Att möta och bemöta medarbetare - tips från HR-nätverket

På årets sista Nätverksträff för ledarskap och medarbetarskap pratade vi om att möta och bemöta medarbetare. Vi utgick från utvecklings och medarbetarsamtal och här hittar du tips inför att hålla ett medarbetarsamtal.

 

På ett sätt är vi alla medarbetare men i rollen som ledare och chef har du ett övergripande ansvar att vara den som bemöter. I rollen som HR möter du också medarbetare i olika samtal oftast utan personalansvar. HR är däremot den som följer upp om chefer och ledare i organisationen möter och håller olika strukturerade samtal med underställda medarbetare. Pia Nurro, industriutvecklare kompetens och Inger Rydén, industriutvecklare tillverkning, på IDC som båda har bred erfarenhet av just individuella samtal, pratade om allt från vikten av förberedelse till innehåll och förväntan på resultatet av samtalet.

 

Tips från träffen 
 • Medarbetarsamtal eller utvecklingssamtal? Håll ett av varje så slipper det ena bli så omfattande. Lönesamtalet hålls separat. Det är ett krav i kollektivavtalet att hålla medarbetarsamtal varje år. Ju fler gånger desto mer blir det en vana för chef att ställa frågor och medarbetare att prata om sig själv och sin kompetens.
 • Förbered dig som ska hålla i samtalet genom att vara påläst, utvilad och mätt. Du lyssnar bättre om du själv är i balans. LYSSNA är det viktigaste ordet att fokusera på. Det här är medarbetarens stund att bli sedd och hörd.
 • Avsätt tillräckligt med tid på en plats utan störningsmoment. Det är bra att sitta bredvid varandra snarare än mitt emot. Då behöver inte någon av deltagarna ha ständig ögonkontakt. En dator eller ett bord emellan kan utgöra ett hinder för förtroende och öppenhet.

Dela upp arbetsmiljö och utveckling

Medarbetaren ska ha fått mallen i god tid före samtalet. Tänk på språk och förståelse, till exempel dyslexi eller språkförbistringar. Håll mallen enkel och dela som sagt gärna upp samtalet i arbetsmiljö och utveckling för att hålla ner antalet frågor vid varje tillfälle. Observera! Om en kompetenskartläggning inte är gjord på hela företaget så behöver den ske vid ett annat tillfälle. Uppföljning och vad som händer efteråt är en av de viktigaste delarna. Många gånger är det här företaget brister. Samtalet ska ju leda till utveckling och samsyn.

Innehåll i samtalet
 • Viktigt att få med mående och psykosocial arbetsmiljö vilket det oftast inte är möjligt att diskutera vid andra möten.
 • Arbetsbelastning, samarbeten och stämning i gruppen, möjlighet till delaktighet.
 • Relation mellan medarbetare och chef.
 • Hur kan du som medarbetare påverka utvecklingen i företaget?
 • Kompetens, hitta medarbetarens vilja och drivkraft till utveckling.
 • Framtid och mål.
Om nätverket för HR – ledarskap & medarbetarskap

I nätverket har vi deltagare från flera olika positioner, HR-ansvarig, VD, produktionschef, ekonomi och inköp kombinerade med HR-ansvar, HR-strateger medflera. Det här gör att våra samtal i gruppen hålls ur olika perspektiv. Dessutom är det olika storlekar på företagen med olika struktur på organisationen. Just detta gör att vi har ett stort utbyte när vi diskuterar. Under 2021 har våra träffar handlat om:

 • Arbetsmiljö i en ny tid.
 • Scandia Elevator, så jobbar de med HR.
 • Läget inför hösten och internt lärande, egen kompetensutveckling.
 • Att skapa struktur i personalfrågorna.
 • Möta och bemöta medarbetare.

Nu siktar vi in oss på ett skönt avslut av 2021 och nya friska krafter till 2022. Nätverket startar upp igen i februari. Har du personalfrågor på ditt bord och jobbar i den tillverkande industrin i Skaraborg, känn dig varmt välkommen att delta!

 

Läs  mer om nätverket för HR

Bilder från träffen

Nätverket för HR – ledarskap och medarbetarskap

Det här nätverket drivs genom projektet Catalyst och är till för dig som vill hitta inspiration och få erfarenhetsutbyte inom HR-frågor. Träffar arrangeras fem gånger per år där du får möjlighet att lyssna på externa experter, men även samtala, dela erfarenhet och nätverka med andra företag. Träffarna speglar deltagarnas behov.

Våra nätverk är ett naturligt sätt för oss att klustra och skapa engagemang i syfte att långsiktigt stärka våra delägarföretag och tillgodose deras behov. Vi jobbar för samverkan i allt vi gör.

Läs om våra nätverk

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Nätverk

PT Nätverk besökte AB Volvo

AB Volvo i Skövde har öppnat upp för guidade turer igen och Produktionstekniska nätverket fick möjlighet att besöka F-fabriken, E-fabriken…

13 april, 2022 — Lästid 2 min

Johan Lundahl - industriell dynamik

IDCs erbjudande | Projekt

Industriell Dynamik — fri rådgivning för industrin

Står du inför en utmaning och behöver experthjälp? Vi på IDC är en del av expertnätverket Industriell Dynamik. Små och…

11 november, 2022 — Lästid 5 min

Projekt | Samverkan

Teknikcollege – för svensk industris framtid

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för…

7 november, 2022 — Lästid 8 min

Projekt

Satsning för omställning av Skaraborgs industri

Skaraborg och Västsverige, liksom Sverige och globalt, står inför omfattande förändringar på arbetsmarknaden. Elektrifieringen av industrin och transportsektorn är en…

16 november, 2022 — Lästid 4 min