Projekt | Temadag

Temadag: Arbetsplatskultur - sitter "det" i väggarna eller i människorna?

Online

Tisdagen den 3 november, 10:00 – 12:00

Temadag: Arbetsplatskultur - sitter "det" i väggarna eller i människorna?
Online
Tisdagen den 3 november, 10:00 – 12:00

Så ökar du engagemanget hos medarbetare genom att jobba med ditt företags kultur.

Sitter ”det” i väggarna, eller är det i själva verket så att ”det” sitter i människorna – i kulturen? Den här eftermiddagen kommer Pia Nurro prata om hur alla företag har en kultur, vissa är avsiktliga och andra tillfälliga. Att utforska vad som gäller i den egna verksamheten ger insikt kring nödvändiga förändringar för att öka medarbetares trivsel och engagemang. Att sätta fokus på värdegrund och fundera över vilken typ av kultur som är önskvärd, är ett strategiskt grepp för att föra organisationen mot en hållbar framtid.

Kultur är den enda hållbara konkurrensfördelen, affärsstrategier kan kopieras – men det kan inte arbetsplatskultur.

Kommunikation längs med vägen
Ett företags kultur är själva kärnan, eller hjärtat, i verksamheten. Kraften kommer inifrån, och bidrar den till trivsel och motivation, så kommunicera det – gärna även utanför företaget. Finns utmaningar gällande arbetsplatskulturen är det också viktigt att tala om det internt, att inte sticka huvudet i sanden. En del av eftermiddagen kommer ägnas åt kommunikation i förhållande till arbetsplatskultur.

Du får med dig:
 • Idéer kring hur du genom strategisk kompetensförsörjning behåller den viktiga kompetens du har
 • Kunskap om hur du lockar till dig den kompetens du behöver för att möta framtiden.
 • Förståelse kring hur insikter om kultur ökar ditt företags attraktivitet
 • Metoder kring hur du kan synliggöra din nuvarande kultur
 • Förståelse för hur mångfald främjar affären

Tid: Tisdagen den 3 november, 10:00 – 12:00
Plats: Online
Målgrupp: Alla intresserade av frågor kring ledarskap och medarbetarskap och att utveckla organisationer, inom tillverkande industri i Skaraborg.


Om föreläsaren

Pia Nurro, Industriell Utvecklare på IDC, kommer att leda oss genom ämnet arbetsplatskultur.

Om temadagen

Temadagen är en del i seminarieserien ”Omställning i en ny tid”. Med den vill vi ge insikter och verktyg som spelar stor roll för företag som vill leda medarbetare genom förändring mot hållbara resultat. Alla ämnen vi tar upp i seminarieserien, kräver sin kommunikation. Därför kommer tid avsättas vid varje träff för att utforska möjligheterna med kommunikation i förhållande till ämnet.

Tid: Tre tisdagar under hösten/vintern 2020: 6 oktober, 3 november och 1 december – 10:00-12:00
Plats: Online
Målgrupp: Alla intresserade av frågor kring ledarskap och medarbetarskap och att utveckla organisationer, inom tillverkande industri i Skaraborg.


Temadagen arrangeras av IDC West Sweden AB. IDC driver projektet Catalyst finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. Vi har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Pia om du vill veta mer om temadagen.

Industriutvecklare kompetens

0500-50 25 19

Pia Nurro

Industriutvecklare kompetens

Det som får mig att hoppa upp ur sängen varje dag är att jag vet att vi behöver ha bra arbetsplatser. Genom att jobba med ledarskap och medarbetarskap finns möjlighet att få ut styrkan ur hela företaget. Det är min del in i uppdraget att långsiktigt stärka och öka lönsamheten hos den tillverkande industrin i Skaraborg.

Idag jobbar jag på plats i Skövde i projektet Catalyst. I mitt uppdrag som Industriell utvecklare har jag med mig min kunskap inom kompetensförsörjning och min passion för utveckling.

Jag började på IDC 2015. Då var min tjänst förlagt hos IUC Sjuhärad i Borås. Under tre år jobbade jag som coach där i projektet Kompetensnavet med strategisk kompetensförsörjning. Mitt uppdrag handlade om att stötta Sjuhärads industriföretag i att bli attraktiva arbetsplatser både för befintliga medarbetare och den nya kompetens de behöver locka till sig. Det var inriktat på att hjälpa dem se nya strukturer och mönster genom att se kompetens på ett nytt sätt, allt med ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt. Det har varit en otroligt spännande resa där jag har lärt mig massor, både om mig själv och om företagen och den verklighet de lever i. Samtidigt både såg och hörde jag utveckling även hos de företag som ingick i projektet.

Jag är en person som är nyfiken på nya perspektiv och tycker det är viktigt med helhet. Mitt viktigaste ord är tillsammans. Om vi jobbar tillsammans blir vi både smartare, starkare och får mer förståelse för varandras perspektiv. Jag tycker jag är bra på att lyssna och vara lyhörd.

På min personliga bild har jag ett pass. Det får symbolisera att jag är nyfiken på nya platser och nya människor. Jag reser gärna men det behöver inte alltid vara så långt bort. Även i mitt arbete träffar jag nya människor och ser nya platser. Det är stimulerande!

När jag inte jobbar är jag helst i skogen, i sommarstugan med familjen.  Jag tränar gärna min kropp på yogamattan eller i gymmet. På vintern älskar jag att åka skidor både på längden och tvären.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 19

Dela via

Våra finansiärer
 • Europeiska Regionala Utvecklingsfonden
 • Europeiska Socialfonden
 • Skaraborgs Kommunalförbund
 • Skövde Kommun
 • Tillväxtverket
 • Vinnova
 • Västra Götalandsregionen