Välkommen tillbaka Lisa!

Nu är Lisa Stridh, kommunikations- och marknadsansvarig på IDC, tillbaka efter sin föräldraledighet och ser fram emot det kommunikationsarbete som väntar.

Här berättar Lisa om vad som ligger närmast i tiden gällande IDCs kommunikation och vilka förväntningarna är på lite längre sikt.

Hur är det att vara tillbaka?

Det känns väldigt bra, jag ser fram emot att fortsätta utveckla IDCs kommunikation! Vi har gjort en verklig resa de senaste åren när det kommer till kommunikationsarbetet. När jag började jobba här 2016 startade vårt värdegrundsarbete och även utvecklingen av vår kommunikation. Vi tog fram en ny logotyp, en ny grafisk profil och ett helt nytt sätt att kommunicera. Vår hemsida har sedan dess blivit den viktigaste kommunikationsplattformen för oss och vi jobbar hela tiden med att fylla den med relevant innehåll för våra delägarföretag, medarbetare och andra intressenter. Nu är nästa steg att analysera resultatet av resan så här långt, för att sedan ta vår kommunikation till nästa nivå.

Vad är på gång just nu?

För tredje året i rad ligger IDCs kommunikationsundersökning just nu ute. I den får våra delägarföretag påverka och delge oss sina tankar och idéer. De svar vi får in gör att vi kan jobba strategiskt i de riktningar som efterfrågas.

Historiskt sett har vi fått riktigt bra material att jobba med utifrån undersökningen. Därför är det särskilt roligt att komma tillbaka till jobbet i samband med att svaren kommer in. Våra delägarföretag är bra på att säga vad de tycker och det gör ju verkligen skillnad. Exempel på effekten av tidigare undersökningar är vårt HR Nätverk, Fokusträffar med tema ledarskap & medarbetarskap och Temadagar inom bland annat sociala media.

Vår verksamhet bygger på våra delägarföretags behov, så deras åsikter om vår kommunikation är självklart av stor betydelse.

Vad händer i höst?

Vi jobbar för fullt med planeringen av höstens event och aktiviteter i form av Fokusträffar, Temadagar och utbildningar. Vi har mycket spännande på gång och vår marknadsgrupp håller på att ta fram en plan att kommunicera ut innan sommaren. Vi måste vara rädda om människors tid. Att ha bra framförhållning och skapa event som svarar på uttryckta behov underlättar för människorna i våra delägarföretag.

Hur kommer arbetet med kommunikation se ut på IDC?

Anna German som vikarierat som kommunikatör det senaste året kommer att jobba kvar här även efter min föräldraledighet. Det känns verkligen roligt att få fortsätta jobba tillsammans med Anna och det kommer ge bra effekt på IDCs kommunikationsarbete.

Det händer mycket på IDC just nu, vi driver ett tiotal spännande projekt och rekryterar på flera håll i verksamheten. Att ta steget till att bli två som jobbar med kommunikation känns både naturligt och nödvändigt.

Tillsammans kommer vi kunna nå ut ännu mer och bättre till våra delägarföretag genom att fortsätta skapa relevant innehåll till våra digitala kanaler. I vårt arbete på IDC ser vi till exempel de fantastiska utvecklingsresor många av våra delägarföretag gör. Det är berättelser vi vill lyfta och kommunicera ut för att fler ska se nyttan i att jobba med hållbar utveckling. Att vi blir två möjliggör också ett ökat fokus på de strategiska delarna av vårt kommunikationsarbete.

Lisa Stridh

Elin Overgaard, adminstratör på IDC och Lisa Stridh diskuterar IDCs folder som nu ska uppdateras.

Hur ser kommunikationen ut i projekten?

Behovet av kommunikation kring våra projekt och insatser ökar hela tiden. Det är viktigt att vi belyser möjligheterna i projekten för delägarföretagen. Vår verksamhet finansieras till största delen av offentliga medel från olika finansiärer och vårt utvecklingsarbete ger effekt på både den enskilda delägaren och på regionen i stort. Därmed är det viktigt att vi håller en löpande kommunikation kring vad vi gör och berättar om vad våra insatser leder till.

Finns något mer du kommer fokusera på under året?

I och med att vi växer som organisation just nu, vi anställer fem nya medarbetare bara under första halvan av det här året, så ökar också behovet av ett genomtänkt och väl fungerande internt kommunikationssystem. Vi kommer att jobba för ett öppet kommunikationsklimat som skapar tillit och sträva efter att hela tiden bli en allt mer kommunikativ organisation. Det blir en av de delar jag kommer att fokusera mer på under året.

Hur tror du att IDCs kommunikation kan se ut om fem år?

Utvecklingen av vår kommunikation kommer att präglas av hållbarhet och digitalisering. Om fem år behöver vi ha lösningar på plats som tillgängliggör event och utbildningar på ett bättre sätt än idag. Det är långsiktigt hållbart inte bara utifrån ett miljöperspektiv (färre resor) utan även ur ett tidsperspektiv. Att kunna ta del av och ta till sig exempelvis ett seminarium digitalt frigör tid och förenklar vilket leder till en ökad social hållbarhet. Självklart kommer det personliga mötet fortfarande spela stor roll men kompletterar vi det med digitala lösningar blir det än mer tillgängligt för människorna i våra delägarföretag.

Vad mer?

Om fem år bör vi även ha kommit en bra bit i att digitalisera vårt totala erbjudande gentemot våra delägarföretag. Våra unika metoder, verktyg, medarbetare och samlad kompetens utgör sammantaget fina möjligheter och stor nytta för våra delägarföretag. Här finns all anledning att jobba med att digitalisera, tillgängliggöra och sprida nyttan till Skaraborgs tillverkande industri. Det är ju för de företagen, de små och medelstora tillverkningsindustrierna vi finns till, så det är av yttersta vikt att så många som möjligt av dem får ta del av det vi har att erbjuda.

Varmt välkommen tillbaka Lisa!

Vill du veta mer?

Hör av dig till Lisa om du vill veta mer om något som rör vår marknadsföring och kommunikation.

Här kan du läsa mer om kommunikationsundersökningen 2018

Här kan du läsa mer om IDCs grafiska profil

Kommunikatör

0500-50 25 05

Lisa Stridh

Kommunikatör

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 05

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Medarbetare

Just nu söker vi medarbetare - vill du växa tillsammans med oss?

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och…

2 maj, 2023 — Lästid 2 min

Medarbetare

Arne och Victoria om sin första tid på IDC

Under året har vi haft glädjen att välkomna två nya medarbetare här på IDC. De jobbar i två olika avdelningar…

27 september, 2023 — Lästid 5 min

Medarbetare

Vi säger hej och välkommen till fyra nya medarbetare

Nu har vi förstärkt vår kompetens med fyra nya medarbetare som alla, med olika inriktning, jobbar för att stötta industrin…

11 maj, 2022 — Lästid 4 min

Medarbetare

Vi välkomnar fyra nya medarbetare!

Under hösten och vintern har fyra nya medarbetare startat upp sina resor här på IDC. Vi är glada att hälsa…

7 december, 2022 — Lästid 9 min