättebra att få tips och råd utifrån, säger Pia Hansson.

I framtiden då, hur jobbar ett husbyggarföretag några år framåt?

— JB Villan ska finnas i framtiden och det ska vara hållbart, alltifrån hur vi bygger husen och genomgående i hela processen. Vi måste börja tänka smartare för miljön. Inte bara på själva produkten utan även på hela processen runt omkring och se allt ur ett vidare perspektiv. Kanske öka vårt samarbete i andra frågor än vad vi gjort hittills. Att förbättra sig är ett måste för att överleva, avslutar Christin.


IDC och projekten Catalyst och ASSAR

För smart och hållbar produktion. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Läs mer om projektet Catalyst

Mötesplatsen för framtidens industri. ASSAR Industrial Innovation Arena är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin. Initiativtagare till satsningen är Science Park Skövde ABHögskolan i Skövde, IDC West Sweden AB. Volvokoncernen och Volvo Car Corporation. Projektet ASSAR Industrial Innovation Arena är ett samverkansprojekt mellan IDC, Science Park Skövde AB, och Högskolan i Skövde med IDC som projektägare.

Gå till ASSARs hemsida    Läs mer om projektet ASSAR

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri. Projektet ASSAR finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenSkaraborgs KommunalförbundVästra Götalandsregionen  och Skövde kommun

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

Projekt | Samverkan

Yrkestrainee Skaraborg – studentarbeten hos Dafgårds och CIDAN

Målet med Yrkestrainee Skaraborg är att ta fram utbildningsupplägg på utbildningar inom teknik och tillverkning, där relevanta delar av kursen…

26 april, 2024 — Lästid 2 min

Information | Projekt

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

3 maj, 2024 — Lästid 1 min