Nästa generations drivlineproduktion – projektaktiviteter

Projektet bygger förmåga till en effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige, genom utveckling av både arbetssätt som tillverkningsteknik.

Här finns sammanställda aktiviteter och annan information från projektet Nästa generations drivlineproduktion steg 3 – implementering. I detta tredje steg av projektet ligger fokus på att testa och införa resultaten i större skala och i verkligheten. I arbetet ingår även att lägga grunden för hur affärsmodeller ska fungera och hur uppskalning ska ske. Det innebär förberedelser för effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige och demonstration av detta.

Publicerad: 2021-04-15

Projektaktiviteter februari och mars 2021

Alla företagsparter har haft första möten med projektet där vi gått igenom våra arbetspaket, förväntningar och fått god feedback. Planen är att vi i kvartal 2 startar upp företagsmöten per part för att ta fram företagens egna visioner, kopplat till projektet. Vi startar även upp vårt erfarenhetsutbyte och  samverkan för att skapa oss en bild av var kunskapsfronten finns i konsortiet. Arbetet är sökande för att finna ut de frågor som projektet ska besvara.

Publicerad: 2021-04-30

Projektets vision

Under en workshop  den 18 mars formulerades en gemensam vision för projektet:

Projektets vision är att bidra till en hållbar framtid genom att vara världsledande för produktion av resurseffektiva, omställningsbara, hållbara och cirkulärt anpassade produktionssystem för framtidens drivlinor i Sverige genom samarbete.

Publicerad 2021-04-12

Besök i produktionstekniskt laboratorie på ASSAR

AC Floby beöker laboratoriet på ASSAR.

Nyligen gjorde AC Floby ett besök i det produktionstekniska laboratoriet på ASSAR Industrial Innovation Arena för att undersöka möjligheterna till samarbete. Under besöket fick de även en demonstration av den utrustning för lasersvetsning och värmebehandling av produkter som finns installerad på ASSAR. En installation som genomförts i samarbete med Högskolan i Skövde. Projektet nästa generations drivlineproduktion gör det nu möjligt för fler komponenttillverkare att samarbeta i det produktionstekniska laboratoriet.

Är du intresserad av samarbete kring laboratoriet i ASSAR? Kontakta;
Fredrik Karlsson:
Tor Larsson

Publicerad 2021-06-02

Koenigsegg besöker laboratoriet på ASSAR

Koenigsegg Automotive besöker ASSAR Industrial Innovation Arena för att se den produktionsutveckling av elektrifierade drivlinor som finns där. Under besöket utforskades även vad höstens kommande installationer ger för möjligheter till produktionsutveckling.

Högskolan i Skövde höll en introduktion av laseranläggningen och el-motorlaboratoriet visades av Powertrain Engineering Sweden. Koenigseggs besök är ett av flera samverkansbesök inom ramen för Vinnova-projektet ”Nästa generationens drivlinor”, ett UDI-projekt i steg 3.

Publicerad 2021-05-07

Projektaktiviteter april och maj 2021

Erfarenhetsutbytet och samverkan har ökat tack vare att alla forskarparter och leverantörer presenterat sina förmågor under en workshop den 20 maj och vi börjar förstå var kunskapsfronten finns i konsortiet. Vi har identifierat minst tre tillkommande insatsområden där operativt stöd ges riktat till tillverkande parter från forskarparter. Arbetet är fortsatt agilt och förväntas vara så under hela projektet.

Publicerad 2021-07-07

Projektet besökte Koenigsegg

Teamet i Nästa generations drivlineproduktion besökte nyligen Koenigsegg Automotive AB. Företaget är mycket utvecklings- och utmaningsdrivet och deras framfart inom sportbil- och elmotortillverkningen sker i hög hastighet på flera sätt. Det blev ett intressant besök för alla parter.

Publicerad 2021-11-08

Ny testutrustning för eldrivsystem installeras på ASSAR

Snart finns utrustning för testning och verifiering för eldrivsystem på plats på ASSAR. Under hösten 2021 installeras fyra stationer för hairpin-konfiguration som alla beräknas stå färdiga runt årsskiftet.

Läs artikeln om installationen

Publicerad 2021-12-20

Snabbfakta omvandlare

Här kan du läsa en snabbfakta om hur en omvandlare fungerar och vilka huvudsakliga komponenter som ingår. Snabbfaktan är framtagen för projektet Nästa generations drivlineproduktion och är en sammanfattning av rapporten ”Inverter” skriven av Philip Abrahamsson, Postdoktor, Industriell elektroteknik och automation och Mats Alaküla, Professor, Industriell elektroteknik och automation vid Lunds Tekniska Högskola. Rapporten ger en överblick över hur en omvandlare fungerar och vilka huvudsakliga komponenter som ingår. Syftet är att öka förståelsen kring den här komponenten i en fordonsdrivlina.

Läs hela snabbfaktanLäs rapporten i sin helhet

Vill du veta mer?

Hör av dig till Lars om du vill veta mer om projektet Nästa generations drivlineproduktion.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation

Jag har varit en del av IDC sedan 2009 och är i grunden civilingenjör. Under åren har jag arbetat med industriell utveckling på olika företag och har tidigare erfarenhet från ledningsarbete, affärsutveckling, marknadsarbete, produktutveckling, produktionsutveckling och produktion.

Jag har på senare år arbetat med cirkulär ekonomi och affärsmodellsinnovation och arbetar även på RISE i ett Vinnova-finansierat UDI-projekt; cirkulära möbelflöden. Jag gillar att jobba med förändring och utveckling och det erfarenhetsutbyte som skapas mellan företagen.

Det är det som är extra roligt med det här jobbet, att få vara med under företagens hela affärsutvecklingsresa och skapa förändring och förbättringar. Känslan av att få vara med och göra skillnad, den ger mycket energi tillbaka. Jag brinner verkligen för arbetet med tillverkande företag, att bidra till att vi har god konkurrenskraft.

IDC står för så mycket, men jag kan sammanfatta oss med orden ständig utveckling, företagsfokus och spridning av kunskaper och erfarenheter. Hur vi gör detta blir unikt för varje situation.

Jag tog med mig ett tennisracket till fotograferingen eftersom jag har spelat sedan jag var liten. Nu går mycket av fritid åt till mina barns olika intressen, bland annat handboll och löpning. Jag har även en golfbag men har inte spelat på länge, ambitionen finns och jag hoppas kunna ta upp det igen!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Projekt

Om Skövde och produktion av elektriska drivlinor

I början av februari medverkade Leif Pehrsson, VD för IDC West Sweden AB och Mats Jägstam, VD Science Park Skövde…

8 februari, 2021 — Lästid 4 min

Press | Projekt

Projekt för hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige

Vinnova har beslutat att finansiera projektet ”Nästa generations drivlineproduktion” med 18 miljoner kronor. Projektet har i de två tidigare stegen…

1 februari, 2021 — Lästid 3 min