Projektaktiviteter – Kompetensnavet Skaraborg

Genom att vara motor, mäklare och mötesplats ska Kompetensnav Skaraborg stödja, främja och stärka omställningen av kompetens inom arbetslivet i Skaraborg.

Skaraborg står inför omfattande och betydelsefulla förändringar på arbetsmarknaden. Nyetableringar, expansioner i befintliga verksamheter samt omställningar i arbetslivet kommer att ha mycket stor påverkan på arbetsmarknaden och samhällsutvecklingen i Skaraborg de kommande åren.

Aktiviteter våren 2023

Under våren 2023 kommer kompetensnavet att ta kontakt med branschorganisationer och nätverk, både nationellt och lokalt, samt företag och utbildningsanordnare i Skaraborg för att skapa en lägesbild av kompetensutvecklingsbehoven som finns. Arbetet ska resultera i en lägesbild men också en modell för insamlande och analys av informationen.

Fordonsindustrin i Sverige och globalt står inför radikala omställningar både beträffande teknik och affärsmodeller. I Skaraborg berörs cirka 12 000 arbetstillfällen av omställningen. För att lyckas med omställningen behövs stödstrukturer i samhället. Kompetensnavet har som uppdrag att i det inledande skedet lägga särskilt fokus på den omställningen.

Kontakta Kompetensnavet

Välkommen att höra av dig till kompetensnavet via e-postadressen:

Om du vill veta mer

Hör av dig till Lars om du vill veta mer om Kompetensnavet Skaraborg.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation

Jag har varit en del av IDC sedan 2009 och är i grunden civilingenjör. Under åren har jag arbetat med industriell utveckling på olika företag och har tidigare erfarenhet från ledningsarbete, affärsutveckling, marknadsarbete, produktutveckling, produktionsutveckling och produktion.

Jag har på senare år arbetat med cirkulär ekonomi och affärsmodellsinnovation och arbetar även på RISE i ett Vinnova-finansierat UDI-projekt; cirkulära möbelflöden. Jag gillar att jobba med förändring och utveckling och det erfarenhetsutbyte som skapas mellan företagen.

Det är det som är extra roligt med det här jobbet, att få vara med under företagens hela affärsutvecklingsresa och skapa förändring och förbättringar. Känslan av att få vara med och göra skillnad, den ger mycket energi tillbaka. Jag brinner verkligen för arbetet med tillverkande företag, att bidra till att vi har god konkurrenskraft.

IDC står för så mycket, men jag kan sammanfatta oss med orden ständig utveckling, företagsfokus och spridning av kunskaper och erfarenheter. Hur vi gör detta blir unikt för varje situation.

Jag tog med mig ett tennisracket till fotograferingen eftersom jag har spelat sedan jag var liten. Nu går mycket av fritid åt till mina barns olika intressen, bland annat handboll och löpning. Jag har även en golfbag men har inte spelat på länge, ambitionen finns och jag hoppas kunna ta upp det igen!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10