Projekt | Temadag

Diskrimineringslagen och kompetensförsörjning - så hänger det ihop!

Online

Fredag 17 mars, 9 – 10

Anmäl här
Diskrimineringslagen och kompetensförsörjning - så hänger det ihop!
Online
Fredag 17 mars, 9 – 10

Vad är diskrimineringslagen och hur kopplar den an till kompetensförsörjning på kort och lång sikt? Vilken kunskap behövs om föreställningar och villkor på arbetsmarknaden för att du som företagare ska kunna rekrytera morgondagens medarbetare? 

Finns det risker att oavsiktlig diskrimera på grund av okunskap? Rätt person, på rätt plats, i rätt tid, absolut – men ur vems perspektiv är någon rätt? Med hjälp av diskrimineringslagen kan vi få fördjupade insikter i föreställningar som är kopplade till ålder, religion, etnicitet, kön/könsuttryck, sexuell läggning och funktionalitet.

Lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter. 2017 uppdaterades lagen och ger tydliga direktiv hur arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbete med aktiva åtgärder för att förhindra diskriminering.

Välkommen till ett webbinar där vi tillsammans med föreläsaren Caroline Lennemar, jämställdhetsutvecklare och utvecklingsledare på EDCS djupdyker i just denna fråga.

Caroline Lennemar, jämställdhetsutvecklare och verksamhetsledare på EDCS i Skövde.

Vi kommer att gå igenom:
 • Varför lagen finns.
 • Vilka diskrimingeringsgrunderna är.
 • Hur är lagen uppbyggd.
 • Varför är det viktigt ha kunskap om egna fördomar.
 • Vilka konsekvenser kan stereotypa föreställningar ha för verksamhetens utveckling.
 • Vad finns det för kopplingar mellan individ, organisation och samhälle när det kommer till diskriminering på olika nivåer.

Tid: Fredagen den 17 mars, 9 – 10.
Plats: Online
Målgrupp: Alla intresserade av frågan i Västra Sveriges tillverkande industriföretag.

Boka din plats


Föreläsningen arrangeras av IDC West Sweden AB i projektet Catalyst. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova