Att möta och bemöta medarbetare - tips från HR-nätverket

På årets sista Nätverksträff för ledarskap och medarbetarskap pratade vi om att möta och bemöta medarbetare. Vi utgick från utvecklings och medarbetarsamtal och här hittar du tips inför att hålla ett medarbetarsamtal.

 

På ett sätt är vi alla medarbetare men i rollen som ledare och chef har du ett övergripande ansvar att vara den som bemöter. I rollen som HR möter du också medarbetare i olika samtal oftast utan personalansvar. HR är däremot den som följer upp om chefer och ledare i organisationen möter och håller olika strukturerade samtal med underställda medarbetare. Pia Nurro, industriutvecklare kompetens och Inger Rydén, industriutvecklare tillverkning, på IDC som båda har bred erfarenhet av just individuella samtal, pratade om allt från vikten av förberedelse till innehåll och förväntan på resultatet av samtalet.

 

Tips från träffen 
 • Medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal? Håll ett av varje så slipper det ena bli så omfattande. Lönesamtalet hålls separat. Det är ett krav i kollektivavtalet att hålla medarbetarsamtal varje år. Ju fler gånger desto mer blir det en vana för chef att ställa frågor och medarbetare att prata om sig själv och sin kompetens.
 • Förbered dig som ska hålla i samtalet genom att vara påläst, utvilad och mätt. Du lyssnar bättre om du själv är i balans. LYSSNA är det viktigaste ordet att fokusera på. Det här är medarbetarens stund att bli sedd och hörd.
 • Avsätt tillräckligt med tid på en plats utan störningsmoment. Det är bra att sitta bredvid varandra snarare än mitt emot. Då behöver inte någon av deltagarna ha ständig ögonkontakt. En dator eller ett bord emellan kan utgöra ett hinder för förtroende och öppenhet.

Dela upp arbetsmiljö och utveckling

Medarbetaren ska ha fått mallen i god tid före samtalet. Tänk på språk och förståelse, till exempel dyslexi eller språkförbistringar. Håll mallen enkel och dela som sagt gärna upp samtalet i arbetsmiljö och utveckling för att hålla ner antalet frågor vid varje tillfälle. Observera! Om en kompetenskartläggning inte är gjord på hela företaget så behöver den ske vid ett annat tillfälle. Uppföljning och vad som händer efteråt är en av de viktigaste delarna. Många gånger är det här företaget brister. Samtalet ska ju leda till utveckling och samsyn.

Innehåll i samtalet
 • Viktigt att få med mående och psykosocial arbetsmiljö vilket det oftast inte är möjligt att diskutera vid andra möten.
 • Arbetsbelastning, samarbeten och stämning i gruppen, möjlighet till delaktighet.
 • Relation mellan medarbetare och chef.
 • Hur kan du som medarbetare påverka utvecklingen i företaget?
 • Kompetens, hitta medarbetarens vilja och drivkraft till utveckling.
 • Framtid och mål.
Om nätverket för HR – ledarskap & medarbetarskap

I nätverket har vi deltagare från flera olika positioner, HR-ansvarig, VD, produktionschef, ekonomi och inköp kombinerade med HR-ansvar, HR-strateger medflera. Det här gör att våra samtal i gruppen hålls ur olika perspektiv. Dessutom är det olika storlekar på företagen med olika struktur på organisationen. Just detta gör att vi har ett stort utbyte när vi diskuterar. Under 2021 har våra träffar handlat om:

 • Arbetsmiljö i en ny tid.
 • Scandia Elevator, så jobbar de med HR.
 • Läget inför hösten och internt lärande, egen kompetensutveckling.
 • Att skapa struktur i personalfrågorna.
 • Möta och bemöta medarbetare.

Nu siktar vi in oss på ett skönt avslut av 2021 och nya friska krafter till 2022. Nätverket startar upp igen i februari. Har du personalfrågor på ditt bord och jobbar i den tillverkande industrin i Skaraborg, känn dig varmt välkommen att delta!

 

Läs  mer om nätverket för HR

Bilder från träffen

Nätverket för HR – ledarskap och medarbetarskap

Det här nätverket drivs genom projektet Catalyst och är till för dig som vill hitta inspiration och få erfarenhetsutbyte inom HR-frågor. Träffar arrangeras fem gånger per år där du får möjlighet att lyssna på externa experter, men även samtala, dela erfarenhet och nätverka med andra företag. Träffarna speglar deltagarnas behov.

Våra nätverk är ett naturligt sätt för oss att klustra och skapa engagemang i syfte att långsiktigt stärka våra delägarföretag och tillgodose deras behov. Vi jobbar för samverkan i allt vi gör.

Läs om våra nätverk

Vill du veta mer?

Hör av dig till Pia om du vill veta mer om nätverket för HR – ledarskap & medarbetarskap.

Industriutvecklare kompetens

0500-50 25 19

Pia Nurro

Industriutvecklare kompetens

Det som får mig att hoppa upp ur sängen varje dag är att jag vet att vi behöver ha bra arbetsplatser. Genom att jobba med ledarskap och medarbetarskap finns möjlighet att få ut styrkan ur hela företaget. Det är min del in i uppdraget att långsiktigt stärka och öka lönsamheten hos den tillverkande industrin i Skaraborg.

Idag jobbar jag på plats i Skövde i projektet Catalyst. I mitt uppdrag som Industriell utvecklare har jag med mig min kunskap inom kompetensförsörjning och min passion för utveckling.

Jag började på IDC 2015. Då var min tjänst förlagt hos IUC Sjuhärad i Borås. Under tre år jobbade jag som coach där i projektet Kompetensnavet med strategisk kompetensförsörjning. Mitt uppdrag handlade om att stötta Sjuhärads industriföretag i att bli attraktiva arbetsplatser både för befintliga medarbetare och den nya kompetens de behöver locka till sig. Det var inriktat på att hjälpa dem se nya strukturer och mönster genom att se kompetens på ett nytt sätt, allt med ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt. Det har varit en otroligt spännande resa där jag har lärt mig massor, både om mig själv och om företagen och den verklighet de lever i. Samtidigt både såg och hörde jag utveckling även hos de företag som ingick i projektet.

Jag är en person som är nyfiken på nya perspektiv och tycker det är viktigt med helhet. Mitt viktigaste ord är tillsammans. Om vi jobbar tillsammans blir vi både smartare, starkare och får mer förståelse för varandras perspektiv. Jag tycker jag är bra på att lyssna och vara lyhörd.

På min personliga bild har jag ett pass. Det får symbolisera att jag är nyfiken på nya platser och nya människor. Jag reser gärna men det behöver inte alltid vara så långt bort. Även i mitt arbete träffar jag nya människor och ser nya platser. Det är stimulerande!

När jag inte jobbar är jag helst i skogen, i sommarstugan med familjen.  Jag tränar gärna min kropp på yogamattan eller i gymmet. På vintern älskar jag att åka skidor både på längden och tvären.

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 19

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Nätverk

Ljusgårda berättar - från start till framtid

Ljusgårda i Tibro ägnar sig åt toppmodern inomhusodling av sallad. Företaget har en klimatcertifierad anläggning som kan styra luft, ljus…

15 december, 2021 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

Tre exempel på automation hos små och stora företag

Vad har Kinnegrip i Lidköping, Skandia Elevator i Arentorp och Qvänum Mat & Malt gemensamt? Jo de har alla under…

13 december, 2021 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Så funkar en elmotor

I elmotorn omvandlas elektrisk energi till rörelseenergi genom att ett roterande magnetiserande fält reagerar med ett magnetfält som genererar ett…

3 december, 2021 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Kostnadsfri kompetensutveckling för industrin

Nu finns möjlighet att kompetensutveckla ditt företag i höstens utbildningar, framtagna via projektet Fenixz. Utbildningarn riktar sig till små och…

7 december, 2021 — Lästid 3 min