IDC West Sweden AB
Vårt uppdrag är att öka tillväxten i Skaraborgs tillverkande industri
   
Produktion
Produktion

Vi lever i ett allt mer globaliserat samhälle, en effektiv produktion är idag nödvändig för att möta konkurrens från omvärlden.

Genom ett antal olika modeller analyserar vi ditt företag och konstaterar nuläget. Därefter påbörjas ett förbättringsarbete för att hjälpa ditt företag med framtida utmaningar.

Marknad
Marknad

Hur uppfattas du av dina kunder? Hur uppfattar dina anställda ert varumärke? Påverkar det din försäljning?

I dagens brus blir det allt svårare att synas. Vi hjälper dig att ta ett samlat grepp kring din kommunikation. Genom nätverk, utbildningar och rådgivning säkrar du ditt företags plats på den industriella arenan .

Produktutveckling
Produktutveckling

Är du en del av utvecklingen, eller leder du den? Vårt uppdrag är att skapa ett självständigt Skaraborg med egna produkter.

Genom analyser, workshops och samarbeten hjälper vi dig att gå från tanke till handling.
 

Material
Material

Behöver du hitta nya material? Har du tagit fram ett nytt material?
 

Material ConneXion® är världens första och största materialbibliotek som idag består av ca 7000 avancerade, innovativa och hållbara material. Med showroom över hela världen och nu även Skövde!

Kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning

Brist på kompetens? Du är inte ensam! Nya tekniker, maskiner och teorier avlöser varandra i en allt högra takt. Det är tufft att hänga med.

Vi förser dig och Skaraborg med ett stort utbud av skräddarsydda utbildningar. Utbildningar som ökar kompetensen hos din personal och säkrar framtida rekrytering.

Finansiering
Finansiering

Ibland sätter ekonomin stopp för nya utvecklingsprojekt. Vi tycker inte det ska vara ett hinder!

Som delägare i IDC har du kostnadsfri hjälp att söka bland alla de bidrag som finns att tillgå för utvecklingsprojekt. Varför betala mer än nödvändigt?