Tre tydliga trender just nu - så påverkar de industrin i Skaraborg

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IDC löpande omvärldsspaningar med fokus på trender som påverkar svensk industri. Några trender har direkt koppling till den tillverkande industrin i Skaraborg.

I just denna spaning kan du läsa om möjligheterna och utmaningarna med elektromobilitet, den stora bristen på allt och om sanitetsrevolution för luft.

Trender med koppling till Skaraborg

Trenderna har en nära koppling till industrin i Skaraborg och extra intressant är utmaningarna med elektromobilitet. Gunnar Bäckstrand, chef för team Tillämpad Innovation på IDC, har kikat lite närmare på trenderna och hur de kan komma att påverka industrin. Gunnar kontaktade ToWe Elektronik AB i Skövde angående de utmaningar och möjligheter som finns kring tillgången av elektronikkomponenter.

Potential för tillverkning av  elektronikkomponenter i Sverige

I samtal med Tomas Wenell på ToWe Elektronik konstateras att tillgången och leveranser av elektronikkomponent för branschen är en utmaning. Effekterna är större säkerhetslager, risk för högre inkurans, högre andel bundet kapital och ökad risk för leveransförseningar. När vi ställde frågan till Tomas om det finns en potential för komponenttillverkning i Sverige är svaret ”JA, det finns det!”. Men det krävs stora investeringar i form av produktionsutrustning, men även i form av kompetensutveckling.

— Det skulle vara till enorm hjälp för branschen om vi kunde få till projekt i Sverige och inom EU för att säkerställa stabila leveranser av komponenter.  Därmed skulle vi säkra leveranser av till exempel styrsystem till Sveriges och EU:s OEM:er (företag som tillverkar komponenter), säger Thomas Wenell.

Efterfrågan av system, kretskort etcetera från Skaraborgsföretaget är stort, men potentialen är större. För att tillgodose den potentialen skulle leverantörer inom EU vara en stor bidragande faktor. Det går inte att komma ifrån, närhet till leverantörer minskar riskerna för företagen.

Mer produktion till Skaraborg och Sverige

I en tidigare krönika publicerad av IDC beskrivs kort den potential som finns i Skaraborg för att till större del stötta omställningen till mindre fossila bränslen. I den analys som Kairos Future presenterat, beskrivs en del av de utmaningar som finns i logistikkedjan. Dessa är en följd av ett antal olika anledningar. Alla påverkar tillverkande företag, inklusive byggsektorn, på samma sätt som bristen av elektronikkomponenter. På vilket sätt är det här intressant för Skaraborgs (ja hela Sverige så klart)? Jo, det finns ett antal initiativ från EU och Sverige som skulle kunna innebära att vi kan få ännu mera produktion till Skaraborg och Sverige. På IDC planerar vi just nu för 2022 initiativ gällande utvecklingsprojekt initierade av bland annat Vinnova och Tillväxtverket. Det vi kan säga nu är att ett antal projekt redan rullar, och fler kommer att starta under hösten/våren 2022. Allt för att stötta Skaraborgs industrier.

1. Den stora bristen på allt

Stigande priser och brist på komponenter och material stör industrin världen över. Såväl under som efter pandemin har värdekedjorna påverkats på både kortsiktiga och långsiktiga sätt. Containers som sitter fast i fel ände av världen innebär att även länder som tagit sig ur pandemin får svårt att sköta leveranserna. En ökad efterfrågan på en mängd konsumtionsvaror har även ökat efterfrågan på olika elektroniska komponenter.

Till exempel sliter bilindustrin med en kraftig brist på halvledare. Allt detta tyder på att företag måste bli bättre på att hantera oförutsedda prishöjningar och minskad tillgång på kritiska komponenter. Det innebär inte att lean-modellen och just-in-time måste överges. Det krävs mer finjusterade strategier för att få de viktigaste komponeterna som är svårast att ersätta att fungera.


2. EU saknar färdplan för elektromobilitet

Framtiden är elektrisk, men det innebär att länder världen över behöver bygga ut sin elektriska infrastruktur – framför allt för elbilar. Täthet mellan laddstationer är en avgörande faktor för att omställningen verkligen skall ske. Det innebär att stater och myndigheter måste se över sina strategier och på olika sätt bidra till omställningen. Det är ett ”hönan och ägget” -problem att se till att omställningen blir av. Konsumenter köper inte nya elbilar om det inte finns nog med laddstationer, men incitamenten att bygga laddstationer finns inte där utan kunder.

USA möter utmaningen att det inte finns någon gemensam standard för laddstationer. Vilket det sedan något år tillbaka finns i EU. Världen över växer nu nya standarder, system, och strukturer fram för att underlätta för morgondagens elbilist och för att skapa ett elektrifierat vägnätverk.


3. En revolution inom ventilation?

Vi har fått tänka allt mer på luften vi andas under de senaste två åren. Från att ha varit bokstavligen synonymt med att ta något för givet, har luft och ventilation blivit ett allt viktigare ämne. Tillverkare inom VVS möter nu både stora möjligheter och stora utmaningar att anpassa sig till en framtid som kan komma att bli betydligt mer kräsen när det kommer till god, säker inandningsluft. Såväl luftburna virus som andra föroreningar kan vara mycket skadliga för människors hälsa. En del av hållbarhetsarbetet i framtiden kommer troligen därför lägga allt större vikt vid ventilation, sanitet, och luftkvalitet.

Även andra faktorer än virus kommer spela in i framtiden. Att inandas koldioxidtung luft i skolor, på arbetsplatser och i vardagslivet oroar allt fler forskare. Effekten har visat sig påverka både vår hälsa och vår kognitiva förmåga. Kanske är att andas smutsig luft något som vi om ett århundrade ser tillbaka på som lika vansinnigt som att dricka vatten direkt ur vattendragen.

Tidigare trendspaningar

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Nätverk

Daloc i Töreboda öppnar dörrarna för PT-nätverk

Under slutet av 2022 följde ett 20-tal nätverksdeltagare med på ett studiebesök på Daloc i Töreboda där vi fick besöka…

14 februari, 2023 — Lästid 7 min

Information | Insikter med IDC

Tre tydliga trender just nu - teknik + människa, energibrist försvårar för industrin och nya infrastrukturer

Hur kan teknik i samspel med människa rädda kvar kompetensen? Hur påverkar energibristen industrin? Och hur ser vår kommande infrastruktur…

14 december, 2021 — Lästid 6 min

Insikter med IDC | Medarbetare

Insikt med IDC: Skaraborgs möjligheter i produktrevolutionen som pågår

Detta är en krönika med reflektioner från rapporten ACCELERATING CHANGE- HOW GLOBAL MEGATRENDS ARE TRANSFORMING EUROPE’S AUTOMOTIVE INDUSTRY ECOSYSTEM, publicerad…

16 juni, 2021 — Lästid 5 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nytt stöd för deltagande i Produktionslyftets utvecklingsprogram

Nu erbjuder Tillväxtverket en subvention på upp till 150 000 kronor för deltagande i Produktionslyftets 18-månaders utvecklingsprogram, för ett begränsat…

4 juni, 2023 — Lästid 2 min