Hållbar Industriell Utveckling

Projektet är en satsning för att skapa ökad konkurrenskraft hos våra delägarföretag genom omställning till en allt mer hållbar verksamhet och tillverkningsprocess. I begreppet hållbarhet ryms tre dimensioner, social, ekonomisk och ekologisk.

Projektets syfte och mål – hållbarhet och ansvarstagande

Det övergripande målet med projektet är att ge den tillverkande industrin förutsättningar och stöd för omställning till en allt mer hållbar verksamhet och tillverkningsprocess. Projektet ska bidra till att den tillverkande industrin ökar sin konkurrenskraft, sin marknadsattraktivitet och sitt ansvarstagande för framtiden genom omställning till en allt mer hållbar verksamhet och tillverkningsprocess. Marknadsattraktivitet innefattar en attraktivitet både avseende kunder och framtidens medarbetare.

TIllverkningsmiljö Mann Teknik

Beskrivning av projektet – hjälp till självhjälp

I fråga om långsiktiga effekter är arbetssättet allra viktigast, nämligen att ge ”hjälp till självhjälp”. Genom en lärande organisation lyfts nivån internt i företagen för att bestå och vidareutvecklas efter insatsen. Det ger mer konkurrenskraftiga och lönsamma företag som via projektet får ett systematiskt och strategiskt arbetssätt gällande hållbar utveckling av sin verksamhet och produktion.

Strategiskt samarbete med högskolor

Ytterligare ett naturligt och strategiskt samarbete mellan högskola och näringsliv nås via utbildningarna och de gemensamma projekten/insatserna. Företagens medarbetare ökar inte bara sin kompetens via utbildningarna utan också sitt nätverk. Högskolan blir en naturlig samarbetspartner till näringslivet avseende kompetensutvecklingsfrågor och ger möjlighet till ett livslångt lärande.

Målgrupp och samverkanspartners

Målgrupp för projektet är små och medelstora tillverkande industriföretag i Västra Götalandsregionen. Samverkanspartners är bland andra:

Finansiärer

IDC West Sweden AB driver projektet Hållbar Industriell Utveckling finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Thomas om du vill ha mer information eller har andra frågor om projektet.

VD

0500-50 25 01

Thomas Nilsson

VD

Här kommer du snart kunna läsa lite mer om just denna fantastiska medarbetare. Sidan är under uppbyggnad.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 01