”Nätverksträffarna ger nya perspektiv och en bankbok med värdefulla kontakter”

Personer med liknande yrken har stor glädje av att dela erfarenheter och kunskap med varandra, därför driver vi ett antal nätverk. Ett av dessa är nätverket för HR – ledarskap och medarbetarskap. Där träffas deltagarna för att lyssna på externa experter, men även samtala, dela erfarenhet och nätverka med andra företag.

Vi har pratat med några av deltagarna i HR-nätverket. Om vad de få med sig från träffarna och hur nätverket kan utvecklas efter deltagarnas behov.

Utifrån och in istället för inifrån och ut

Marcus Dyberg är VD på PLS i Skövde och har varit med i nätverket under ett par år. Han berättar om varför det är viktig att jobba med medarbetarskap och att HR-frågorna nu har fått en mer central roll hos PLS.

Marcus Dyberg, VD för PLS.

— Inom industrin har vi maskinchefer och produktionschefer som underhåller alla våra maskiner, det är en självklarhet. HR-rollen ska se till så den mänskliga faktorn mår bra och fungerar i arbetet. De är den viktigaste resursen för att ett företag ska leva. Fungerar inte dem, fungerar inte heller maskinerna. En av de största fördelarna med att vara med i HR-nätverket är att det ger ett nytt perspektiv på saker. Har man varit länge i sin egen organisation ser man gärna saker inifrån och ut. Genom att gå med i ett nätverk, och kunna utbyta erfarenheter med andra bolag, vinklas det istället till utifrån och in.

Som en bankbok med värdefulla kontakter

Genom nätverkande knyts nya kontakter som kan vara värdefulla för framtiden. Det blir som en bankbok som fylls på med viktiga resurser, förklarar Marcus.

— Dyker det upp en fråga är det bara att ringa och höra med en kontakt i nätverket, för att få deras tankar kring en lösning. Effekten av att prioritera sin tid för nätverkande blir att man tillslut skapat sig som en bankbok med olika kontaktnät. Det gör det lätt att stötta varandra och hitta nya kontakter, även i andra nätverk och branscher, säger Marcus.

En av de största fördelarna med att vara med i HR-nätverket är att det ger ett nytt perspektiv på saker. Har man varit länge i sin egen organisation ser man gärna saker inifrån och ut. Genom att gå med i ett nätverk, och kunna utbyta erfarenheter med andra bolag, vinklas det istället till utifrån och in.

Marcus Dyberg, VD på PLS.

Nätverket ger tillfälle att reflektera över sin egen situation

Tove Sventoft, operativ ledare på Sibab Interior AB, berättar att de får ett mer professionellt sätt att jobba med HR-frågor i sin verksamhet. Att de blivit mer säkra ledare genom sitt deltagande i HR-nätverket. Tove själv är inte utbildad inom HR men känner ändå att hon kan bidra in med nya synsätt.

Tove Sventoft, operativ ledare på Sibab Interior AB.

—  Eftersom jag inte är utbildad inom HR och jobbar inom fler områden bidrar jag kanske med flera perspektiv till de som enbart jobbar med HR. Jag får alltid nya inputs från nätverket. Ofta är det inte så stora saker utan handlar mer om små detaljer och synsätt att ta till sig. Får jag med mig något litet från varje träff är jag nöjd, ibland får jag även med mig mycket. Extra inspirerande är det när vi pratar om vikten av att inkludera alla medarbetare ännu mer genom samtal, gemensamma reflektioner och idéer. Många gånger kan det även vara värdefullt att få berätta om sitt eget. Därigenom får man höra sin egen situation, det lär jag också av och får tillfälle att reflektera, säger Tove.

Föreläsning om att leda genom medarbetarskap

Träffarna varvas med  externa föreläsare och rena nätverkande träffar där deltagarna får dela erfarenheter och samtala. Ämnen som berörs kan vara allt från arbetsplatskultur, arbetsrätt, motivation och kommunikation. Under en av träffarna i höstas gästföreläste Thomas Andersson, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde. Thomas forskar inom bland annat medarbetarskap och ledarskap och hans föreläsning den här träffen handlade om att leda genom medarbetarskap. Att ledarskap handlar om att leda människor och inte arbete.

—  Ledarskap och medarbetarskap handlar om samma relation. Det handlar om att leda arbete och det är inte enbart chefen som leder! Decentraliserat ansvar kräver nya roller hos både chefer och medarbetare samt stärkt relation mellan dem – samspel, förklarade Thomas under sin föreläsning.

Klicka på bilden för att komma till Thomas Anderssons presentation.

Blandade deltagare i nätverket skapar höjd i diskussionerna

Pia Nurro jobbar som industriell utvecklare på IDC och har lång erfarenhet av kompetens och personalfrågor. Hon berättar att träffar arrangeras fem gånger per år och alla som jobbar med personalfrågor inom Skaraborgs tillverkande industri är välkomna att delta.

—  I nätverket är vi blandande deltagare. HR-chefer, HR-partners, HR-administratörer, VD, ekonomiansvariga och inköpsansvariga, alltså inte renodlade HR-personer. Fördelen med det är att vi får en större bredd i frågorna när vi diskuterar, förklarar Pia.

I filmen berättar Pia mer om nätverket

Fler citat från deltagare i nätverket

Vad är det bästa med ett deltagande i nätverket?

Får hela tiden mer och mer förståelse för HR.

Träffa och prata med likasinnade och få tips på hur andra gör.

Få till sig aktuell info, intressanta avrapporteringar, presentationer och erfarenhetsutbyte!


Nätverket för HR – ledarskap och medarbetarskap

Det här nätverket drivs genom projektet Catalyst och är till för dig som vill hitta inspiration och få erfarenhetsutbyte inom HR-frågor. Träffar arrangeras fem gånger per år där du får möjlighet att lyssna på externa experter, men även samtala, dela erfarenhet och nätverka med andra företag. Träffarna speglar deltagarnas behov.

Våra nätverk är ett naturligt sätt för oss att klustra och skapa engagemang i syfte att långsiktigt stärka våra delägarföretag och tillgodose deras behov. Vi jobbar för samverkan i allt vi gör.

Läs om våra nätverk

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Nätverk

Lyckad premiär för industrins nätverk för hållbarhet och cirkularitet

I en öppen workshop på ASSAR Industrial Innovation Arena samlades representanter från teknik- och industriföretag i Skaraborg för att diskutera…

16 april, 2024 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min