ASSAR gör ny teknik tillgänglig för industrin

Vilken stöttning kan ett litet eller medelstort tillverkande företag få från genom ASSAR Industrial Innovation Arena? Vi har träffat Tanja Lundberg projektledare för ASSAR, här berättar hon mer om hur industriföretag kan få stöttning inom produktutveckling, produktion och automation.

ASSAR stöttar med implementering av forskning, teknikutveckling, innovation och utbildning. I arenan finns mycket teknik att se rent fysiskt vilket det gör det lätt att skapa sig en bild av hur den nya tekniken kan fungera rent praktiskt i en industriverksamhet.

Bredden ger konkreta resultat med stor effekt

Vi på IDC ses ofta som en ”kopplingsdosa” som identifierar industriföretagens potential och kopplar samman med resurser för utveckling och transformation. Ofta identifieras industriföretagens behov längs med sin utvecklingsresa hos IDC, för att sedan landa in hos ASSAR.

— Här möter vi upp företagens utveckling genom att koppla ihop behoven med rätt resurs och fördjupande insatser. Tack vare att vi är flera parter som driver ASSAR kan vi jobba väldigt brett, förklarar Tanja.

ASSAR drivs av IDC, Högskolan i Skövde och Science Park Skövde vilket möjliggör stöttning inom många områden. Genom Science Park Skövde, med koppling till alla teknikbolag, finns affärsutveckling, innovationsledning och utveckling av innovationsekosystem. Via Högskolan i Skövde finns möjlighet till stöttning genom forskningsprojekt, studentprojekt, examensarbeten och utbildningsbehov.

Exempel på fördjupade insatser som ger snabba resultat kan vara när ett industriföretags behov direkt kopplas ihop med studenter vid Högskolan i Skövde.

— Det kan mynna ut i ett examensarbete som sedan kan leda vidare till att det blir ett verkligt resultat. Kanske i form av en implementerad produkt istället för bara en rapport, berättar Tanja.

Fick hjälp med produktutveckling av studenter

Ett sådant exempel är det industriföretaget Ericsindustrier i Töreboda som tog hjälp av  två designingenjörsstudenter som valde att skriva sin C-uppsats tillsammans med dem och jobba med Design for Production. Ulf Ridelberg, ägare och VD, beskriver samarbetet som en ögonöppnare och möjlighet att utveckla den egna verksamheten.

— Öppna era sinnen för att en person kan komma in utifrån med minimal erfarenhet av just ditt företag och göra ett bra jobb. Vi företagare har i allmänhet en övertro till hur komplicerad just vår egen verksamhet är. Ta kontakt med ASSAR,  IDC eller Högskolan i Skövde om det är något du vill ha hjälp med, vad det än gäller. Kontakten vi fått med Högskolan i Skövde kommer vi behålla då det har varit ett värdefullt kunskapsutbyte för både oss och för studenterna, berättar Filip Ridelberg på Ericsindustrier.

Läs hela reportaget om Ericsindustrier

Tanja Lundberg berättar hur ASSAR stöttar företagen i deras teknikutveckling.

Gör ny teknik mer tillgänglig

ASSAR hjälper även till att titta på företagens affärsmodell eller hitta lösningar inom digitalisering. Det kan till exempel handla om AR-glasögon och tekniken runt dem. För att få hjälp tar företaget kontakt med Tanja eller någon annan på ASSAR. Hon berättar att de tar emot besök i arenan men lika gärna åker ut till företagen eller har ett digitalt möte.

— Vi har som plan att göra mer aktiviteter runt om i regionen och hålla både seminarier och nätverksträffar ute hos företagen i respektive kommun. Att vi åker ut gör det lättare att fånga upp behov och stötta med konkreta insatser efter företagens förutsättningar. Vi kan gemensamt med företagen hitta lösningar och vi gör helt enkelt tekniken mer lättillgänglig. När vi gör besök hos ett företag tittar vi alltid på helheten, vilket sedan kan leda till riktade och fördjupade förbättringsinsatser. Vi vill att företaget ska få så stor effekt som möjligt av sin utveckling.

Den teknik som finns att se här på ASSAR är applicerbar hos alla företag och behöver varken vara speciellt dyr eller komplicerad.

Tanja Lundberg, projektledare för ASSAR Industrial Innovation Arena.

Den viktigaste utvecklingen sker hos de mindre bolagen

Tanja nämner några exempel där företag fått hjälp med frågeställningar som blivit antingen examensarbeten, utvecklingsprojekt hos Innovatum i Trollhättan, Produktionstekniskt centrum, RISE eller forskningsprojekt hos Högskolan i Skövde. Hon betonar att den viktigaste utvecklingen sker hos de mindre bolagen.

— Där börjar vi med de små frågorna som sedan leder utvecklingen framåt. Den teknik som finns att se här på ASSAR är applicerbar hos alla företag och behöver varken vara speciellt dyr eller komplicerad. Vi hjälper oavsett vart man står idag och presenterar alltid tekniken utefter företagets nivå anpassat till vilken nytta den kan göra i just deras verksamhet, förklarar Tanja.

Företag som fått stöttning

Några  exempel på företag som fått stöttning via ASSAR är Jonsac i Otterbäcken som implementerat ett visuellt system för automatisk kvalitetskontroll. Även Mekanvi i Lundsbrunn har fått hjälp med konkreta förbättringsinsatser i sin produktion och Ljusgårda i Tibro har nyttjat den breda industrikunskap som finns tillgänglig i  Skaraborg via ASSAR.

Läs om Jonsac      Läs om Mekanvi      Läs om Ljusgårda

Stöttning inom flera områden

IDC driver genom ASSAR ett antal nätverk som alla riktar sig till den tillverkande industrin; Produktionstekniska nätverket, produktutvecklingsnätverk, nätverket för kvinnor i industrin, nätverket för affärssystem, robotnätverket, VD/omvärld samt ett nytt nätverk för underhåll ska startas upp under hösten. Det finns planer på att starta upp ytterligare två nätverk inom design thinking och kvalitet/miljö.

—  Styrkan i ASSARS erbjudande är att vi har resurser inom allt ifrån produktutveckling till produktion, innovation och ny teknik. Nyttan för de industriföretag som är med i något eller flera av våra nätverk är att de har möjlighet att få hjälp med deras största utmaningar oavsett område.

Läs mer om nätverken

Profilerar sig internationellt

ASSAR har lyckats med utmaningen att få fysisk samverkan mellan näringsliv, forskning och akademi att fungera. Flera andra innovationsarenor har besökt ASSAR för att få inspiration och se hur verksamheten fungerar. Vad gör arenan framgångsrik och vad är nästa mål?

—  Att vi ligger väldigt strategiskt mitt i Sverige gör att olika forsknings- och utvecklingskluster gärna sammanstrålar här för att ta del av vår verksamhet. Nu när vi kör mycket digitalt har det öppnat upp för en ännu större geografisk spridning. Det vi gör på ASSAR är lika viktigt oavsett var i Sverige företagen ligger. Alla står inför liknande utmaningar och delar vi erfarenheter går utvecklingen snabbare. Vårt primära fokus är företagen i Skaraborg. Kan vi sprida den industrikunskap som finns i regionen och som utvecklas  tillsammans med forskningen på ASSAR hoppas vi ytterligare kunna öka kännedomen om arenan och Skaraborg som industriregion på internationell nivå, avslutar Tanja.


IDC och ASSAR Industrial Innovation Arena

Mötesplatsen för framtidens industri. ASSAR Industrial Innovation Arena är en mötesplats där utbildning, innovation och forskning ger nya lösningar för industrin. Initiativtagare till satsningen är Science Park Skövde ABHögskolan i Skövde, IDC West Sweden AB. Volvokoncernen och Volvo Car Corporation.

Projektet ASSAR Industrial Innovation Arena är ett samverkansprojekt mellan IDC, Science Park Skövde AB, och Högskolan i Skövde med IDC som projektägare. Finansiärer är Europeiska Regionala UtvecklingsfondenSkaraborgs KommunalförbundVästra Götalandsregionen  och Skövde kommun

Gå till ASSARs hemsida

Läs mer om projektet ASSAR

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Nätverk | Projekt

Batteriteknikens möjligheter: “Gemensamt kan vi bidra till att Skaraborg står starkt och enat”

Möjligheterna inom batteriteknik var temat när Science Park Skövde och IDC West Sweden bjöd in företag och aktörer till en…

17 april, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min

IDCs erbjudande

Nytt erbjudande inom social hållbarhet

Vi på IDC har i många år samverkat med EDCS – Equality Development Center West Sweden i frågor rörande social hållbarhet…

16 januari, 2024 — Lästid 1 min

IDCs erbjudande | Information

Säkra din plats i IUC montern på Elmia Subcontractor 2024!

Elmia Subcontractor är norra Europas största underleverantörsmässa och mötesplatsen för företagen inom tillverkande industrin, deras kunder och leverantörer. Här finner…

26 mars, 2024 — Lästid 3 min