Tre tydliga trender just nu - flexibel produktionslina, självförsörjning och drönarleveranser

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IDC löpande omvärldsspaningar med fokus på trender som påverkar svensk industri.

1. Flexibel produktionslina

Coronakrisen i sig, och lågkonjunkturen som följer, har lett många företag till att tänka om vad gäller sina produktionslinor. Principen effektiv, standardiserad och enkel klarar sig illa i svåra tider och att snabbt kunna ställa om blir centralt för många branscher. Ett exempel på detta är de många tillverkningsföretag som var snabbfotade med att börja producera skyddsutrustning som svar på bristande lager när pandemin var som värst.

Efter krisen följer också en ekonomiskt svårförutsägbar period när efterfrågan inte följer historiska tendenser, vilket gör planering och prognoser mer otydliga. Många har förlorat jobb och inkomst vilket givetvis påverkar konsumtionen. Det innebär i sin tur ett högre ekonomiskt behov av att kunna ställa om produktionslinan för att snabbt kunna möta efterfrågan där den stiger och snabbt kunna trappa ned när efterfrågan sjunker. Särskilt i en osäker framtid där allt från klimat till geopolitik kan ställa till det vad gäller både hushållens och företagens konsumtion och inköp.

ROLLS-ROYCE VD PEKAR PÅ ”HORISONTELL INNOVATION”
  • Rolls Royce i Storbritannien ställde om sin produktionslina på bara 10 dagar för att kunna producera ventilatorer till brittiska NHS, som livräddande insats till patienter med covid-19. VD Steve Dunn menar att en flexibel produktionslina också är viktig för ”horisontal innovation”, där teknik och processer utvecklade för en sektor överförs till en annan – en form av innovation som troligen blir allt viktigare i en framtid som kräver flexibilitet och resiliens.

Läs mer här

INDIEN: SKAKIG MARKNAD KRÄVER FLEXIBEL BILPRODUKTION
  • Indiska biltillverkare letar efter sätt att ställa om till en mer flexibel produktionslina med sikte på att efterfrågan kommer vara svår att förutsäga i de ekonomiska sviterna efter pandemin. Att optimera för snabb tillverkning är svårt i en omgivning där efterfrågan på bilar framöver kan komma att svänga snabbt och kraftigt.

Läs mer här

PLASTFÖRETAG SNABBA ATT STÄLLA OM PRODUKTIONEN
  • Svensk plastindustriförening, SPIF, uppmuntrade sina medlemmar att ställa om produktionen för tillverkning av skyddsutrustning redan i mars 2020. Erfarenheten av att på kort tid ställa om produktionslinan kan i framtiden vara en värdefull tillgång för att snabbt kunna anpassa sin tillverkning till framtida behov, som kan vara allt svårare att förutse.

Läs mer här


2. Självförsörjning mot framtida kriser

Västvärlden börjar fundera på om det var så vettigt att förlita sig helt på Kina, Bangladesh, Vietnam och andra länder för sin industriproduktion, särskilt av kritiska produkter som skyddsutrustning under pandemin. Långa globala värdekedjor upplevs alltmer som trögförändeliga och opålitliga, och att Kina blivit världens fabrik ger landet starka möjligheter att förhandla med andra länder. Trenden handlar inte bara om reshoring av ekonomiska skäl utan framför allt om att säkra förnödenheter som mediciner, mat, och elektronik.

Rörelsen mot att säkra självförsörjning innebär troligen mer uttalade policies för hur nationell industri skall skötas – fler subventioner, riktlinjer och vägledningar för vilka produkter som bör produceras (åtminstone i någon utsträckning) innanför landets gränser. Det innebär en rörelse bort från marknadsorienterade lösningar mot mer statlig styrning av många industriella produkter t ex inom medicinsk och kemisk industri.

Flytten innebär dock troligen inte att Kina förlorar sin roll som ”världens fabrik” utan snarare en rörelse mot mer diversifierad produktion som kombinerar inhemsk industri med såväl industri i utvecklingsländer som utvecklade grannländer.

JAPAN MINSKAR SITT EKONOMISKA BEROENDE AV KINA
  • Japan, en av Kinas största handelspartners, bidrog med 220 miljarder yen (ca 18 miljarder kronor) till företag som flyttar sin produktion tillbaka till Japan från tidigare kinesiska partnerskap. Japan söker även en större mångfald av industriländer bland sina grannländer, för att förlita sig mindre på en enda leverantör, och delar ut ytterligare över 20 miljarder yen till företag som investerar i andra länder i Sydostasien. Greppet är ett försök att minska landets ekonomiska beroende av Kina.

Läs mer här

USA INITIERAR ETT ”ECONOMIC PROSPERITY NETWORK” MED PÅLITLIGA PARTNERS
  • Trumps administration har föreslagit ett ”ekonomiskt välståndsnätverk”, en sorts allians med en blandning av utvecklade och utvecklingsländer, för att försäkra mer pålitliga värdekedjor som kombinerar billig tillverkning med strategiska allianser. Nätverket kan komma att inkludera Australien och Japan, historiska amerikanska allierade och högt utvecklade ekonomier, jämte länder som Vietnam.

Läs mer här

OHÅLLBART MED 50 % SJÄLVFÖRSÖRJNINGSGRAD PÅ LIVSMEDEL
  • LRF menar att Sveriges självförsörjningsgrad av mat bör förbättras i sviterna efter coronakrisen, framför allt vad gäller mat. En strategisk fråga inför framtiden blir om beredskapslager som i Finland eller större lokal produktion är att föredra.

Läs mer här


3. Drönarleveranser tar fart

Att hålla avståndet har blivit viktigt under pandemitider och en industri som blomstrat till följd är drönare, särskilt för leveranser. Drönarlogistik blir troligen en allt viktigare faktor i framtidens industri, både som kund (någon måste tillverka drönarna) men också som verktyg. Robotar och drönare kan användas delvis för leveranser till slutkonsument eller kund men också för intern logistik i fabriker, lagerlokaler och produktionskedjor och för att förbättra förvaring och säkra backupsystem.

Drönare blir också användbara för att nå svårtillgängliga platser i glesbebyggda länder, något som kan bli särskilt viktigt för Sverige på sikt när specifika viktiga men lätta leveranser behöver nå ut i glesbygd, till exempel medicin, elektroniska komponenter eller liknande.

RWANDA I FRONTLINJEN FÖR TEST OCH UTVECKLING AV DRÖNARE
  • I Rwanda började man redan 2017 förlita sig på drönare för att leverera blod från blodgivare i städerna till sjukhus på landsbygden, som har svårt att få tillgång till resurser som räddar liv. Som del av detta har Rwanda öppnat sitt luftrum för obemannade drönarturer, vilket gör landet till en attraktiv testbädd för företag som vill testa och implementera nya modeller. 2019 hade landet fler obemannade flygturer än bemannade.

Läs mer här

HÄLSOFARLIGA ARBETSMILJÖER DRIVER PÅ AUTONOM LOGISTIK
  • Strejker och protester från arbetare i lagerlokaler vars hälsa hotas av pandemin har drivit företag, däribland Amazon, till att snabba på implementeringen av autonom logistik i form av robotar, drönare och automatiska lagerarbetare. Försäljningen av olika autonoma lagerlösningar förväntas fördubblas under de kommande sex åren.

Läs mer här

RISE UTVECKLAR SÄKERHETSSYSTEM FÖR DRÖNARE
  • RISE har utvecklat ett säkerhetssystem för drönare som kan komma att bli standard i Sverige i framtiden, och har redan testat det med autonom matleverans 2019 i Linköping. Standardisering är en viktig faktor för att kunna använda autonoma leveranser – särskilt flygande sådana – i framtiden.

Läs mer här

Vad vill du veta mer om?

Hör av dig med tankar och synpunkter kring vad du vill veta mer om till Lisa.

Kommunikatör

0500-50 25 05

Lisa Stridh

Kommunikatör

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 05

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Information

Säkra din plats i IUC montern på Elmia Subcontractor 2024!

Elmia Subcontractor är norra Europas största underleverantörsmässa och mötesplatsen för företagen inom tillverkande industrin, deras kunder och leverantörer. Här finner…

26 mars, 2024 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min