REFUSE – projektaktiviteter

Projektet handlar om att förlänga livslängden på produktionssystem i den svenska fordonsindustrin genom smartare tekniska lösningar. Det kan till exempel handla om att utrustningen ska kunna anpassas och användas till fler typer av produkter.

Här finns sammanställda aktiviteter och annan information från projektet REFUSE. Projektet är en spinoff på projektet Nästa generations drivlineproduktion UDI steg 3 med ett etablerat nätverk som till vissa delar kan och behöver fortsätta i detta projekt för att utveckla implementera rekonfiguration och cirkularitet.

I projektet deltar sex industriparter, två akademiska parter och IDC:

Om du vill veta mer

Hör av dig till projektledare Carin Rösiö, docent i produktionssystem på Jönköpings Tekniska Högskola.
Telefon: 036 10 16 38
E-post: 

Konferens – framtidens industriföretag

Hur kan svenska tillverkande företag öka sin konkurrenskraft och lönsamhet i Industri 4.0? Utforska framtidens tekniker och affärsstrategier med REFUSE, NEM CfM och IDC.

Tid: Torsdag 17 augusti, 9-16
Plats: ASSAR Industrial Innovation Arena
Boka din plats: Framtidens Industriföretag (office.com)

Sista anmälningsdag är 7 augusti.

Läs mer och boka plats


 

 

SNABBFAKTA:

Cirkularitet i produktion

Cirkularitet handlar om att förlänga livslängden på de finita resurser som finns på jorden. En central del inom cirkularitet i produktion är att effektivt använda och förlänga livslängden på produktionssystemen.

I den här snabbfaktan kan du lära dig mer om hur ett produktionssystem kan hanteras cirkulärt genom dess livstid. Om design och implementering av produktionsystem, cirkularitet vid användning, flera liv genom reparation och ombyggnation och om skrotning.

Snabbfakta från projektet REFUSE syftar till att ge dig en enkelt förklarad bild av något av områdena inom ramen för Resurseffektiv användning och utveckling av rekonfigurerbara bearbetningssystem.

SNABBFAKTA:

Ökad cirkularitet genom rekonfigurerbar produktion

I takt med att allt fler produktvarianter snabbt måste ut på marknaden ställs allt högre krav på produktionsutrustningens förändringsförmåga. Samtidigt måste industrins klimatpåverkan drastiskt minska.

En lösning på dessa problem är rekonfigurerbarhet och cirkularitet. I den här snabbfaktan kan du lära dig mer om hur de hänger ihop, effektiv återanvändning av produktionsutrustning, långsiktig hantering av produktionsutrustning och spridning av rekonfigurerbara produktionssystem i industrin.

Snabbfakta från projektet REFUSE syftar till att ge dig en enkelt förklarad bild av något av områdena inom ramen för Resurseffektiv användning och utveckling av rekonfigurerbara bearbetningssystem.

SNABBFAKTA:

Rekonfigurerbar produktion

Tillverkande företag behöver hitta konkurrenskraftiga lösningar för att hantera växlande volymer, kundanpassningar och frekventa introduktioner av nya produktvarianter.

Ett rekonfigurerbart produktionssystem är designat för att successivt uppgraderas och förändras så att rätt funktionalitet och kapacitet finns vid rätt tillfälle. Genom en modulär struktur och långsiktighet kan både hållbarhet och kostnadseffektivitet öka. I den här snabbfaktan kan du lära dig mer om hantering av produkt- och volymvariation, grundläggande principer inom rekonfigurerbar produktion och kundanpassade flexibilitet.

Snabbfakta från projektet REFUSE syftar till att ge dig en enkelt förklarad bild av något av områdena inom ramen för Resurseffektiv användning och utveckling av rekonfigurerbara bearbetningssystem.

Kickoff för projektet REFUSE

REFUSE är ett treårigt projekt som startade 1 nov 2022 och finansieras av VINNOVA. Kickoff för projektet hölls på ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde i januari 2023. Projektet ska specificera, motivera, designa och använda rekonfigurerbara cirkulära bearbetningssystem.

Carin Rösiö.

—  Det här är en fantastisk möjlighet att bidra till konkurrenskraftig och hållbar svensk fordonsindustri. REFUSE tar också det viktiga forskningsområdet inom rekonfigurerbar produktion ett steg framåt, säger Carin Rösiö, docent i produktionssystem på Jönköpings Tekniska Högskola och projektledare för REFUSE.

De som deltog under kickoffen presenterade sina verksamheter och sina respektive förväntningar på projektet. Flera av de deltagande belyste värdet i att göra resan mot en mer rekonfigurerbar och cirkulär produktion tillsammans över hela värdekedjan. Förutsättningarna förändras, kraven på flexibla produktionssystem ökar och det gäller att hitta lösningar att bygga produktion på ett smart sätt. Flera röster belyste även vikten av att kunna motivera hållbara investeringar med hjälp av de metoder, guidelines och verktyg som kommer att tas fram inom projektet. Samverkan och nätverk var också återkommande i dialogen kring förväntningar på projektet.

I nästa steg kommer en nulägesanalys göras hos de deltagande företagen för att utforska hur produktionssystemen används idag och vilka möjligheter som finns att jobba mer cirkulärt och rekonfigurerbart framåt.

Läs mer om projektets kickoff

Samverkanspartners
De industriella parterna i projektet är Volvo GTO, Aurobay, AC Floby, Leax, AFRY och Scania. De strävar alla efter att drastiskt minska sitt miljöavtryck samtidigt som nya generationer av elfordon introduceras. Jönköpings tekniska högskola är projektägare till REFUSE, vilket drivs i samarbete med Högskolan i Skövde (HiS) och IDC.

Målgrupp och samverkan
Målgrupp för projektet är primärt projektpartners och i förlängningen alla berörda av fordonsindustrins omställning.

Finansiärer
Projektet finansieras av Vinnova.