Temadag: Hur fungerar nya ISO 9001:2015?

Under ett par timmar berättade Jonatan Olausson från RISE om hur en certifiering går till samt vad som är nytt i ISO 9001:2015. Den nya standarden publicerades under hösten 2015 och certifierade företag har nu tre år på sig att gå över till den nya versionen.

Tisdagen den 12 december hölls en temadag med rubriken ”Hur fungerar ISO 9001:2015?”. Flera deltagare från våra delägarföretag hade kommit för att lära sig mer. Temadagen arrangeras i samverkan med nätverket Industriell Dynamik som vi på IDC är en del av. Under våra temadagar djupdyker vi i ett ämne på en ganska detaljerad nivå, håll koll på vår hemsida, under utbildningar & event, för information om kommande temadagar.

temadag ISO (4)

Ständig förbättring

ISO 9001 är den internationellt mest använda ledningssystemstandarden. Syftet med certifieringen är att kvalitetssäkra och utveckla organisationens förmåga att ständigt kunna erbjuda produkter och tjänster som uppfyller både kundernas krav och författningskraven. Vid en certifiering sägs VAD som ska göras men inte HUR. Företagen kan alltså själva styra arbetet med sin internrevision efter vad som är till fördel för dem.

Intressenternas krav

I den nya ISO 9001 tas större hänsyn till intressenternas krav, både interna och externa, till skillnad mot den gamla som var mer inriktad på kundernas krav. Intressenter kan vara till exempel fackförbund, kommun och medarbetarna på företaget. Större fokus läggs även på vilka möjligheter som finns i verksamheten, tidigare undersöktes riskerna för att kunna ta fram åtgärder.

Inre resurser

Andra förbättringar är att större vikt ska läggas vid verksamhetspolicyn, att den ska överensstämma med verksamhetens strategiska inriktning och på vilket sätt policyn används. Den ska gå att integrera med strategin och vara kopplad till företagets mål. Viktigt är också att ledningsrepresentanterna är införstådda med sitt ansvar och på vilket sätt roller fördelas utefter ansvar och befogenheter.

Mer fokus läggs även vid verksamhetens inre resurser. Vilken kompetens som kan behövas, till exempel om medarbetarna behöver utbildning och hur kommunikationen sköts både internt och externt.

Tips!

Jonatan tipsade om andra aktörer på marknaden som kan hjälpa till med certifiering. Bland annat SIS som säljer och utvecklar standarder. Det finns även konsulter inom ledningssystem som anpassar arbetet efter företagets behov. Certifiering.nu är en söktjänst som visar alla svenska ackrediterade företag. Här kan du bland annat se vad respektive företag har för certifieringar, tips på utbildningar och konsulter samt mycket mer.

Johan Svensson på IDC tipsar även om att det finns bland annat konsultcheckar att söka som ett bidrag till certifiering.

Läs mer om finansieringsmöjligheter

Se aktuella utbildningar och event


En aktivitet inom nätverket Industriell Dynamik

IDC West Sweden AB är del i nätverket Industriell Dynamik. ID-nätverket har fjorton medlemsorganisationer med expertis inom olika industriella områden. Nätverket är en resurs för teknik- och affärsutveckling riktad till små och medelstora industriföretag i Västra Götaland.

Syfte och mål med projektet – utvecklingskraft och innovation

Industriell Dynamik är ett regionalt nätverk inom Västra Götaland med syfte att ge industriföretag tillväxt och stärkt konkurrenskraft genom ökad utvecklingskraft och support för innovation. Projektet vill stärka förnyelse, tillväxt och konkurrenskraft i existerande företag men också skapa ett närmande mellan regionens företag och den akademiska världen. Industriell Dynamik har som mål att ge industriföretag tillväxt och stärkt konkurrenskraft genom ökad utvecklingskraft och support för innovation.

Läs mer om ID-nätverket

Industriell Dynamik logotyp  rise logotyp

Industriell Dynamik finansieras av Västra Götalandsregionen som arbetar aktivt med att samordna och finansiera projekt som stimulerar kompetensutveckling, innova­tionskraft och affärsmöjligheter för näringslivet i Västra Götaland. Allt i nära samverkan med universitet, högskolor, kommuner, organisationer, näringsliv samt statliga och internationella organ.

Västra götalandsregionen logotyp

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

IDCs erbjudande | Information

Säkra din plats i IUC montern på Elmia Subcontractor 2024!

Elmia Subcontractor är norra Europas största underleverantörsmässa och mötesplatsen för företagen inom tillverkande industrin, deras kunder och leverantörer. Här finner…

26 mars, 2024 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande

Nytt erbjudande inom social hållbarhet

Vi på IDC har i många år samverkat med EDCS – Equality Development Center West Sweden i frågor rörande social hållbarhet…

16 januari, 2024 — Lästid 1 min

IDCs erbjudande | Nätverk

Nätverk med fokus på framtidens drivlinor

I våra nätverk får du möjlighet att träffa personer med liknande yrken för erfarenhetsutbyte och utveckling. Det nyaste av våra…

16 januari, 2024 — Lästid 2 min