Projekt | Temadag

Temadag: Arbetsplatskultur - sitter "det" i väggarna eller i människorna?

Online

Tisdagen den 3 november, 10:00 – 12:00

Temadag: Arbetsplatskultur - sitter "det" i väggarna eller i människorna?
Online
Tisdagen den 3 november, 10:00 – 12:00

Så ökar du engagemanget hos medarbetare genom att jobba med ditt företags kultur.

Sitter ”det” i väggarna, eller är det i själva verket så att ”det” sitter i människorna – i kulturen? Den här eftermiddagen kommer Pia Nurro prata om hur alla företag har en kultur, vissa är avsiktliga och andra tillfälliga. Att utforska vad som gäller i den egna verksamheten ger insikt kring nödvändiga förändringar för att öka medarbetares trivsel och engagemang. Att sätta fokus på värdegrund och fundera över vilken typ av kultur som är önskvärd, är ett strategiskt grepp för att föra organisationen mot en hållbar framtid.

Kultur är den enda hållbara konkurrensfördelen, affärsstrategier kan kopieras – men det kan inte arbetsplatskultur.

Kommunikation längs med vägen
Ett företags kultur är själva kärnan, eller hjärtat, i verksamheten. Kraften kommer inifrån, och bidrar den till trivsel och motivation, så kommunicera det – gärna även utanför företaget. Finns utmaningar gällande arbetsplatskulturen är det också viktigt att tala om det internt, att inte sticka huvudet i sanden. En del av eftermiddagen kommer ägnas åt kommunikation i förhållande till arbetsplatskultur.

Du får med dig:
  • Idéer kring hur du genom strategisk kompetensförsörjning behåller den viktiga kompetens du har
  • Kunskap om hur du lockar till dig den kompetens du behöver för att möta framtiden.
  • Förståelse kring hur insikter om kultur ökar ditt företags attraktivitet
  • Metoder kring hur du kan synliggöra din nuvarande kultur
  • Förståelse för hur mångfald främjar affären

Tid: Tisdagen den 3 november, 10:00 – 12:00
Plats: Online
Målgrupp: Alla intresserade av frågor kring ledarskap och medarbetarskap och att utveckla organisationer, inom tillverkande industri i Skaraborg.


Om föreläsaren

Pia Nurro, Industriell Utvecklare på IDC, kommer att leda oss genom ämnet arbetsplatskultur.

Om temadagen

Temadagen är en del i seminarieserien ”Omställning i en ny tid”. Med den vill vi ge insikter och verktyg som spelar stor roll för företag som vill leda medarbetare genom förändring mot hållbara resultat. Alla ämnen vi tar upp i seminarieserien, kräver sin kommunikation. Därför kommer tid avsättas vid varje träff för att utforska möjligheterna med kommunikation i förhållande till ämnet.

Tid: Tre tisdagar under hösten/vintern 2020: 6 oktober, 3 november och 1 december – 10:00-12:00
Plats: Online
Målgrupp: Alla intresserade av frågor kring ledarskap och medarbetarskap och att utveckla organisationer, inom tillverkande industri i Skaraborg.


Temadagen arrangeras av IDC West Sweden AB. IDC driver projektet Catalyst finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Vi har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova