Projekt | Temadag

LAS – vad gäller för dig som arbetsgivare?

Online

Fredag 3 mars, 9-10

Anmäl här
LAS – vad gäller för dig som arbetsgivare?
Online
Fredag 3 mars, 9-10

Behövs anställningsavtal, vilka anställningsformer finns och vilka bestämmelser finns för dessa? Huvudbestämmelsen i LAS (lagen om anställningsskydd) är att det är du som arbetsgivare som leder och fördelar arbetet.

Driver du ett företag med anställda omfattas de i de allra flesta fall av lagen om anställningsskydd* som beskriver vilka rättigheter och skyldigheter din medarbetare har enligt lag. Från och med 1 oktober 2022 genomfördes förändringar i lagen och den här föreläsningen kommer utöver grundera i lagstiftningen även ge en snabb översikt vad som skett och vad det kan få för konsekvenser.

Den här kunskapen gör att du kan säkerställa att dina medarbetares skydd uppfylls och tydliggör rättigheter och skyldigheter för både medarbetare och arbetsgivare. Det stärker dig som arbetsgivare att ha kunskap inom detta område!

Välkommen till ett webbinar där vi tillsammans med föreläsaren Caroline Lennemar, jämställdhetsutvecklare och utvecklingsledare på EDCS djupdyker i just denna fråga.

Caroline Lennemar, jämställdhetsutvecklare och verksamhetsledare på EDCS i Skövde.

Vi kommer att gå igenom:
 • Huvudregeln i Lagen om anställningsskydd
 • Vilka olika anställningsformer finns
 • Vad omplacering är
 • Vad turordningslista är
 • Vad som gäller vid uppsägning
 • ”Inget kvarstående i tjänst vid tvist” vad menas med det?
 • Vad företrädesrätt är
 • Vad som menas med konvertering till tillsvidareanställning.

Tid: Fredagen den 3 mars, 9 – 10.
Plats: Online
Målgrupp: Alla intresserade av frågan i Västra Sveriges teknik- och industriföretag.

Boka din plats

*Lagen ger dock vissa undantag vi tillämpning och gäller inte för:
Arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj
Arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,

Arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller med lönebidrag för utveckling i anställning.
Arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll
Arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning.


öreläsningen arrangeras av IDC West Sweden AB i projektet Catalyst. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska unionen
 • Västra Götalandsregionen
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Vinnova