Friska arbetsplatser - en av nycklarna för framgång

Nätverket för HR – ledarskap & medarbetarskap träffas ungefär fem gånger per år. Innehållet i träffarna varvas med erfarenhetsutbyte och föreläsningar från externa experter. Under en av träffarna, med temat arbetsmiljö i en ny tid – friska arbetsplatser, föreläste Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult från Friska Arbetsplatser.

Vad kännetecknar en frisk arbetsplats och vilka risker finns i arbetsmiljön? Deltagarna fick öppet diskutera och tyckte att en frisk arbetsplats bland annat kännetecknas av mycket att göra, glada och stöttande kollegor, trygghet med varandra, att jobba som ett lag och hjälpa varandra. Att skapa en frisk arbetsplats är vad arbetsmiljöarbete går ut på!

Sara Lindberg, arbetsmiljökonsult på Friska Arbetsplatser.

”Hälsokorset”

Sara Lindberg fortsatte med att förklara vad hälsokorset innebär. Att du kan vara fullt frisk men ändå må dåligt och motsatsen, du kan vara sjuk men ändå må bra. Nu när många jobbar jobbar hemifrån, finns några viktiga faktorer att tänka på för att medarbetarna ska må bra på jobbet. Att leda på distans – hur hanterar man ett ledarskap på distans för att få medarbetare att känna sig motiverade? Den fysisk arbetsmiljö på hemmakontoret – vad kan företaget stötta med för att medarbetaren ska få en bra arbetsmiljö hemma? I samhället märks en ökande psykisk ohälsa, speciellt efter pandemin – hur kan vi som företag möta våra medarbetare för att minska eventuell psykisk ohälsa? Hur hanteras sjukfrånvaro just nu då det finns nya rutiner och nya regler för vad som gäller?

Arbetsmiljöarbetets återkommande aktiviteter

SAM-hjulet, systematisk arbetsmiljö, ger den samlade bilden av alla arbetsmiljöförhållanden.  Alla delarna hänger ihop och varje del behövs. De centrala aktiviteterna illustreras ofta som ett hjul, som symboliserar att arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. De centrala aktiviteterna är;

  • Undersökning av verksamheten.
  • Bedömning av de risker som synliggjorts vid undersökningen.
  • Åtgärder för att minska riskerna.
  • Kontroll av att åtgärderna faktiskt har bidragit till en bättre arbetsmiljö.

Frågor att ställa sig i arbetet med SAM-hjulet idag kan vara; Vilka risker ser deltagarna i sin egen arbetsmiljö nu? Vi ser inte varandra. Vad händer där hemma? Syns det att kollegor mår dåligt? Sociala och organisatoriska risker, så som arbetsbelastning, jargonger och diskriminering är svårare att följa upp. En frisk arbetsplats handlar om att ha en grund men också att jobba vidare. Utan grunden så blir det som ett korthus och lätt faller ihop.

Att nå målet – en frisk arbetsplats

Bilden med pyramiden över friska arbetsplatser illustrerar hur målet ”en frisk arbetsplats” kan nås, där alla delar i pyramiden ingår i arbetsmiljöarbetet.

— Första våningen i pyramiden handlar om ett arbetsmiljöarbete som leder till att vi klarar oss. Här ligger det arbetsmiljöarbete som syftar till att vi inte ska skada oss eller bli sjuka av arbetet, varken fysiskt eller psykiskt. Det är en mycket viktig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som ryms där, men vi bör inte stanna där. Om vi skapar en arbetsplats där vi varken blir sjuka eller skadar oss så har vi kommit en bit, men inte hela vägen mot en frisk arbetsplats, berättar Sara Lindberg.

Må bra och utvecklas

— Vi behöver alltså jobba vidare med vårt arbetsmiljöarbete och kliva upp på våningen där arbetsmiljöarbetet bidrar till att människor mår bra och gör ett bra jobb, fortsätter Sara. Att må bra är ju inte bara detsamma som att inte må dåligt, det är bättre än så. Här kan man jobba med att ställa frågor till personalen – vad behöver du för att göra ett bra jobb? Här ryms även friskvårdssatsningar. Bygger vi sen vidare på arbetsmiljöarbetet så kan vi skapa möjligheter till att utveckla verksamheten och medarbetarna. För att utveckla verksamheten kan man bland annat jobba med det personliga ledarskapet, arbetsplatskulturen och kompetensutveckling för medarbetarna. Kommer vi så långt har vi bra förutsättningar att skapa en frisk arbetsplats, förklarar Sara Lindberg.

Att nå målet – friska arbetsplatser, görs enklast stegvis.

Reflektioner från deltagarna i nätverket

En reflektion från deltagarna efter dagens nätverksträff var att de har olika utmaningar men liknande behov i att jobba med arbetsgruppen och samarbetet. Att hitta motivation och glädje på arbetet då många haft varsel eller omorganisation i samband med Coronapandemin. Det är viktigt att riskbedöma hemarbetet, speciellt den psykosociala biten, vilken är den svåraste. En idé var att den kan följas upp i skyddskomittémöten, vid kvartalsmöten och på infomöten.

Se Saras presentation


Nätverket för HR – ledarskap och medarbetarskap

Det här nätverket drivs genom projektet Catalyst och är till för dig som vill hitta inspiration och få erfarenhetsutbyte inom HR-frågor. Träffar arrangeras fem gånger per år där du får möjlighet att lyssna på externa experter, men även samtala, dela erfarenhet och nätverka med andra företag. Träffarna speglar deltagarnas behov.

Våra nätverk är ett naturligt sätt för oss att klustra och skapa engagemang i syfte att långsiktigt stärka våra delägarföretag och tillgodose deras behov. Vi jobbar för samverkan i allt vi gör.

Läs om våra nätverk

Vill du veta mer?

Hör av dig till Pia om du vill veta mer om nätverket för HR – ledarskap & medarbetarskap.

Industriutvecklare kompetens

0500-50 25 19

Pia Nurro

Industriutvecklare kompetens

Det som får mig att hoppa upp ur sängen varje dag är att jag vet att vi behöver ha bra arbetsplatser. Genom att jobba med ledarskap och medarbetarskap finns möjlighet att få ut styrkan ur hela företaget. Det är min del in i uppdraget att långsiktigt stärka och öka lönsamheten hos den tillverkande industrin i Skaraborg.

Idag jobbar jag på plats i Skövde i projektet Catalyst. I mitt uppdrag som Industriell utvecklare har jag med mig min kunskap inom kompetensförsörjning och min passion för utveckling.

Jag började på IDC 2015. Då var min tjänst förlagt hos IUC Sjuhärad i Borås. Under tre år jobbade jag som coach där i projektet Kompetensnavet med strategisk kompetensförsörjning. Mitt uppdrag handlade om att stötta Sjuhärads industriföretag i att bli attraktiva arbetsplatser både för befintliga medarbetare och den nya kompetens de behöver locka till sig. Det var inriktat på att hjälpa dem se nya strukturer och mönster genom att se kompetens på ett nytt sätt, allt med ett jämställdhetsintegrerat arbetssätt. Det har varit en otroligt spännande resa där jag har lärt mig massor, både om mig själv och om företagen och den verklighet de lever i. Samtidigt både såg och hörde jag utveckling även hos de företag som ingick i projektet.

Jag är en person som är nyfiken på nya perspektiv och tycker det är viktigt med helhet. Mitt viktigaste ord är tillsammans. Om vi jobbar tillsammans blir vi både smartare, starkare och får mer förståelse för varandras perspektiv. Jag tycker jag är bra på att lyssna och vara lyhörd.

På min personliga bild har jag ett pass. Det får symbolisera att jag är nyfiken på nya platser och nya människor. Jag reser gärna men det behöver inte alltid vara så långt bort. Även i mitt arbete träffar jag nya människor och ser nya platser. Det är stimulerande!

När jag inte jobbar är jag helst i skogen, i sommarstugan med familjen.  Jag tränar gärna min kropp på yogamattan eller i gymmet. På vintern älskar jag att åka skidor både på längden och tvären.

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 19

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Nätverk | Projekt

Att möta och bemöta medarbetare - tips från HR-nätverket

På årets sista Nätverksträff för ledarskap och medarbetarskap pratade vi om att möta och bemöta medarbetare. Vi utgick från utvecklings…

20 december, 2021 — Lästid 4 min

Projekt | Samverkan

Exjobbare bygger billig AGV med öppen källkod

Kan vi bygga AGV:er (Automated Guided Vehicles) billigare och med öppen källkod, för att på så sätt få en ökad…

20 maj, 2022 — Lästid 3 min

Delägare | Projekt

Vägen till "Ett BS verkstäder" - om arbetsplatskultur och värdegrund

”Det spelar ingen roll vilken befattning du har eller vilken arbetsuppgift du gör. Att vara anställd på BS Verkstäder betyder…

22 april, 2022 — Lästid 8 min

Delägare | Projekt

Så utvecklas Hjo-Verktyg genom digitalisering

Digitalisering är en viktig del för att bli än mer effektiv och konkurrenskraftig. Hjo-Verktyg har genom projektet Digiresan utvecklat sin…

18 maj, 2022 — Lästid 4 min