AI-teknik ger Jonsac konkurrensförelar

Tack vare ett samarbete med Högskolan i Skövde, ASSAR Industrial Innovation Arena och projekt VISION (Visuellt system för automatisk kvalitetsgranskning) har Jonsac AB i Otterbäcken undersökt möjligheten att identifiera eventuella brister i tillverkningen av deras papperssäckar med hjälp av artificiell Intelligens.

Jonsac AB tillverkar papperssäckar och papperspåsar. Kvaliteten på deras produkter får inte innehålla 1 promille fel, då riskeras en hel sändning att kasseras. Kvalitetssäkringen har hittills inneburit monotont manuellt kontrollarbete vilket för det mänskliga ögat även varit mycket svårbedömt.

Enklare kvalitetskontroll

Vi har träffat Peter Ramberg, VD för Jonsac, som berättar om fördelarna med att vara med i ett forskningsprojekt som VISION.

— Vi kan tack vare den här tekniken få bort en hel del manuellt kontrollarbete och kan höja kvaliteten och få en högre produktivitet. Det här underlättar för våra medarbetare då AI-tekniken ersätter det mänskliga ögat som blir trött mycket snabbare. Medarbetarna tycker samtidigt att det är kul att lära sig något nytt och utvecklas och kan variera arbetsuppgifterna.

Vi kommer ligga lite före våra konkurrenter genom att kunna använda den här tekniken på flera ställen i produktionen.

Peter Ramberg, VD

Peter Ramberg, VD för Jonsac, ser flera konkurrensfördelar med AI-tekniken.

Blir mer konkurrenskraftiga

Själva tekniken är varken farligt dyr eller svår att sköta. Fördelarna är många med att våga ta sig an ny teknik för att följa utvecklingen och ligga lite i framkant, förklarar Peter.

—  Det här ett ganska enkelt system som innebär en mindre investering. Tack vare att forskarna utgått från standardprodukter och utvecklar dessa hålls priset nere. Kamerorna  genomför en bildanalys av vikningen i botten av säckarna och skickar en signal när de identifierat brister i  vikningen. Tekniken är fantastisk enkel att sköta och för oss innebär den här investeringen  att vi blir mer konkurrenskraftiga.  Vi kommer ligga lite före våra konkurrenter genom att kunna använda den här tekniken på flera ställen i produktionen.

Lärorikt samarbete

Samarbetet med Högskolan i Skövde har varit lärorikt både för Jonsac och för forskarna på Högskolan. Även om vi är en väldigt liten aktör kan vi lära av varandra och vi ser många likheter med de större aktörerna, fortsätter Peter.

—  Högskolan har fått en viktig insyn i hur komplext kontrollarbetet kan vara hos ett litet företag. För vår del har utmaningen varit att kunna konstatera vad som är godkänt och inte och kunna lägga in felmarginalen i VISION-systemet.  Det är många parametrar att ta hänsyn till, i vår kontrollstation passerar till exempel 60 – 120 säckar per minut och vi har en mängd olika papperskvaliteter.

På ASSAR blir vårt samarbete naturligt. Forskarna här är intresserade av att lösa de utmaningar som industrin, oavsett storlek, står inför idag.

Peter Ramberg om forskningssamarbetet med ASSAR

ASSAR knyter samman forskning och industri

Den forskning som bedrivs i VISION genomförs på ASSAR och här knyter Högskolan i Skövde ihop forskning och samarbete med både stora och små industriföretag på ett väldigt bra sätt menar Peter.

—  På ASSAR blir vårt samarbete naturligt. Forskarna här är intresserade av att lösa de utmaningar som industrin, oavsett storlek, står inför idag. Det är oerhört värdefullt att de knyter till sig industrin så vi kan testa forskningen i verkligheten. Vi har lärt oss väldigt mycket genom vårt samarbete och vi har fått nya insikter i vilka utvecklingsmöjligheter det finns med dagens teknik. Nu är vi nästan framme vid målet och jag ser framemot ett fortsatt samarbete. Jag rekommenderar verkligen andra företag att gå med i de forskningsprojekt Högskolan erbjuder. Det är bästa sättet att komma framåt i sin utveckling för att kunna ligga steget före sina konkurrenter.

Upptäcker avvikelser direkt där de uppkommer

Anna Syberfeldt är professor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde, forskningsledare på ASSAR samt ansvarig för projektet VISION. Hon berättar mer om möjligheterna med den AI-teknik VISION-projektet använder.

Anna Syberfeldt – professor i produktionsteknik vid Högskolan i Skövde, forskningsledare på ASSAR samt ansvarig för projektet VISION.

—  I projektet jobbar vi med bildbaserad analys för att upptäcka kvalitetsavvikelser som kan finnas i tillverkningsindustrin. Det gäller avvikelser som kan finnas i produktionen och som kan röra både produkter och den utrustning som finns i produktionen. Nästan alla tillverkande företag har i någon utsträckning utmaningar med kvaliteten i sin produktion. Här använder vi den senaste tekniken inom bildanalys och artificiell intelligens för att upptäcka avvikelser på produkter direkt i produktionen där de inträffar. Den stora nyttan är att vi kan upptäcka eventuella fel direkt där de uppkommer vilket gör att man kan undvika att kassera produkter.  Det minskar även stressen hos operatörerna då ansvaret för att upptäcka bristerna delvis överlåts till ett system istället.

Kamerorna är både billiga och enkla att sköta.

Att jobba tillsammans med tillverkningsindustrin ger snabbare utveckling

Tack vare att forskningen bedrivs på ASSAR tar Högskolan del av det närverk av industriföretag, projekt och andra teknik och forskningsbolag som ingår i arenan. Det genererar nya utvecklingsmöjligheter för alla involverade förklarar Anna.

— Arenan ASSAR är viktig och innebär att vi får möjlighet att träffa alla projektparter och tillsammans med tillverkningsindustrin gemensamt utveckla och  testa vår forskning. Via de nätverk som är knutna hit kan vi sedan få ut våra forskningsresultat till andra företag som vill hjälp oss att testa, utvärdera och förbättra resultaten. Tack vare att vi kunnat förlägga vår forskning på ASSAR har vi kunnat komma mycket längre i vårt projekt än vi gjort annars. Nu ska vi fortsätta utveckla AI-tekniken och skapa nya projekt vilket ger både stora och små tillverkande företag här i Skaraborg nya möjligheter att ta del av den senaste tekniken.


Läs mer om ASSAR och den forskning som bedrivs i miljön

På ASSARs hemsida hittar du mer information och kontaktuppgifter. Tveka inte att höra av dig om du vill veta mer om det som händer i forskningsmiljön.

Läs mer om ASSAR

Om VISION

VISION-projektet är ett samarbete mellan alla de fem aktörer som står bakom samverkansplattformen ASSAR, det vill säga Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde, Volvo Cars och Volvo GTO. Projektet involverar små och medelstora företag för att säkerställa relevans och nytta för mindre bolag och involverar forskningsinstitutet RISE för att få kopplingen till forskningsinstituten. Första gången Jonsac kom i kontakt med projektet var tack var ett studiebesök, för IDCs delägarföretag, på ASSAR arrangerat av IDC.

Läs mer om VISION

Partners och finansering
Produktions 2030 – strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion.

 

 

 

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | IDCs erbjudande

Så ger företagsanalysen effekt hos industrin

Att vara delägarföretag hos IDC innebär att vi tillsammans gör en utvecklingsresa. Genom stöd och coachning längs med vägen kan…

26 augusti, 2020 — Lästid 8 min

Information | Projekt

Cecilia berättar: Utveckla din affär genom cirkulär ekonomi

Projektet Circular Hub har till uppgift att stärka möbel-, inrednings-, textil- och modebranschen i den cirkulära omställningen. Cecilia Karlsson är projektledare för möbel- och inredningsdelen och berättar mer om…

15 september, 2020 — Lästid 7 min

Information | Tips från IDC

IDC tipsar: En lokal länk till att göra affärer i USA

Vi träffar Emma Korjonen, internationell affärsutvecklare, som jobbar för att stärka relationerna och identifiera möjligheterna när det gäller samverkan mellan…

15 september, 2020 — Lästid 5 min

Information | Medarbetare

Just nu söker vi medarbetare - vill du växa tillsammans med oss?

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och…

14 september, 2020 — Lästid 1 min