Tre tydliga trender just nu - säkerhet, den globala marknaden och prediktivt underhåll

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IDC löpande omvärldsspaningar med fokus på trender som påverkar svensk industri.

I just denna spaning kan du läsa mer om utveckling av maskininlärning på Högskolan i Skövde, hur AI och automation kan användas för att öka säkerheten på arbetsplatser och agila omställningar och lokal automatisk produktion är två vinnande sätt att svara på de snabba förändringar pandemin skapat.

1. Prediktivt underhåll tar fart

  • Predictive maintenance, eller prediktivt underhåll, har varit på kartan länge inom industri och tillverkning. Efter pandemin under 2020 har trenden dock accelererats ordentligt, med osäkerhet som ledord under ett stormigt år. Genom prediktivt underhåll kan företag förebygga produktionsstopp och fel som kan ta lång tid att reparera med snåriga försörjningskedjor och många osäkerheter redan på kartan.
  • Prediktivt underhåll innebär att genom övervakning och monitorering samt riskanalytiska modeller förutse var fel är troliga att uppstå, och att åtgärda dem antingen i förväg eller så snabbt som möjligt. Tekniken som möjliggör prediktivt underhåll blir allt bättre och skarpare, och med införandet av 5G blir det lättare att bygga in prediktiva funktioner även trådlöst och på distans.
Upptäcker problem snabbare

Finska Wärtsilä lanserade 2020 prediktivt underhåll för motorer som del av ett skifte till en tjänstemodell. Genom att snabbare upptäcka problem, och en större andel av dem, kan företaget arbeta proaktivt mot kunder och förbättra drifttiden.

Läs mer här

Maskininlärning i Skövde

Högskolan i Skövde, som del av ett Vinnova-projekt, arbetar nu på ett treårigt projekt för att inkorporera prediktivt underhåll med maskininlärning, för att utveckla smart underhåll interdisciplinärt. Samarbetspartners inkluderar bland andra Volvo och SKF.

Läs mer här

Förebygga driftstopp sparar tid och ökar säkerhet

Amerikanska Alcoa implementerade 2020 nya lösningar på sin aluminiumanläggning Fjarðaál på Island. Man kunde snabbt upptäcka t ex ett löst band som kommit i kontakt med en såg, och en sensor som lossnat från en rotor, vilket förebyggde driftstopp på 3-12 timmar. Att slippa produktionsstopp och att skicka in personal på plats för reparationer sparade både tid och medförde större säkerhet.

Läs mer här


2. Ökat fokus på säkerhet

  • Anställdas säkerhet har hamnat i skarpt fokus under coronapandemin. Att inte bidra till smittspridning och att hålla de anställda säkra från sjukdom är viktigt ifrån en mängd perspektiv, såväl etiskt som ekonomiskt, och är också ett lagligt ansvar. Kraven krockar ibland med att många företag varit tvungna att snabbt ställa om, skala upp, eller skala ned i pandemitider.
  • Lärdomarna från att hantera coronasituationen är dock inte en artikel för engångsbruk. Att ta med sig förståelser för att hantera, styra och förbättra anställdas säkerhet är troligen en kritisk förmåga för företag i framtiden, givet att vi vet att anställda både kräver och förväntar sig bättre säkerhet från sina arbetsgivare och att kunniga och kompetenta medarbetare blir allt mer attraktiva och en allt större bristvara. Att se till att de inte blir sjuka eller skadade är förstås redan viktigt, men både möjligheten att förebygga olyckor och kraven på dem kommer troligen öka även efter pandemin.
Lösningar på hot mot människors säkerhet

Indiska Bharat Light & Power använde sin egen AI-plattform för att snabbt utveckla ett säkerhetssystem när Indien rörde sig ur lockdown och produktionen skulle dras igång, med hjälp av partnerskap och snabba och agila tester. Lärdomen är att vi behöver snabbt kunna rulla ut lösningar på hot mot människors säkerhet – vare sig hoten är biologiska, meteorologiska eller geopolitiska.

Läs mer här

Säkerheten i fokus

Iggesunds Bruk förberedde sitt årliga underhållsstopp i oktober sedan våren 2020, när de insåg att inspektioner och underhåll skulle kunna innebära smittspridning. 460 entreprenörer måste säkert kunna arbeta i anläggningen. Förberedelserna har varit långa och skett tillsammans med kommunen och smittskyddsläkare för att kunna genomföras på ett så säkert sätt som möjligt.

Läs mer här

AI och automation skapar säkert fabriksarbete

AI och automation är ett sätt att säkra arbetsplatser på lång sikt. Covid-19 är inte den sista pandemin det moderna arbetslivet kommer behöva hantera, och ett enkelt och effektivt sätt att hålla människor säkra är att lägga ut så mycket arbete på distans som möjligt – vilket även inkluderar en allt större andel fabriksarbete.

Läs mer här


3. Vinnare och förlorare på den globala marknaden

  • I Asien börjar dammet lägga sig efter covid-19. De flesta länder har tagit sig ur krisen, med några restriktioner kvarstående framför allt vad gäller invandring och karantän – men i länder som Vietnam och Sydkorea har livet mer eller mindre blivit som vanligt. Krisen har dock varit en kamp för överlevnad för många, särskilt fattigare länder, och de som hanterat den väl – oftast mycket bättre än rikare länder – står nu i god position för en stärkt roll i världens värdekedjor under 2020-talet.
  • Starkare ekonomier i kombination med ett svagare Väst accelererar skiftet mot Asien som världens fabrik, och markant ökat efterfrågan på skyddsutrustning och andra grundläggande förnödenheter har snabbt kunnat mötas av tillverkare i många asiatiska länder. Flexibilitet, god organisering och erfarenhet efter SARS-utbrottet 2003 kan innebära att 2020 verkligen blir ett årtionde av asiatisk dominans.
Förebild i coronapandemin

Vietnam har varit en förebild under coronapandemin. Landet som har en befolkning på nästan 100 miljoner och är grannland med Kina träffades tidigt av pandemin – trots detta har de bara haft cirka 1000 fall och tog sig mer eller mindre ur krisen i juli, efter vilket de bara haft ett fåtal sjuka. I kombination med att Vietnam positionerat sig väl som tillverkare av skyddsutrustning åt andra länder har dess position stärkts markant på den internationella marknaden och många menar att Vietnam som resultat av sin goda hantering av pandemin är väl positionerat som maktfaktor i framtidens industrilandskap.

Läs mer här

Skiftande geopolitisk makt

Kina har blivit stora vinnare på att USA slagit till reträtt från internationella handelsavtal under de senaste åren. Arbetet med det kinesiska RCEP-handelsavtalet påbörjades långt innan pandemin men är ytterligare ett tecken på skiftande geopolitisk makt under 2020. Avtalet inkluderar starka spelare som Sydkorea och Australien och täcker en tredjedel av jordens befolkning – med Kina som politiskt och handelsmässigt centrum.

Läs mer här

Agila omställningar

Vi ser även skiften inom länder, mellan industrier. Det finns vinnare och förlorare även inom länder, där pandemin har drivit stora skillnader mellan vissa företag som tvingas snabbt skala upp för att möta ökad efterfrågan och andra som snabbt skalar ned. Agila omställningar och lokal automatisk produktion är två sätt att svara på de snabba förändringarna, och automation är troligen en nyckel för de som blir vinnare genom re-shoring istället för att tävla med företag i de starkare länderna.
Läs mer här

 

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

Information | Projekt

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

3 maj, 2024 — Lästid 1 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Företag med lösningar inom mobilitet kan få hjälp att lansera i USA

Nu finns det möjlighet för svenska små och medelstora företag inom mobilitet att delta i programmet Berkeley SkyDeck i USA…

26 april, 2024 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Yrkestrainee Skaraborg – studentarbeten hos Dafgårds och CIDAN

Målet med Yrkestrainee Skaraborg är att ta fram utbildningsupplägg på utbildningar inom teknik och tillverkning, där relevanta delar av kursen…

26 april, 2024 — Lästid 2 min