Så skapar IDC nytta för industrin i Skaraborg

IDC West Sweden AB har genom åren drivit ett antal projekt för att skapa utveckling och långsiktig hållbarhet för industrin i Skaraborg. Nyligen har vi startat upp projekt inom flera olika områden som är till stor nytta för industriföretag i regionen.

Under vår utvecklingsdag Mitt Europa, som visar på hur EUs investeringar används och gör nytta i regionen, presenterade vi ett urval av våra insatser.

1500 delägare bidrar

IDC West Sweden AB är en del av IUC Sverige med 14 regionala IUC-bolag och sammanlagt närmare 1500 delägare. Vi är medvetna om behovet av förändring inom industrin för att möta framtidens krav. Tillsammans bidrar vi alla till industrins utveckling och har stor kraft att kunna påverka, förändra och utveckla industrin i Sverige. Vår verksamhet styrs av Europeiska, nationella och regionala strategiska dokument, program och handlingsplaner.

Klimatmål kräver omställning

FNs globala mål – Agenda 2030

Vi jobbar utifrån hållbarhetens tre dimensioner – ekologisk-, ekonomisk-och social hållbarhet. Vi tror att en långsiktigt lärande organisation är vägen mot en hållbar framtid och jämställdhet, mångfald och inkludering är en självklarhet i allt vårt arbete.  Alla IDCs projekt syftar till att på olika sätt bidra till att nå de FNs globala mål i Agenda 2030 och vi står inför stora omställningar med tanke på vårt klimat vilket kräver insatser av oss alla de kommande åren. Sveriges regering har som ambition att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och vi driver fram till 2022 ett antal projekt som förväntas aktivera 100-tals bolag i en omställning mot en mer hållbar utveckling.

Ska öka kunskapen i Virtual Engineering

ASSAR Industrial Innovation Arena är en mötesplats där du som arbetar inom tillverkningsindustri och teknikföretag kan hitta relevanta kontakter. Här kan du ta del av aktiviteter som stärker ditt företag och samtidigt bidra in med det ditt företag är bra på. IDC driver ASSAR tillsamman med Högskolan i Skövde, Volvobolagen och Science Park Skövde   med syftet att öka kunskapsutbytet mellan akademi, näringsliv, internationella och nationella företag. Målet är att etablera en världsledande fysisk och virtuell utvecklingsmiljö för forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning. Initiativet ska leda till att antalet etableringar av företag med spetskompetens inom området Virtual Engineering (användning av datorbaserade virtuella modeller) ökar i regionen och att tillflödet av ingenjörer till teknikföretag och tillverkande industri tilltar.

Läs mer om ASSAR

Workshop och seminarium bland innovativa material

Material ConneXion är världens första och största materialbibliotek med över 8000 innovativa och hållbara material. IDC fick uppdraget att driva den skandinaviska noden tack vare det geografiska läget med koppling till tillverkningsindustrin i Skaraborg. Här finns temahyllor för bland annat 3D-printmaterial, återvunna och upcyclade material, förpackning, elektronik och smarta textiler, sammanlagt finns här över 1600 material. Dessutom finns mängder av material inom sport och outdoor, inredning och bygg. Med en licens till databasen har du möjlighet att söka bland alla 8000 material. Vill du lära dig mer om bland annat produktutveckling, 3D-printing, biomimik, hållbar produktutveckling och cirkulära affärsmodeller finns även möjlighet att boka workshop, seminarium eller annan aktivitet på Material ConneXion i Skövde.

Läs mer och boka ett besök

Material ConneXion Skövde erbjuder workshop och seminarium bland 1600 innovativa material.

Genom samverkan skapar Catalyst utveckling

Catalyst är projektet för en smart och hållbar industri. Målet med projektet är att industrin ska öka sin konkurrenskraft genom en omställning mot att bli en mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet. Tack vare samverkan med bland annat IUC Väst, IUC Sjuhärad, IUC Halland, Göteborgs tekniska college och flera innovationsarenor finns en stor utvecklingspotential för tillverkningsindustrin i hela Västra Götaland.

Människan i industrin

Inger Rydén, industriell utvecklare på IDC, berättade mer om ett av våra nyare projekt.

– Tack vare att vi tidigare har drivit projekt där vi jobbat med effektiviseringar av olika slag har vi med oss många erfarenheter in i Catalyst. Bland annat genom projekt Kompetensnavet som har utvecklat kunskaperna inom mångfald, jämställdhet, attraktiv arbetsgivare och strategisk kompetensförsörjning. Hållbar Industriell Utveckling (HIU) gav ökad konkurrenskraft hos våra delägarföretag genom omställning till en allt mer hållbar verksamhet och tillverkningsprocesser. Med lärdomar från dessa projekt kommer vi nu jobba mer med människan i industrin och de förändringar vi står inför kopplat mot den cirkulära omställningen. Områden vi jobbar med i Catalyst är strategisk kompetensförsörjning, styrning, produktionseffektivisering, produktutveckling, digitalisering och marknad, cirkulär ekonomi och nya affärsmodeller. För att kunna möta industrin och deras behov gör vi företagsbesök och erbjuder skräddarsydda lösningar för varje enskilt företag.

Kulturen driver affären

Forskning visar att förändringsarbete kan skapa bättre förutsättningar för människorna i industrin, förklarar Inger. Jobbar vi med människor och deras villkor inför en förändringsprocess blir förändringar i form av till exempel implementering av ny teknik mer strategiskt hållbar och ger en bättre effekt. Man kan förklara det som att kulturen driver affären vilket innebär att ha en attraktiv arbetsplatskultur som gynnar och skapar ett bra resultat för affärerna. Styrning, ledning, arbetsplatskultur och värdegrund går hand i hand och formar den gemensamma vägen i utvecklingsresan.

Läs mer om Catalyst

Inger Rydén, industriell utvecklare på IDC, berättar om projektet Catalyst.

Behovsanpassad utveckling inom digitalisering

Digiresan företagsutveckling har som syfte att digitalisera Skaraborgs industri och stärka deras konkurrenskraft genom att nyttja digitaliseringens möjligheter. Projektet utvecklar effektivitet, konkurrenskraft, behovsanpassade kompetenshöjande insatser och omvärldsbevakning. Som deltagare erbjuds du en mix av utbildningar, coachning, seminarier och erfarenhetsutbyte för digitalisering, om digitalisering och i digitalisering utifrån ditt företags behov och möjligheter. Som första aktivitet arbetas en handlingsplan för digitalisering fram tillsammans med företaget. Den i sin tur ligger till grund för kommande kunskapsseminariers inriktning och det individuella arbete företaget gör med Digiresans digitaliseringsexperter.

Kompetensutveckling genom utbildningar i digitalisering

I Digiresan kompetensutveckling ligger fokus på kompetensutvecklingsaktiviteter, som bidrar till ökad kompetens inom digitalisering. Digitalisering är ett brett ämne och projektet har ringat in ett antal områden som täcker upp med aktiviteter för, om och i digitalisering. Alla aktiviteter finansieras av Digiresan vilket innebär att deltagande företag går utbildningarna kostnadsfritt. Företaget redovisar endast den tid de lagt på sitt deltagande i kurser och utbildningar.

Exempel på utbildningsområden:
  • Digitalisering (övergripande)
  • Produktionsutveckling
  • Industriell elteknik
  • Drift och underhåll
  • Organisation och ledarskap
  • IT

Läs mer om Digiresan

Ökar kunskapen om cirkulär ekonomi i möbel- och textilbranschen

Circular Hub är plattformen för cirkulärt mode och hållbara miljöer. IDC driver projektet tillsammans med Science Park Borås. Projektet jobbar för att sprida kunskapen kring cirkulär ekonomi och kunna applicera den bland möbel- och textilbranschen samt i dess värdekedjor.

För industrin i Skaraborg är teknosfären ett alternativ till vanlig nytillverkning. Det handlar om att återvinna, återtillverka, hyra, dela och underhålla det vi en gång redan tillverkat.

Anders Breitholtz, Circular Hub

Omställning i infrastrukturen

Anders Breitholtz jobbar för Circular Hub och föreläser om cirkulär ekonomi och den omställning möbel- och textilindustrin står inför.

-Det viktigaste målet ur Agenda 2030 och det som påverkar de andra målen mest är hållbar konsumtion och produktion. Dessa områden har stor koppling mot den tillverkande industrin i Skaraborg eftersom många har producerande verksamhet. I kedjan av att ta material ur jorden och förädla den, använda den och kassera den är det i början av kedjan vi gör störst miljöpåverkan. Infrastrukturen lämnar stora klimatavtryck och det är där vi ska jobba för att nå målet i Agenda 2030.

Vad innebär Agenda 2030 för industrin i Skaraborg?

-Idag har vi en effektiv energiåtervinning som behöver styras om till materialåtervinning. Cirkulär ekonomi handlar om att ha ett ekonomiskt system som är regenerativt och designat för att skapa värde om och om igen vilket förhoppningsvis ska kunna leda till ett samhälle med mindre avfall. För industrin i Skaraborg är teknosfären ett alternativ till vanlig nytillverkning. Det handlar om att återvinna, återtillverka, hyra, dela och underhålla det vi en gång redan tillverkat. Vad innebär då agenda 2030 för industrin i Skaraborg?  CO2 utsläppen ska sänkas med 75% på elva år, vilket innebär att vi behöver sänka det med 7% per år. Tänk då att vi slår ut dessa procent över hela värdekedjan, med kanske sju aktörer, i tillverkningen av en produkt. Det innebär en sänkning med 1% per år och aktör, vilket genast känns mer hanterbart!

Självskattningsverktyg

Inom kort lanserar Circular Hub ett självskattningsverktyg där respektive aktör själv kan se hur sina produkter och komponenter ligger till rent cirkulärt. Genom att till exempel få in digitalisering i material kan resursflöden styras på ett bättre sätt. Den teknik som finns på bland annat ASSAR, tillsammans med den forskning som bedrivs på Högskolan i Skövde, ger oss ett bra steg på vägen, avslutade Anders Breitholtz sin presentation.

Läs mer om Circular Hub

Anders Breitholtz, Circular Hub, berättar om hur projektet jobbar med cirkulär ekonomi för möbel- och textilbranschen.

Tillsammans löser vi morgondagens utmaningar

Det här är bara en kort sammanfattning av några av våra största projekt. Under projekt och insatser finns mer att läsa om varje projekt och vad de syftar till. Med hjälp av IDCs projekt är vi med och bidrar till en mer hållbar förbättring för att lösa morgondagens utmaningar och behov ur ett samhällsperspektiv. Följ med oss på resan!

Läs mer om våra projekt

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Stort grattis årets produktionstekniker!

Årets produktionstekniker är Johan Ekblad på Lidköping Energi. Johan har med stort engagemang som miljöansvarig och leankoordinator utvecklat och implementerat…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande | Nätverk

Nätverk med fokus på framtidens drivlinor

I våra nätverk får du möjlighet att träffa personer med liknande yrken för erfarenhetsutbyte och utveckling. Det nyaste av våra…

16 januari, 2024 — Lästid 2 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

IDCs erbjudande | Information

Säkra din plats i IUC montern på Elmia Subcontractor 2024!

Elmia Subcontractor är norra Europas största underleverantörsmässa och mötesplatsen för företagen inom tillverkande industrin, deras kunder och leverantörer. Här finner…

26 mars, 2024 — Lästid 3 min