Träffen arrangeras i samverkan med Skaraborgs Kommunalförbund

Nätverk

Nätverksträff - HR ledarskap & medarbetarskap

Skövde

Torsdag 16 maj, 9-11

Anmäl här
Träffen arrangeras i samverkan med Skaraborgs Kommunalförbund
Nätverksträff - HR ledarskap & medarbetarskap
Skövde
Torsdag 16 maj, 9-11

Nästa nätverksträff med HR ledarskap & medarbetarskap hålls i samverkan med Skaraborgs Kommunalförbund. Det blir en workshop med temat attrahera och behåll kompetens.

Vad är det som gör att vissa lockas till en viss bransch/yrkesroll? Och hur kan du som arbetar inom HR bidra till att göra verksamheten mer inkluderande och attraktiv? Workshopen syftar till att ge dig ökade kunskaper om inkludering och jämställdhetsperspektiv i rekryteringsprocessen, med målet att få fler intresserade av att jobba för din arbetsgivare.

Under en del av förmiddagen fokuserar vi särskilt på hur du kan säkerställa att ditt företags rekryteringsannonser är så inkluderande som möjligt och du kommer att få granska ditt företags annonser utifrån nya perspektiv. Workshopen tar också upp vad som gör att medarbetare väljer att stanna hos en arbetsgivare och ger dig exempel på åtgärder som gör ditt företag mer attraktivt.

Genom att delta ökar du din kunskap om hur du tilltalar fler med dina rekryteringsannonser och blir en mer inkluderande, och där med attraktivare, arbetsgivare.

Tid:  Torsdag 16 maj, 9-11 (paus för fika)
Plats: Skövde, lokal meddelas senare

Boka din plats

Kort ur programmet

Så lockar du nya medarbetare
Vad är det som gör att vissa lockas till en viss bransch/yrkesroll? Hur kan företag göra för att bryta stereotypa föreställningar kopplade till branscher/yrkesroller?

Workshop: Så skriver du rekryteringsannonser som intresserar fler
Hur kan du formulera annonser som lockar fler? Dialoger och arbete med egna platsannonser – hur kan de göras mer tilltalande för fler?

Så behåller du dina medarbetare
Vad är det som gör dig som arbetsgivare attraktiv? Och hur du som arbetsgivare får dina medarbetare att stanna längre? Skillnader mellan män och kvinnor samt hur ålder påverkar lyfts och fokus är på vilken roll HR har.

Om nätverket

Det här nätverket är till för dig som vill hitta inspiration och få erfarenhetsutbyte inom HR-frågor och riktar sig till dig som dagligen jobbar med personal och ledarskap inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Träffar arrangeras fem gånger per år där du får möjlighet att lyssna på externa experter, men även samtala, dela erfarenhet och nätverka med andra företag. Vi formar innehållet efter deltagarnas behov. Läs mer om nätverket HR ledarskap och medarbetarskap. 


Nätverket HR Ledarskap och Medarbetarskap drivs inom ramen för projektet Stärkt Kompetens. som finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Region Halland.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Susanne om du vill veta mer.

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 17

Dela via

Våra finansiärer
  • Europeiska unionen
  • Västra Götalandsregionen
  • Skaraborgs Kommunalförbund
  • Skövde Kommun
  • Vinnova