REFUSE – projektaktiviteter

Projektet handlar om att förlänga livslängden på produktionssystem i den svenska fordonsindustrin genom smartare tekniska lösningar. Det kan till exempel handla om att utrustningen ska kunna anpassas och användas till fler typer av produkter.

Här finns sammanställda aktiviteter och annan information från projektet REFUSE. Projektet är en spinoff på projektet Nästa generations drivlineproduktion UDI steg 3 med ett etablerat nätverk som till vissa delar kan och behöver fortsätta i detta projekt för att utveckla implementera rekonfiguration och cirkularitet.

I projektet deltar sex industriparter, två akademiska parter och IDC:

Om du vill veta mer

Hör av dig till projektledare Carin Rösiö, docent i produktionsteknik på Jönköpings Tekniska Högskola.
Telefon: 036 10 16 38
E-post: 

Kickoff för projektet REFUSE

REFUSE är ett treårigt projekt som startade 1 nov 2022 och finansieras av VINNOVA. Kickoff för projektet hölls på ASSAR Industrial Innovation Arena i Skövde i januari 2023. Projektet ska specificera, motivera, designa och använda rekonfigurerbara cirkulära bearbetningssystem.

Carin Rösiö.

—  Det här är en fantastisk möjlighet att bidra till konkurrenskraftig och hållbar svensk fordonsindustri. REFUSE tar också det viktiga forskningsområdet inom rekonfigurerbar produktion ett steg framåt, säger Carin Rösiö, docent i produktionsteknik på Jönköpings Tekniska Högskola och projektledare för REFUSE.

De som deltog under kickoffen presenterade sina verksamheter och sina respektive förväntningar på projektet. Flera av de deltagande belyste värdet i att göra resan mot en mer rekonfigurerbar och cirkulär produktion tillsammans över hela värdekedjan. Förutsättningarna förändras, kraven på flexibla produktionssystem ökar och det gäller att hitta lösningar att bygga produktion på ett smart sätt. Flera röster belyste även vikten av att kunna motivera hållbara investeringar med hjälp av de metoder, guidelines och verktyg som kommer att tas fram inom projektet. Samverkan och nätverk var också återkommande i dialogen kring förväntningar på projektet.

I nästa steg kommer en nulägesanalys göras hos de deltagande företagen för att utforska hur produktionssystemen används idag och vilka möjligheter som finns att jobba mer cirkulärt och rekonfigurerbart framåt.

Läs mer om projektets kickoff

Samverkanspartners
De industriella parterna i projektet är Volvo GTO, Aurobay, AC Floby, Leax, AFRY och Scania. De strävar alla efter att drastiskt minska sitt miljöavtryck samtidigt som nya generationer av elfordon introduceras. Jönköpings tekniska högskola är projektägare till REFUSE, vilket drivs i samarbete med Högskolan i Skövde (HiS) och IDC.

Målgrupp och samverkan
Målgrupp för projektet är primärt projektpartners och i förlängningen alla berörda av fordonsindustrins omställning.

Finansiärer
Projektet finansieras av Vinnova.