Rätt kompetens för omställning mot elektrifierade drivlinor

En faktor som är oerhört betydelsefull när det gäller att göra fordonsindustrins transformation lyckosam är att rätt kompetens finns på plats. Kompetens kring elektriska komponenter blir naturligt särskilt viktig för en snabb omställning.

Fordonsindustrin står mitt i ett teknikskifte mot elektriska drivlinor. Och en av de största utmaningarna för att förbli konkurrenskraftig i det snabba teknikskiftet är att kostnadseffektivt kunna ställa om befintlig produktion till tillverkning av nya drivlinor. Även företag som redan har erfarenhet av elektronik och tillverkning av elmotorer kan behöva ny kompetens anpassad till de speciella situationer som uppstår när elmotorn placeras i ett fordon. Befintliga leverantörer måste skifta fokus och bygga kompetens inom de unika produkter som tillkommer på en elektrisk drivlina.

Ta små steg och nishca in dig

Tomas Johansson på Volvo Powertrain betonar vikten av att hitta sin egen nisch.

– Det finns många som kan det här. Ta inte för stora steg! Man får nischa in sig och bli bra på det man gör. Det är inte lätt, man måste hitta något som är lite smartare och bättre. De kanske får tänka om på fordonsbranschens kravbild. Ska du sätta en elmotor i en bil eller en lastbil är det annat än i ett fläktrum, det kan behöva vara en lite bättre produkt som klarar vägens skakningar och så vidare. Det är inte bara att komma ut och säga att man kan göra elmotorer, säger Tomas Johansson.

Pontus Fyhr, projektassistent vid Lunds Tekniska Högskola, betonar vikten av att på djupet förstå de komponenter och det system som ska levereras.

– Det är väldigt viktigt att man förstår ingående hur materialet beter sig, till exempel vilken effekt bearbetning har på materialets magnetiska egenskaper. Eller i delsystem, som effekterna av excentricitet i elmaskinens rotor och hur denna kan minimeras utan att introducera ytterligare virvelströmsförluster.

Kunskap kring elektromobilitet vid Lunds Tekniska Högskola

För den som vill få djupare förståelse kring elektromobilitet kan det finnas möjlighet till kurser vid Lunds Tekniska Högskola framöver.

– Vi är öppna för att diskutera med olika leverantörer, både fritt och att formera projekt för att fördjupa och hjälpa till att ta fram lösningar inom området, säger Pontus Fyhr.

Om du är intresserad av att samarbeta med Lunds Tekniska Högskola, kontakta Pontus Fyhr:

Artificiell intelligens och virtuell driftsättning vid Högskolan i Skövde

logotyp HiSFörutom kunskap kring elektromobilitet, produktionskännedom och produktkännedom kan det även behövas kompetensutveckling inom digitala lösningar och artificiell intelligens, AI. Högskolan i Skövde erbjuder bland annat kurser inom simulering, virtuell driftsättning och människa-robotsamarbete genom virtuella verktyg.

– Det handlar om digitala verktyg, om artificiell intelligens och uppkopplade produktionsresurser, som till exempel robotar, maskiner och truckar, säger Tehseen Aslam, lektor i automatiseringsteknik vid Högskolan i Skövde.

Här finns mer information om utbudet vid Högskolan i Skövde

Föränderling och konfigurerabra produktion vid Jönköping University

Vid Jönköping University har flera kurser utvecklats tillsammans med små och medelstora företag i regionen inom produkt-och produktionsutveckling, bland annat inom föränderlig och konfigurerbar produktion.

– Varje kurs är baserad på projektarbeten som gör att vi jobbar med deltagarnas egna utmaningar. Det ska ge ett faktiskt resultat på företaget, säger Carin Rösiö, universitetslektor vid Avdelningen för Industriell produktutveckling, produktion och design vid Tekniska Högskolan i Jönköping, där flera nya kurser inom automation, underhåll och agil produktionsutveckling startar till hösten.

Här finns mer information om utbudet vid Jönköping University

Om du vill veta mer

Hör av dig till Fredrik, Lars eller Leif om du vill veta mer.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

VD

0500-50 25 01

Leif Pehrsson

VD

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 01

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Klurigt klimatsmart - plastklämmor får nytt liv!

Det ena företaget hade fler plastklämmor än de visste vad de skulle göra med, medan det andra företaget behövde plastgranulat…

4 april, 2024 — Lästid 5 min

Information | Samverkan

Årets Karriärlunch har gått av stapeln

Karriärlunchen är ett initiativ som tagits för att skapa nätverk mellan gymnasieelever från teknik- och industritekniska programmen i Skaraborg, högskolestudenter…

14 december, 2023 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Workshop om ekonomisk motivering av cirkularitet

Inom ramen för projektet REFUSE hölls nyligen en workshop om att mäta och ekonomiskt motivera cirkularitet och rekonfigurerbarhet. Besökarna möttes…

22 april, 2024 — Lästid 3 min