Teknikcollege – för svensk industris framtid

Teknikcollege är Sveriges största samverkansplattform för industrins kompetensförsörjning och en kvalitetsstämpel på utbildningar där kommuner, utbildningsanordnare och företag samverkar för att öka attraktionskraften och kvaliteten på tekniskt inriktade utbildningar.

Lotta Engelbrektsson, processledare Teknikcollege Skaraborg sedan 2016, gästade HR Nätverk och berättade om arbetet med att göra industrins utbildningar attraktivare. För att industrin ska kunna fortsätta bidra till sysselsättning och välstånd är det mycket viktigt att det finns kvalificerade medarbetare för företagen att anställa.

Fördelar med att engagera sig i Teknikcollege

En mängd företag är engagerade i Teknikcollege och deras samarbetspartners IF Metall, Unionen och Sveriges Byggingenjörer är också aktiva. För enskilda företag är vinsterna med Teknikcollege många. Förutom möjligheten att styra utbildningar så att de motsvarar ert framtida behov av kompetens, öppnas arenor för att träffa framtida medarbetare.

Lotta Engelbrektsson, processledare Teknikcollege Skaraborg

– För att skapa en långsiktig kompetensförsörjning krävs att vi också jobbar långsiktigt, i vår nationella plattform blir alla vinnare, kommuner får utbildningar, studenter blir direkt arbetsföra och företag vet att det finns kvalificerad arbetskraft att anställa, berättar Lotta Engelbrektsson, processledare Teknikcollege Skaraborg.

Arbetslivets medverkan i utbildningen

Inom Teknikcollegecertifierade utbildningar är företagen närvarande och en kontinuerlig kontakt finns mellan studerande och företag samt mellan lärare och företag. Det finns en gemensam plan och avsiktsförklaring för hur och när företagsmedverkan sker.

– Vi är aktiva i Teknikcollege där vi ständigt får vara med och bidra med vad vi vill ha för kompetens och hur vi vill att utbildningarna ska vara utformade i framtiden, säger Mårten Stålnacke, HR-chef Daloc i filmen om Teknikcollege Skaraborg.

– Möjligheten till jobb efter utbildningen skulle jag nästan våga säga är 100%, du bygger en nära relation till arbetsgivare direkt under din gymnasietid och vi arbetsgivare skriker efter den typen av kompetens man får genom att gå utbildningarna, säger Mathias Larsson, VD Rotage i filmen om Teknikcollege Skaraborg.

Intresset för utbildningar inom produktionsteknik behöver stimuleras

Teknikcollegeutbildade elever är en tillväxtfaktor i hela regionen och deras kompetens efterfrågas av näringslivet, oavsett om de gått en yrkesutbildning och snabbt kommer i arbete eller om de studerar vidare för att sedan anställas med en högre utbildning. Trots det är intresset för utbildningarna relativt lågt och Lotta, tillsammans med sina kollegor inom Teknikcollege, jobbar intensivt med att berätta om möjligheterna inom teknikbranschen och industrin för unga.

Bland annat förs dialog med studie- och yrkesvägsledare i att öppna upp resonemanget kring tekniska utbildningar och damma av gamla fördomar. Det pågår även ett stort jobb kvar i att kommunicera och påverka vårdnadshavare att uppmuntra unga att utforska industrins möjligheter.

Susanne Yngve, IDC och Lotta Engelbrektsson, Teknikcollege Skaraborg

– Det är viktigt att företag är med och påverkar och påtalar vikten av utbildningar inom teknik och industri. Utbildningarna är ofta kostsamma för kommuner och konkurrerar med andra utbildningar. Men industrins tillväxt drivs ju av kompetent arbetskraft, och att än mer öka intresset på utbildningarna är nödvändig för att lyckas med den långsiktiga kompetensförsörjningen. Då finns en styrka i att vara många som jobbar mot samma mål på det sätt vi gör inom Teknikcollege, säger Susanne Yngve, industriutvecklare kompetens IDC och regional ordförande i Teknikcollege Skaraborg.

Vill du engagera dig?

Det finns många sätt att som företagare inleda samverkan med Teknikcollege, allra enklast är att du kontaktar Lotta för att prata om vilka aktiviteter som passar just dig och din verksamhet bäst. Några olika möjligheter kan vara:

 • Tag plats i den regionala eller någon av de lokala styrgrupperna. Här har du stor påverkansmöjlighet och en arena att lyfta dina behov och idéer, de har fyra möten per år.
 • Delta i programråd för din lokala Teknikcollegeutbildning. Behöver inte vara stora eller tidskrävande insatser men är av stort värde för att tydliggöra kompetensbehov.
 • Gästa skolor och berätta om din verksamhet. Många gånger har unga ingen klar bild av hur industrin ser ut som arbetsgivare, gästa skolorna i din närhet och berätta!
 • Ta emot studiebesök. För elever och lärare på ditt företag.
 • Delta i Möjligheternas värld. Ett teknikevent för elever i Skaraborg som går i årskurs 8
 • Teknikcollegeprao. Finns i Skövde, pilot pågår i Götene och motsvarande är på gång i Falköping. För elever i åk 8 och åk 9.
 • Samarbete med UF. Med ungdomar på högstadiet.
 • Finnas med på öppet hus. Det anordnas flera runt om i Skaraborg.
 • Tekniklektioner. Finns för högstadiet på gymnasiet (Mariestad).
 • Teknik för tjejer. En teknikdag för tjejer på högstadiet.
 • Karriärlunch. För gymnasieelever och studenter på Högskolan i Skövde samt företag.
Visste du att..

…idén till Teknikcollege föddes i början av 2000-talet.
…tillgången på kompetenta medarbetare är helt avgörande för konkurrenskraften.
…Teknikcollege vill utbilda teoretiska praktiker och praktiska teoretiker.
…att utbildningen i så hög grad som möjligt liknar den verklighet som finns på företagen där studerande sedan ska jobba är en viktig del av Teknikcollege.
…totalt 16 000 studenter läser en Teknikcollegeutbildning i Sverige.
…syftet med Teknikcollege är att skapa goda förutsättningar för människors livslånga lärande.

Deltagarna på nätverksträffen kände sig inspirerade och tyckte sig ha fått en bredare bild av vilka möjligheter det finns att påverka för företag. Alla har liknande utmaningar kopplade till kompetensförsörjning och är överens om att samverkan är bästa vägen framåt.


Om Teknikcollege Skaraborg

I Skaraborg har Teknikcollege funnits sedan 2010. Här finns fem lokala college: Falköping, Lidköping, Vara, Mariestad och Skövde. De teknik- och industritekniska utbildningarna på dessa orter är certifierade samt VUX-utbildningen CNC vid Lärcenter i Falköping. Eleverna som går på teknikcollegecertifierade utbildningar kommer från alla Skaraborgs kommuner. I Skaraborg finns även en regional styrgrupp kopplat till Teknikcollege Skaraborg, tillsammans med fem lokala styrgrupper i Falköping, Lidköping, Mariestad, Skövde och Vara.
Teknikcollege Skaraborg på Facebook: Teknikcollege Skaraborg | Facebook

Om Teknikcollege

Länk till webb: För svensk industris framtid | Teknikcollege
Startsida TC-portalen: Logga in | TcPortalen.se
Tcportalen är till för dig som ska genomföra Teknikcollege handledarutbildning, är aktiv i regional eller lokal styrgrupp, arbetar vid någon av de certifierade utbildningsanordnarna eller samverkande industri- och teknikföretag. Att registrera sig är enkelt och tar ca två minuter.


Om nätverket

Det här nätverket är till för dig som vill hitta inspiration och få erfarenhetsutbyte inom HR-frågor och riktar sig till dig som dagligen jobbar med personal och ledarskap inom den tillverkande industrin i Skaraborg. Träffar arrangeras fem gånger per år där du får möjlighet att lyssna på externa experter, men även samtala, dela erfarenhet och nätverka med andra företag. Vi formar innehållet efter deltagarnas behov.

Nätverket drivs av IDC West Sweden AB. IDC driver projektet Catalyst finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Västra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

 

Om du vill veta mer

Hör av dig till Susanne Yngve om du vill veta mer om nätverket.

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

0500-50 25 17

Susanne Yngve

Industriutvecklare kompetens | Kompetens

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 17

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Samverkan

Årets Karriärlunch har gått av stapeln

Karriärlunchen är ett initiativ som tagits för att skapa nätverk mellan gymnasieelever från teknik- och industritekniska programmen i Skaraborg, högskolestudenter…

14 december, 2023 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Klurigt klimatsmart - plastklämmor får nytt liv!

Det ena företaget hade fler plastklämmor än de visste vad de skulle göra med, medan det andra företaget behövde plastgranulat…

4 april, 2024 — Lästid 4 min

Insikter med IDC | Projekt

Om design, material och finansiering kopplat till cirkularitet

Ett fyrtiotal personer deltog under fördjupningsseminariet om cirkularitet som hölls vid ASSAR Industrial Innovation Arena under början av 2024. De…

26 mars, 2024 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Additiv tillverkning | 3D Action 2.0 vägleder och möjliggör

Nu finns nya möjligheter att öka sin medvetenhet och kunskap för en hållbar och effektiv tillverkningsprocess. Nyligen startade projektet 3D-Action…

22 mars, 2024 — Lästid 2 min