Utbildningskategorier “Temadag”
27 maj

Temadag

Temadag: Strategisk kompetensförsörjning – ökar företags innovationskraft och attraktivitet

Onsdagen den 27 maj, 13:00 - 16:00

ASSAR Industrial Innovation Arena

22 apr

Temadag

Temadag: Arbetsplatskultur – sitter ”det” i väggarna eller i människorna?

Onsdagen den 22 april, 13:00 - 16:00

ASSAR Industrial Innovation Arena, Skövde

4 mar

Temadag

Temadag: Förändringsledning – förstå och hantera de reaktioner omställning väcker

Onsdagen den 4 mars

ASSAR Industrial Innovation Arena

2 apr

Temadag

Temadag: Så stärker du din affärsutveckling

Torsdagen den 2 april, kl. 9:00-12:30

ASSAR Industrial Innovation Arena

Temadag

Temadag – Klimat och energi

Torsdagen den 26 april 8:00-12:00

Gothia Science Park, Skövde Lokal: Spegeln

Temadag

Temadag: Finansiering – möjligheter för små och medelstora företag

Onsdagen den 21 mars, 08:00 - 12:00

Gothia Science Park, Skövde Lokal: Spegeln

Temadag

Temadag: Utbildning i nya ISO 9001:2015

Onsdagen den 12 december, 09:30 - 12:00

Gothia Science Park / Lokal: Vänern & Vättern