Tre tydliga trender just nu - autonoma fabriker, helhetslösningar och Building Information Modelling

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IDC löpande omvärldsspaningar med fokus på trender som påverkar svensk industri.

I just denna spaning kan du läsa mer om autonoma fabriker efter pandemin, allt fler helhetslösningar i tillverkningsindustrin och Building Information Modelling, BIM.

1. Autonoma fabriker efter pandemin

Under pandemin 2020 har automatiseringen tagit stormsteg framåt – helt enkelt för att den blivit nödvändig. Vi vet av historien att stora kriser ofta har drivit på industrins omvandling på radikala sätt. Innovationer som funnits länge sätts i verket i praktiken. Under världskrigen snabbombildades tillverkningslinor, och så även under covid-19, vilket har lärt många företag nya sätt att arbeta. När mycket måste skötas på distans och när det blir mycket jobb med att hantera värdekedjor, sälj och inköp, då utvecklas nya automationslösningar. AI som planerar, organiserar och effektiviserar arbetet har gått fram med stormsteg. Vi ser idag lösningar som kan beställa material, erbjuda offerter, planera produktionslinor, med mera. Detta innebär att fabriken i stort sett kan sköta sig själv, inte bara vad gäller själva tillverkningen utan framför allt även mer perifera uppgifter.

EXEMPEL

Självkörande fabriker

Launchpad.build satsar på att helautomatisera under pandemin, och använder krisen 2020 som en möjlighet att ställa om till ”självkörande fabriker”, inspirerade av Teslas autonoma fordon.

Läs mer här

Erbjuder helhetslösningar

BrainedFactory är ett projekt av italienska Pintotecno, som handlar om att erbjuda helhetslösningar för att tids- och kostnadsuppskatta alla sorters hydrauliska material. Mjukvaran erbjuder optimerad design, konstnadsskattning och offerering – som automatiserar mycket av arbetet åt andra företag och strömlinjeformar kundens processer.

Läs mer här

Autonoma minifabriker

Helt autonoma fabriker för läkemedelsindustrin finns på planeringsstadiet även i Sverige. Så kallade ”minifabriker” som autonomt arbetar i labbskala. De kan köras automatiskt och går snabbt att rigga för tillverkning vilket innebär att de är flyttbara och använder mindre material. Etersom de inte behöver personal går de även att installera där det är svårt att få tag på rätt kompetens.

Läs mer här


2. Allt fler helhetslösningar i tillverkningsindustrin

Ansvaret hos underleverantörer blir bredare och mer diffust, trots ett mer specialiserat arbetsliv. Responsen hos många har blivit att skifta till att bli leverantörer av helhetslösningar, som på ett konkret sätt har hand om en större del av värdekedjan. Man säljer i slutändan inte varor eller tjänster, utan helhetslösningar som helt och hållet tar över ett visst ansvarsområde, till exempel hållbarhet. Det innebär ett större behov av att arbeta mer proaktivt. Men också en bredare kompetensprofil för att kunna bemöta behov som faller utanför traditionella kontrakt på si och så många komponenter.

Trenden skiljer sig från klassisk ”tjänstefiering” i bemärkelsen att den även transformerar företags ansvarsområden och är en respons på kräsna kunder. Automatisering och digitalisering friar upp resurser att fokusera på att möta kundernas behov mer aktivt. Men det ställer nya krav på flexibilitet från anställda som historiskt sett har haft betydligt mer väldefinierade arbetsuppgifter.

EXEMPEL

3D-printing löser problem nära kunden

Techniplas Prime har kallats ”Biltillverkningens Airbnb”, och använder sig av småskaliga företags 3D-printing-kapacitet till att snabbt lösa problem nära kunden. Genom att printa komponenter med logistik och infrastruktur som de inte själva äger, men har koll och kontroll över.  Smidigheten och flexibiliteten är tjänsten, snarare än själva tillverkningen, som ligger på underleverantörer – ett tecken på den plattformslogik som förmodligen blir rådande inom tillverkningsindustrin i framtiden.

Läs mer här

Nordiska länder kan bli ledande inom digitala helhetslösningar

Molntjänster är på frammarsch i de nordiska länderna, menar Information Services Group, som ser helhetslösningar levererade i molnet som framtiden för en mängd branscher, däribland industrin. Utöver finans och retail rör sig tillverkningsindustrin alltmer mot att öka sina investeringar i molntjänster, såväl större företag som lite mindre. Rörelsen tyder på att de nordiska länderna har god chans att bli ledande inom digitala helhetslösningar.

Läs mer här

Epiroc erbjuder helhetslösningar inom innovations- och förändringsprojekt

Andina-gruvan nära Chiles huvudstad Santiago förlitar sig sedan 2019 på fullserviceleverans av svenska Epiroc över en period av sju år – vilket innebär inte bara produkter och tjänster utan även långsiktiga innovations- och förändringsprojekt som automatisering av maskinflottan och fjärrstyrning av maskinerna. Att innovation och utveckling ingår i fullserviceavtalet är ett tecken på hur Epiroc övergått från att leverera enbart tjänster till bredare helhetslösningar.

Läs mer här


3. BIM är här för att stanna

Building Information Modelling, eller BIM, har varit på tapeten i ungefär ett decennium. Filosofin bygger på att ingenjörer, arkitekter, och byggentreprenörer med flera arbetar i samma digitala modell över ett byggprojekt. På senare år har BIM alltmer gått från en teoretisk framtidsorienterad modell till något som används i praktiken i stor skala. Tekniken har stor betydelse för de industriaktörer som arbetar nära byggbranschen. BIM medför att traditionella, icke-interaktiva ritningar (på papper eller digitalt) ersätts av lösningar som överbryggar gapet mellan olika aktörer. Förändringar kan direkt spåras av alla deltagande parter och slutresultatet kan bättre visualiseras och uppdateras.

EXEMPEL

Bro-bygge utan ritningar

Randselva-bron i Norge har byggts helt utan ritningar. Bron är 634 meter lång och visualiserades helt i BIM – fördelarna var bland annat betydligt bättre informationshantering, och innebar att teamen kunde samarbeta enkelt mellan fyra städer i fyra olika länder.

Läs mer här

Förlag på att lagstifta BIM

Förslag på införande om krav på BIM i byggbranschen i Sverige lades fram av Adnan Dibrani under 2020, och det kan bli en verklighet att byggbranschen tvingas av lagstiftning att ställa om till arbete med BIM under en ganska snar framtid, kanske en ganska snabb sådan med tanke på hur mycket längre fram grannlandet Norge kommit.

Läs mer här

Använder BIM av transparensskäl

Tivoli GreenCity i Belgien är ett prisbelönt hållbarhetsprojekt som förlitat sig på BIM bland annat av transparensskäl. Aktörer kan samarbeta på ett öppet sätt vilket innebär att eventuella problem fångas tidigt, och underleverantörerna har kunnat arbeta mer proaktiv – vilket på sikt kan bli ett krav för den som vill arbeta som underleverantör mot byggbranschen.

Läs mer här

 

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Jobbsprånget

Söker ni talanger med akademisk kompetens? Jobbsprånget kopplar ihop er med utrikes födda akademiker med strålande resultat. Jobbsprånget är ett…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

Information | Projekt

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

3 maj, 2024 — Lästid 1 min