Insikt med IDC: Skaraborgs möjligheter i produktrevolutionen som pågår

Detta är en krönika med reflektioner från rapporten ACCELERATING CHANGE- HOW GLOBAL MEGATRENDS ARE TRANSFORMING EUROPE’S AUTOMOTIVE INDUSTRY ECOSYSTEM, publicerad av Business Sweden. Den är personligt skriven och innehåller egna åsikter hos det författande teamet. Avsändare är team Tillämpad Innovation vid IDC West Sweden AB, genom chef Gunnar Bäckstrand.

Att fordonsindustrin och dess underleverantörer står inför stora utmaningar är de flesta medvetna om. Det går inte att ”ducka” för att förbränningsmotor, som drivs av endast fossila bränslen, inte är det som i första hand kommer att erbjudas från fordonstillverkarna i framtiden. Det går alltid att diskutera, även om det finns relativt tydliga lagkrav, när det stora steget kommer att ske, men varför vänta?

I det här fallet väljer vi att inte diskutera problemen, för de finns redan beskrivna, fokus är istället på de fantastiska möjligheter som finns för Skaraborgs företag kopplat till produktrevolutionen som vi befinner oss i.

Tjänstesektorn erbjuder enorm potential

Potentialen för att utöka tillverkningen av komponenter i Skaraborg måste anses som mycket stor. Men, man får inte glömma bort tjänstesektor i form av exempelvis navigationstjänster, självkörande fordon, service på distans, ruttoptimering etc, etc. Möjligheterna är tillsynes oändliga för de som tar klivet. Vad är det då som krävs för att ta steget för ett tillverkande företag eller ett tjänsteföretag? Inom avdelningen Tillämpad Innovation ser vi bara möjligheter. Fokusera inte bara på själva bytet från fossilt förbrännande motorer till elmotor utan analysera noga vad som kommer att krävas för att en cirkulent ska få den service som krävs och utifrån det anpassa sitt produkt- och tjänsteutbud. Det vill säga, vad är det som kommer att krävas av ett fordon som drivs på ett icke fossilt sätt? Exempel på tjänster och produkter kan vara, i en enda röra:

 • BETALTJÄNSTER:
  • ”Maten till bilen”. Bilen är kopplat till en elstolpe på arbetsplatsen, vilket medför att det går att köra dess luftkonditionering när det står parkerad
  • Behöver vi kontor? Kan vi utveckla härarbete, dvs arbete där du är?
  • Det diskuteras om en 400% ökning av uppkopplade personbilar 2017-2023 och att 80% av tunga flottan är uppkopplad 2030. Vilka möjligheter det ger för utveckling av nya tjänster! Tänk bara vilken potential det finns/kommer att finnas kopplat till produktionsplanering, vet vi när bilen kommer med delar kan vi lättare anpassa vår produktion efter det, så klart i kombination med kundbehov
 • LADDNING:
  • Laddstolpar där jag vill ha dem, hemma som borta:
   • Betalningsmodeller
   • Solceller
   • Flyttbara laddstationer som drivs av vätgas och solceller
   • Laddningskablar
  • Kylteknik för batterier men även för kupé
  • Electronic för styrning av framdrivningssystem och laddning
  • Second Life-batterier från fordonsflottan. Kan användas hemma för att lagra energi producerat på dagen via solceller där jag koppla in mitt fordon för natten
Förädlingen startar i en kreativ process

Vi kan rada upp massor med möjligheter, men första steget är alltid en kreativ process för att hitta alla de ingående komponenterna. Värt att ha i åtanke är att enl OECDs databas ”TiVA – Trade in Value Added (se OECD #1) år 2011, finns indikationer på att en stor del av förädlingsvärdet i konsumtionen av fordonsprodukter i Sverige kommer från underleverantörer i fordonsindustrin i andra länder”. (källa: En översikt av fordonsindustrin (scb.se))

Öka andelen ”härtillverkat”

Enligt den källan utgjorde 2011 endast 27% den svenska delen av förädlingsvärdet kopplat till fordonsprodukter, vilket indikerar att det finns en mycket stor potential för oss i Skaraborg att öka förädlingsvärdet, öka andelen ”härtillverkat”. Lägger man dessutom till den möjligheten (nu ska vi inte profetera på andras ev olycka, den måste vi visa empati inför) de leveransstörningar i logistikkedjan som uppstått de senaste åren bland annat på grund av politiska beslut ökar intresset från större bolag kopplat till ”härtillverkat”. Alternativet till ” Made in Skaraborg” är ökade säkerhetslagar, ökat bundet kapital, högre inkurans och lägre lageromsättningshastighet.

Igen, för första gången på 100 år står vi inför ett skifte som är helt makalöst!
Det finns bara vinnare i detta, men det kräver att vi är med på tåget.

Läs rapporten


Om fordonsindustrins transformation. Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. En av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor. IDC är involverade i flera initiativ som driver utvecklingen av fordonsindustrins transformation, du kan läsa mer genom att följa taggen. #fordonsindustrins transformation.

Vill du prata mer om trender i vår omvärld?

Hör av dig till Gunnar Bäckstrand, chef för avdelningen Tillämpad Innovation.

Chef för Tillämpad Innovation

0500-50 25 22

Gunnar Bäckstrand

Chef för Tillämpad Innovation

Här kommer du snart kunna läsa lite mer just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 22

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Insikter med IDC

Tre tydliga trender just nu - så påverkar de industrin i Skaraborg

I samverkan med Kairos Future erbjuder vi på IDC löpande omvärldsspaningar med fokus på trender som påverkar svensk industri. Några…

6 juli, 2021 — Lästid 9 min

Medarbetare | Tips från IDC

Christian tipsar – Få koll på ditt hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbete handlar mycket om att göra, mäta och kommunicera. För att kommunicera behövs först fakta kring bland annat hur mycket…

3 november, 2020 — Lästid 6 min

Information | Medarbetare

Hej och välkommen Caroline

Caroline Johansson Thim började som ny medarbetare här på IDC i oktober 2020. Caroline jobbar som projektansvarig vilket innebär ett…

18 februari, 2021 — Lästid 4 min

Medarbetare

Välkommen Gunnar Bäckstrand

Gunnar Bäckstrand jobbar som chef för teamet Tillämpad Innovation på IDC sedan april 2021. I en intervju berättar han om…

14 juni, 2021 — Lästid 6 min