Förmåner och finansiering

Delägarskap i IDC innebär förmånen att få stöttning, information och coachning i finansieringssammanhang.

Vi erbjuder även möjlighet att ta del av centrala avtal för webbaserade utbildningar och föredrag, kontorsmaterial och elförsörjning.

Förmåner för dig som är delägare

 • Diploma — Sveriges största utbildningsplattform

Vi erbjuder våra delägarföretag möjligheten att teckna prisvärda licenser. Vi tror på långsiktigt lärande, på digitalisering och på vikten av att kunna vara flexibel i planeringen av sin tid för hållbar utveckling. Företaget Diploma Utbildning har digitaliserat landets mest populära utbildningar och har mer än 250 diplomerade kurser på sin webbportal. Några av de utbildningsområden som erbjuds:

 • Affärsutveckling
 • HR
 • Försäljning
 • CSR och horisontella principer
 • Ledarskap
 • Produktionsteknik
 • LEAN/Förbättringsarbete
 • Projektledning
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Styrelsearbete

Läs mer om erbjudandet för Diploma här

 • Elavtal – Nordel Energi AB

Som delägare har du möjlighet att teckna elavtal via Nordel Energi AB till ett reducerat pris.

 • Inköpsavtal – Staples

Som delägare handlar du material via Staples till ett reducerat pris.
Du behöver använda en rekvisition när du ska nyttja avtalet.

Klicka här för att öppna rekvisitionen som PDF

 

Stöd i finansieringsfrågor

Vi har många års erfarenhet av att hjälpa företag i processen kring ansökan av finansieringsstöd vilket brukar vara till stor hjälp för våra delägarföretag. Vi delar inte ut några egna pengar men vi har en bra översikt över vilka möjligheter till finansiering som finns tillgängliga för våra delägarföretag. Vi rådgör gärna kring vilka finansieringslösningar som kan vara aktuella och stöttar även i ansökningsprocessen.

Cirkulära affärsmodeller – C-voucher

Är du intresserad av att gå från en linjär till en cirkulär affärsmodell? Projektet C-voucher har utvecklat en verktygslåda för omställning till cirkulära affärsmodell. Verktygslådan kan användas av dig som utvecklar program eller insatser till företag.

C-voucher är ett projekt som under 3 års tid gav stöd åt företag för omställningen till en cirkulär affärsmodell. Under projekttiden utvecklades en verktygslåda innehållande bland annat:

 • Beskrivning av programupplägg och stöd till företag.
 • Metod för att identifiera utmaningar inom olika branscher i utvecklandet av cirkulära affärsmodeller.
 • Profil och kompetens som krävs av konsulter som hjälper företagen i utvecklingen.
 • Mallar för rapportering och beskrivning av cirkulär affärsmodell och teknisk lösning i företagen.

Allt detta och mycket mer hittar du på C-vouchers community, medlemskapet är gratis. Som medlem får du fri tillgång till mallar och dokument som kan hjälpa dig att utforma, genomföra och följa upp stöd till företag som vill utveckla en cirkulär affärsmodell.

Läs mer om C-voucher


Konsultchecken – ska ge företag ny kompetens

Konsultchecken ska stärka och förnya företaget inom områden där man saknar eller har bristande kompetens. Det kan vara inom områden som rör ökad försäljning, marknadsplan, marknadsutvidgning, exportförsäljning, produktutveckling (varor och tjänster)  eller organisationsanpassning för tillväxt. Projekttiden ska vara koncentrerad- högst ett år lång och bidra till att utveckla företaget. Stödet är på max 150 000 kr, och får användas för att täcka högst 50 procent av kostnaderna för att anlita extern konsulthjälp. Ansökningar under 10 000 kr behandlas inte. Stödet kan sökas året om. Stödet ges av Västra Götalandsregionen.

Läs mer om Konsultchecken


FoU-kort – en lösning för att finansiera utvecklingsarbete

Västra Götalandsregionen erbjuder stöd till forskningsprojekt som ska hjälpa företag att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Hösten 2020 är utlysningen en del av Västra Götalandsregionens satsning för att stötta näringslivet i spåren av pandemin Covid-19, därmed välkomnas även tillverkande företag där det sökande företaget i sig är ett SME men som genom sina ägare inte faller inom definitionen SME. Upp till 700 000 kr i FoU-stöd kan lämnas. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar till exempel i form av utveckling av ny kunskap, förbättrad pris/prestanda i förhållande till konkurrenter, stärkta immateriella tillgångar eller lägre tillverkningskostnad.

Stödet är en del av ett VGR-projekt för projekt och utvecklingsinsatser i små och medelstora företag.

Läs mer om FoU-kortet och aktuella utlysningar här

Fou-korten delas upp i två, FoU Bas och FoU Avancerat. FoU Bas är en snabb lösning för att utreda hur en större FoU-insats kan läggas upp, du kan ansöka om 10 000 – 50 000 kronor. FoU Avancerat kan sökas vid två utlysningar per år, maxbelopp är 700 000 kronor.

Läs mer om FoU-kortet

Läs om Furhoffs Rostfria som använt FoU-kortet


Affärsutvecklingscheck – för extern kompetens och utveckling

Affärsutvecklingscheckar är Tillväxtverkets stöd till små företag som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrenskraft. Just nu finns affärsutvecklingscheckar inom internationalisering och digitalisering att söka. Stödet hanteras av Västra Götalandsregionen.

Internationaliseringscheckar – för dig som vill nå nya internationella marknader

Har du en produkt eller tjänst som du vill ta vidare till en internationell marknad? Om du driver ett företag med 2–49 anställda kan du söka en affärsutvecklingscheck för att förbereda internationaliseringen. Affärsutvecklingscheckar är vårt stöd för att stärka konkurrenskraften i små företag. Checkarna används för att ta in extern kompetens som kan hjälpa företag att nå nya internationella marknader.

Läs mer om internationaliseringscheckar här

Digitaliseringscheckar – för dig som vill ta vara på digitaliseringens möjligheter

Vill ni stärka er konkurrenskraft genom digitalisering? Affärsutvecklingscheckar ger små företag möjlighet att ta in extern kompetens i denna typ av utvecklingsarbete. Checkarna riktar sig till företag som vill växa, har 2-49 anställda och en omsättning på minst 3 miljoner kronor. Kompetensen ska vara ny för företaget och projektet ska vara nivåhöjande – det vill säga gälla utveckling utöver den vanliga verksamheten. Projektet ska öka företagets digitala mognad och skapa nya värden i företaget. Det kan handla om allt från att ta fram en digital strategi till att identifiera nya affärsmodeller och digitalisera företagets verksamhet och processer. Det är viktigt att företaget har en långsiktig idé om hur man vill utveckla sin verksamhet, och om hur digitalisering kan bidra till detta.

Läs mer om digitaliseringscheckar


Klimatklivet – lokala klimatinvesteringar

Klimatklivet hjälper lokala aktörer att satsa på smarta lösningar som minskar klimatpåverkan. Investeringsstödet kan bland annat ges till projekt inom transporter, energieffektivisering, infrastruktur, avfall, fjärrvärme och informationsspridning. Stödet ges av Länsstyrelsen Västra Götaland.

Vem kan söka klimatinvesteringsstödet?

Alla förutom privatpersoner kan söka investeringsstödet, till exempel kommuner, företag, landsting, organisationer och stiftelser. Stödet ges till de åtgärder som ger störst klimatnytta per investerad krona.

Läs mer om Klimatklivet

 

Vill du veta mer?

Hör av dig till oss om du vill ha mer information eller har andra frågor om förmåner och finansiering.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 12

Industriutvecklare tillverkning

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriutvecklare tillverkning

Jag började här på IDC i maj 2019 i projektet Catalyst. Sedan starten i maj har jag också blivit involverad i projekten Industriell Dynamik och Robotlyftet. Min inriktning är mot produktion och de frågor som rör det. Innan jag kom till IDC har jag under 25 år jobbat inom produktion och med olika roller, både som operatör, tekniker, ledare. och chef. Det som är så kul med att jobba på IDC är kontakten med alla företag. Att komma ut och se alla olika verksamheter i Skaraborg och kunna hjälpa till med de möjligheter och utmaningar som företagen har. Sedan finns det en fantastisk bredd på kompetensen och bra arbetskamrater här på IDC.

Förutom idrott och träning är ett av mina intressen veteranbilar och speciellt Saab. Om tid finns tar jag gärna en tur eller åker på en träff eller marknad för att leta efter just den bildel som saknas för tillfället. När jag inte jobbar umgås jag helst med min familj och våra vänner. Har jag riktig tur kan jag få med mig familjen på en tur i en av mina veteranbilar!

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 15

Ekonom och administratör

0500-50 25 04

Therese Rydberg

Ekonom och administratör

Jag valde att fota mig och hunden Milou för att han betyder väldigt mycket för mig. Jag är uppvuxen med både hund och katt runtomkring mig och har alltid velat ha en själv. Så förra sommaren, 2016, hämtade vi honom äntligen. Annars går fritiden åt till dotterns hästintresse, eller att bara umgås med familjen.

Sedan den 11 januari 2016 har jag arbetat som projektadministratör och från 1 december 2017 blir jag ekonomiansvarig. Tidigare jobbade jag som ekonomiassistent på barn- och utbildningsförvaltningen i Skara kommun. Det bästa med att jobba på IDC är variationen. Här händer olika saker varje dag och man får en personlig utveckling som inte förkommer någon annanstans.

Om jag ska beskriva IDC kortfattat får det bli med orden kreativt, utvecklande och framåt.

 

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 04