Tre tydliga trender just nu - distansarbete, 5G och resiliens

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IDC löpande omvärldsspaningar med fokus på trender som påverkar svensk industri.

1. ALLT MER UTBYTBART PÅ DISTANS

  • I och med covid-19 har distansarbete accelererats och mer och mer arbete inom IT – och därmed industrin, som sedan länge IT-fierats – sker på distans. Att flytta anställda utanför företagslokalerna innebär ett nytt sätt att organisera företag, eftersom distansarbete är betydligt mer utbytbart och behöver standardiseras för att fungera på större skalan. Till skillnad från outsourcing kan det röra sig om anställda eller konsulter, men eftersom de behöver gå att passa in i sammanhanget med minimal onboarding innebär det en större operationalisering av funktioner och roller.
  • Samtidigt är det svårt att outsourca många roller som fortfarande är knutna till fabriker eller maskiner, vilket innebär en diskrepans inom många företag mellan olika roller som plötsligt arbetar både på olika sätt, med olika saker, och på olika platser. Hur man möter dessa utmaningar varierar stort mellan olika företag och positioner.
Distansarbete som komplettering

Forbes råder aktörer inom industrin att komplettera distansarbete med exempelvis arbete i skiften, och att minska andelen centrala mötesplatser. Övervakning på distans med hjälp av molntjänster och dataplattformar är också ett sätt att möjliggöra distansarbete som förbereder aktörer för en osäker framtid.

Läs mer här

Tid för omställning – hållbar och digital

Scanias VD pratar om krisen som en möjlighet att göra en omställning – såväl digital som hållbarhetsmässig. Efter ett stopp i sex veckor tar man upp produktionen med distansjobb där det är möjligt, och ett par tre dagars arbetsveckor för de som måste vara på plats.

Läs mer här

Jobba hemifrån för alltid – geografi tappar betydelse

Twitter har utropat att deras anställda får jobba hemifrån för alltid – vilket kan ha stor inverkan på konkurrensen om arbetskraft i digitala roller, där det blir mer och mer möjligt att rekrytera oberoende av geografi. Det innebär en fördel för arbetsgivare, och kanske en nackdel för arbetstagare som måste tävla ytterligare med människor i andra städer och länder.

Läs mer här


2. INFRASTRUKTUR PÅ AGENDAN EFTER KRISEN

  • Stora investeringar krävs i nästan all former av infrastruktur, både i form av underhåll och uppgraderingar. Detta innebär en möjlighet för många former av industri och tillverkning men också en utmaning, eftersom kritisk infrastruktur blir allt viktigare för att hålla sig konkurrenskraftig. Det kan röra sig om framtida investeringar som 5G-nät och snabbare internet, men också om ”gamla hederliga” saker som vägar och rörnätverk som behöver ses över, förbättras, och repareras.
  • European Investment Bank (EIB) uppskattar att nästan 700 miljarder euro behöver investeras årligen Europa i transport, energi, avfallshantering, telecom, med mera. Detta innebär en enorm mängd arbete för en mängd aktörer under de kommande decennierna, men också debatter kring lösningar för hur det ska finansieras och implementeras.
Stålproduktion för satsning på järnvägar

Regeringen satsar 700 miljarder kronor på järnvägar och transport under perioden 2018-2029, bland annat med gränsöverskridande transporter till Norge. Projekten innebär stora krav på produktion av bland annat stål.

Läs mer här

5G en kritisk faktor för framtida tillväxt

5G och snabbare digital infrastruktur kan vara avgörande för brittisk tillverkningsindustri, enligt Barclays. De menar att brittisk ekonomi kan missa en hel procents tillväxt mellan 2020 och 2030 om 5G inte är på plats.
Läs mer här

Smarta elvärk ger ökad säkerhet

SPEAR-programmet, med pengar från Horizon 2020, är ett forskningsprogram kring hur smarta elnätverk kan stärka säkerhet och skydda kritisk infrastruktur från cyberattacker och sabotage, en viktig infrastrukturfråga inför framtiden.
Läs mer här


3. FRÅN HÅLLBARHET TILL RESILIENS

  • Hållbarhet har varit på tapeten länge men alltmer börjar man inom industrin såväl som i större skala tala om ”resiliens”, ungefär ”elasticitet” eller ”tålighet”. Tanken är att inkludera hållbarhetsbegreppet i ett större tänk som även tar grepp om risker och oförutsedda händelser – vilket blivit allt mer populärt nu när en kris testar och pressar gamla system och institutioner. Genom att tänka elastiskt och hållbart kan man både långsiktigt förebygga klimatkatastrofer och liknande händelser, men samtidigt förbereda sig på att de kan och kommer inträffa plötsligt och oväntat. Begreppet har funnits länge men blir i dagarna mer aktuellt.
  • Skiftet innebär till exempel att tillverkningsindustrin behöver ställa om för att inte bli lika sårbar för plötsliga smällar och stötar. Det kan på sikt innebära en rörelse bort från just-in-time till fördel för redundans och säkerhetssystem som gör det lättare att hantera faror och risker.
Skydd mot oförutsedda händelser

Ramboll utsåg 2019 en Market Director Resilience, med uppdrag att skydda viktiga samhällsfunktioner från oförutsedda händelser och ansvara för trygg tillgång till vatten, elektricitet, med mera.

Läs mer här

Att bygga flexibelt för framtiden

McKinsey menar att företag som förbereder sig och planerar för potentiella framtider genom att bygga flexibelt, förbereda sätt att snabbt skala ned och ställa om, och övervaka risker aktivt. Koll på omvärlden och möjlighet att fatta rätt strategiska beslut leder till avgörande fördelar i kristider.

Läs mer här

Återanvändning och absorbering av regnvatten

Hunan-provinsen i Kina har byggt så kallade ”sponge cities” som kan återanvända och absorbera regnvatten. Principen är att både absorbera regnvatten vid skyfall för att förhindra översvämningar, och att försäkra tillgången till vatten i staden i händelse av torka. Projekten har i viss mån avstannats men är en prototyp på att tänka resilient.

Läs mer här

 

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Nätverk

Nätverk med fokus på framtidens drivlinor

I våra nätverk får du möjlighet att träffa personer med liknande yrken för erfarenhetsutbyte och utveckling. Det nyaste av våra…

16 januari, 2024 — Lästid 2 min

Tips från IDC

Johan tipsar: Checkar till utveckling av produktionen i industriföretag

Tillväxtverket erbjuder företag att söka stöd till sin utveckling inom två olika områden: Automation och produktionskompetens. Erbjudandet stärker företags långsiktiga…

19 april, 2024 — Lästid 4 min

Nätverk | Projekt

Batteriteknikens möjligheter: “Gemensamt kan vi bidra till att Skaraborg står starkt och enat”

Möjligheterna inom batteriteknik var temat när Science Park Skövde och IDC West Sweden bjöd in företag och aktörer till en…

17 april, 2024 — Lästid 3 min

Nätverk

Lyckad premiär för industrins nätverk för hållbarhet och cirkularitet

I en öppen workshop på ASSAR Industrial Innovation Arena samlades representanter från teknik- och industriföretag i Skaraborg för att diskutera…

16 april, 2024 — Lästid 3 min