Friska arbetsplatser - en av nycklarna för framgång

Nätverket för HR – ledarskap & medarbetarskap träffas ungefär fem gånger per år. Innehållet i träffarna varvas med erfarenhetsutbyte och föreläsningar från externa experter. Under en av träffarna, med temat arbetsmiljö i en ny tid – friska arbetsplatser, föreläste Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult från Friska Arbetsplatser.

Vad kännetecknar en frisk arbetsplats och vilka risker finns i arbetsmiljön? Deltagarna fick öppet diskutera och tyckte att en frisk arbetsplats bland annat kännetecknas av mycket att göra, glada och stöttande kollegor, trygghet med varandra, att jobba som ett lag och hjälpa varandra. Att skapa en frisk arbetsplats är vad arbetsmiljöarbete går ut på!

Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult på Friska Arbetsplatser.

”Hälsokorset”

Sara Lindberg fortsatte med att förklara vad hälsokorset innebär. Att du kan vara fullt frisk men ändå må dåligt och motsatsen, du kan vara sjuk men ändå må bra. Nu när många jobbar jobbar hemifrån, finns några viktiga faktorer att tänka på för att medarbetarna ska må bra på jobbet. Att leda på distans – hur hanterar man ett ledarskap på distans för att få medarbetare att känna sig motiverade? Den fysisk arbetsmiljö på hemmakontoret – vad kan företaget stötta med för att medarbetaren ska få en bra arbetsmiljö hemma? I samhället märks en ökande psykisk ohälsa, speciellt efter pandemin – hur kan vi som företag möta våra medarbetare för att minska eventuell psykisk ohälsa? Hur hanteras sjukfrånvaro just nu då det finns nya rutiner och nya regler för vad som gäller?

Arbetsmiljöarbetets återkommande aktiviteter

SAM-hjulet, systematisk arbetsmiljö, ger den samlade bilden av alla arbetsmiljöförhållanden.  Alla delarna hänger ihop och varje del behövs. De centrala aktiviteterna illustreras ofta som ett hjul, som symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. De centrala aktiviteterna är;

  • Undersökning av verksamheten.
  • Bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen.
  • Åtgärder för att minska riskerna.
  • Kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö.

Frågor att ställa sig i arbetet med SAM-hjulet idag kan vara; Vilka risker ser deltagarna i sin egen arbetsmiljö nu? Vi ser inte varandra. Vad händer där hemma? Syns det att kollegor mår dåligt? Sociala och organisatoriska risker, så som arbetsbelastning, jargonger och diskriminering är svårare att följa upp. En frisk arbetsplats handlar om att ha en grund men också att jobba vidare. Utan grunden så blir det som ett korthus och lätt faller ihop.

Att nå målet – en frisk arbetsplats

Bilden med pyramiden över friska arbetsplatser illustrerar hur målet ”en frisk arbetsplats” kan nås, där alla delar i pyramiden ingår i arbetsmiljöarbetet.

— Första våningen i pyramiden handlar om ett arbetsmiljöarbete som leder till att vi klarar oss. Här ligger det arbetsmiljöarbete som syftar till att vi inte ska skada oss eller bli sjuka av arbetet, varken fysiskt eller psykiskt. Det är en mycket viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som ryms där, men vi bör inte stanna där. Om vi skapar en arbetsplats där vi varken blir sjuka eller skadar oss så har vi kommit en bit, men inte hela vägen mot en frisk arbetsplats, berättar Sara Lindberg.

Må bra och utvecklas

— Vi behöver alltså jobba vidare med vårt arbetsmiljöarbete och kliva upp på våningen där arbetsmiljöarbetet bidrar till att människor mår bra och gör ett bra jobb, fortsätter Sara. Att må bra är ju inte bara detsamma som att inte må dåligt, det är bättre än så. Här kan man jobba med att ställa frågor till personalen – vad behöver du för att göra ett bra jobb? Här ryms även friskvårdssatsningar. Bygger vi sen vidare på arbetsmiljöarbetet så kan vi skapa möjligheter till att utveckla verksamheten och medarbetarna. För att utveckla verksamheten kan man bland annat jobba med det personliga ledarskapet, arbetsplatskulturen och kompetensutveckling för medarbetarna. Kommer vi så långt har vi bra förutsättningar att skapa en frisk arbetsplats, förklarar Sara Lindberg.

Att nå målet – friska arbetsplatser, görs enklast stegvis.

Reflektioner från deltagarna i nätverket

En reflektion från deltagarna efter dagens nätverksträff var att de har olika utmaningar men liknande behov i att jobba med arbetsgruppen och samarbetet. Att hitta motivation och glädje på arbetet då många haft varsel eller omorganisation i samband med Coronapandemin. Det är viktigt att riskbedöma hemarbetet, speciellt den psykosociala biten, vilken är den svåraste. En idé var att den kan följas upp i skyddskomittémöten, vid kvartalsmöten och på infomöten.

Se Saras presentation


Nätverket för HR – ledarskap och medarbetarskap

Det här nätverket drivs genom projektet Catalyst och är till för dig som vill hitta inspiration och få erfarenhetsutbyte inom HR-frågor. Träffar arrangeras fem gånger per år där du får möjlighet att lyssna på externa experter, men även samtala, dela erfarenhet och nätverka med andra företag. Träffarna speglar deltagarnas behov.

Våra nätverk är ett naturligt sätt för oss att klustra och skapa engagemang i syfte att långsiktigt stärka våra delägarföretag och tillgodose deras behov. Vi jobbar för samverkan i allt vi gör.

Läs om våra nätverk

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Nätverk | Projekt

Arbetet med framtidens drivlinor fortsätter

Nästa Generations Drivlineproduktion är ett projekt inom programmet UDI Utmaningsdriven Innovation, finansierat av Vinnova. Det är resultatet av ett mångårigt…

22 januari, 2024 — Lästid 8 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min