Simulering och digitalisering av ergonomi för effektiva produktionsprocesser

Hur kan digitalisering av ergonomi, inspelning av verkliga rörelser med hjälp av smarta textilier och inbyggda sensorer, användas vid utforming av produkter och arbetsplatser? Det får du veta mer om i det här inspelade materialet från en av Produktionstekniska nätverkets träffar.

Dan Högberg, professor i integrerad produktutveckling vid Högskolan i Skövde, berättar om forskningen inom digitaliserad ergonomi. I filmen från den digitala nätverksträffen får du även höra Jerry Olsson, kvalitets- och produktionstekniskchef, vid Skandia Elevator berätta om företagets bidrag i EIT Manufacturings tävling BoostUp. Skandia Elevator hamnade på en andra plats i kategorin Transform.

Ergonomi och ekonomi går hand i hand

Dan Högberg forskar kring virtuell ergonomisk design. Det innebär att man skapar en simulering av människan i virtuella världar för att sedan kunna analysera till exempel en produktinteraktion. Faktan kan användas tidigt i designstadiet, vid produktutveckling. Exempelvis i ett CAD-system, men även vid utformningen av arbetsstationer. Smart textiles industrial application, (smart textil och industriell applikation), innebär att man via inbyggda sensorer i textil mäter hur olika arbetsställningar påverkar kroppen.

— Att simulera ergonomi är ett av verktygen i verktygslådan för att kunna effektivisera produktionsprocesserna. Det säkerställer att medarbetarna har bra arbetsmiljö, trivs och jobbar bättre, gör färre monteringsfel och kan jobba snabbare. Ergonomi och ekonomi går ofta hand i hand, säger Dan Högberg.

Se Dans presentation
Innovation är nyckelfaktorn

Skandia Elevator tog sig till Europafinal i EIT Manufacturings tävling BoostUp och kategorin Transform. Deras bidrag handlade om utvecklingsarbete inom både kundvärde och verksamheten i stort. Det blev en andraplacering för Skandia Elevator som tack vare detta under ett års tid får stöttning av EIT Manufacturing vad gäller strategi- och teknikutveckling. I presentationen berättar Jerry Olsson om deras bidrag i tävlingen. Vad de har för utmaningar i branschen, inom bland annat digitalisering, och vad de ser för utvecklingspotential.

— Innovation är nyckelfaktorn för att vara marknadsledande. Att vi ständigt utvecklar både oss själva och våra produkter. Det ställer även krav på vår produktion, när utrustningen ändrar sig, volymerna och antalet produkter ökar och det kommer nya högteknologiska produkter som vi ska kunna hantera och producera. Vi behöver kortare ledtider ut till marknaden och så vidare. För att hänga med krävs det att vi jobbar med ständiga förbättringar. Vi lägger mycket tid på att hålla oss uppdaterade inom forskning och utveckling av ny teknologi. Under året som gått har vi genomfört vår första upphandling av en svetsapplikation, vilket blev väldigt lyckat. Det gäller att ha modet att våga prova, samarbeta med universitet, ingå partnerskap med leverantörer samt benchmarking och samarbete med andra företag så vi kan hjälpas åt att hitta nya lösningar, säger Jerry Olsson.

Läs om Skandia Elevators nya svetsapplikation

Se Skandia Elevators presentation

Produktionstekniska nätverket

Nätverket drivs genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena och träffas ungefär varannan månad. Ofta ute hos deltagande företag där också tid läggs på något gott exempel att visa. I detta nätverk är man med och bidrar aktivt med både kunskap och möjlighet att påverka beslut inom produktionstekniska ämnen i Skaraborg. Nätverket drivs i samverkan med Högskolan i Skövde.

Våra nätverk är ett naturligt sätt för oss att klustra och skapa engagemang i syfte att långsiktigt stärka våra delägarföretag och tillgodose deras behov. Vi jobbar för samverkan i allt vi gör. En stor del av våra nätverk drivs genom projektet ASSAR Industrial Innovation Arena.

Läs om våra nätverk

Vill du veta mer?

Hör av dig till Fredrik om du vill veta mer om Produktionstekniska nätverket.

Industriutvecklare innovation

0500-50 25 12

Fredrik Johansson

Industriutvecklare innovation

Att jobba på IDC är oerhört utvecklande men samtidigt utmanande. Vi som jobbar här drivs hela tiden framåt genom att få vara en del i implementeringen och stöttning i den senaste forskningen samt i företagens utveckling.

Jag började som industriell utvecklare på IDC i augusti 2009 och jobbar i flera av de projekt IDC driver. Bland annat med spridning av tillämpad industriforskning och nulägesanalyser för att fånga upp industrins potentiella behov. Jag tittar även på hur hållbarhetsintegrerade och cirkulära företagen är. Jag jobbade en period på RISE med den cirkulära omställningen i Sverige och kan nu föra den kunskapen vidare till våra delägarföretag. IDC driver även ett antal nätverk där jag är sammanhållande för produktionstekniskt strategiskt nätverk.

På mitt foto har jag med mig en liten leksak som triggar tankeverksamheten. Den symboliserar lite av vem jag är, att jag gillar problemlösning och att få igång kreativitet och samverkan hos andra. Större delen av min fritid går åt till familjen. Jag har fem underbara barnbarn, så det är fullt upp nästan hela tiden!

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 12

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Nätverk | Projekt

HR-nätverkets tips för det lite svårare samtalet

En del samtal behöver lite extra förberedelse och mod att genomföra. Under en träff med nätverket för HR ledarskap &…

11 mars, 2022 — Lästid 4 min

Information | Tips från IDC

Skräddarsydda kurser för yrkesverksamma inom industrin

Högskolan i Skövde har ett brett utbud av kurser för industriverksamma, bland annat inom framtidens teknologier och arbetssätt. WISER erbjuder…

12 januari, 2023 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Boka tid och testa dina produkter i ASSAR Lab

ASSAR Lab möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden. Här samverkar små och stora teknik- och industribolag med…

27 september, 2022 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Besök ASSAR virtuellt

Besök ASSAR utan att besöka ASSAR – välkommen in i den virtuella miljön. Här kan du se dig omkring via…

4 oktober, 2022 — Lästid 1 min