Arrangeras i samverkan med Material ConneXion Skövde och GTC

Projekt | Temadag

Materialdriven design

Online

Onsdagen den 26 maj, 13:00 – 15:00

Anmäl här
Arrangeras i samverkan med Material ConneXion Skövde och GTC
Materialdriven design
Online
Onsdagen den 26 maj, 13:00 – 15:00

Tekniska data i all ära, men vissa saker får man inte ut ur en tabell. Att få känna på och uppleva materialen på riktigt är något helt annat och väcker inspi­ra­tionen mer än vad några siffror kan göra. Materi­al­bib­li­o­teket i Skövde har cirka 1600 material uppställda i sina hyllor och ytterligare material kan plockas fram ur lagret.

Under detta semiarium kommer Christian Bergman vid Material ConneXion Skövde att ge en föreläsning om materialdriven design. Föreläsningen kommer i korthet att handla om:

 • Cirkulär ekonomi – vad är det, hur designar vi produkter för att möjliggöra det, hur kan man anpassa sina affärsmodeller för att stödja det?
 • Skapa värde kring upplevelsen och känslor kring material
 • Inspirerande exempel kring hur företag jobbar fram nya produkter från spillmaterial
 • Nya spännande material, tillverkningsprocesser eller behandlingar inom olika områden
 • Biomimik
 • Hur man kan hitta olika material i databasen – och andra sätt att dra nytta av den

Tid: Onsdagen den 26 maj, 13:00 – 15:00
Plats: Online
Målgrupp: Alla intresserade av materialdriven design.

Boka din plats

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova