Halverade processtiden tack vare automation

Att kunna ha en effektiv produktion av små volymer och många artikelnummer är en utmaning för många tillverkande bolag. Skandia Elevator hade länge pratat om hur en kostnadseffektiv lösning skulle kunna se ut, då de har en hög säsongsvariation och behöver en flexibel lösning.

Genom IDC fick Skandia Elevator information om Robotlyftet och genomförde i våras en förutsättningsstudie och fick beviljat en automationscheck. Tillsammans med en coach från Robotlyftet diskuterade de vilka moment i produktionen som skulle passa för en automation. Det landande i en investering av en kollaborativ robot för en svetsapplikation och sedan september finns den installerad.

Halverad processtid per enhet

Jerry Olsson, kvalitets- och produktionstekniskchef.

Installationen av roboten tog bara 10 timmar, sedan var den igång att köra. Modellen är en EasyAutoWelder 10D från Axon med dubbelt svetsbord. Konceptvalet gav dem en kostnadseffektiv och flexibel svetsautomation, lämplig för både minde och mellanstora serier. Tack vare en Teachgrip, (ett handtag med integrerad programmering), är den snabb och enkel att programmera för vem som helst som vill lära sig. Jerry Olsson, kvalitets- och produktionstekniskchef, berättar om effekterna av robotinstallationen.  

—  Vi är väldigt nöjda med den här lösningen. Den är både en yteffektiv och kostnadseffektiv vilket var en förutsättning för oss för att kunna programmera och ställa om snabbt. Vi har många artikelnummer och små volymer och behöver kunna snurra flera artikelnummer per dag. Nu har vi lyckts gå från en processtid på sju minuter till tre minuter per enhet. För att hitta det mest effektiva arbetssättet i samarbetet mellan människa-robot har vi upprättat ett människa-maskinschema. Det har resulterat i en bra arbetsbalans där det varken går för fort eller för långsamt. Vi har fått bort repetitiva och mindre ergonomiska arbetsmoment, och medarbetarna har utvecklats och lärt sig nytt.

Tack vare en kollaborativ svetsrobot, av modellen EasyAutoWelder 10D från Axon, kunde Skandia Elevator halvera sin processtid per enhet.

Stöttning i kompetensutveckling kring robotstandard och CE-märkning

Skandia Elevator har under hela processen med utbildning och installation av robotcellen haft stöttning från både Robotlyftet och nätverket Industriell Dynamik. I samband med köpet av robotapplikationen ingick en CE-märkning med riktlinjer kring hur layouten skulle se ut. Märkningsprocessen för den typen av utrustning var ny för Skandia Elevator. De såg behov av att själva kunna vidareutveckla nya kollaborativa processer och behövde mer kunskap. Via Robotlyftet och nätverket Industriell Dynamik fick de en kontakt på RISE som lärde dem tolka robotstandarden gällande kollaborativa enheter.

—  Med hjälp av RISE har vi kunnat genomlysa robotsstandarden och CE-märkningen av kollaborativa processer, vilket underlättar om vi vill fortsätta utveckla robotcellen. CE-märkningen grundade sig i början på tre fasta väggar runt enheten. Med hjälp av den kunskapen vi fått har vi under arbetets gång kunna uppdatera det till två fasta väggar vilket ger en ännu mer flexibel lösning. Tack vare ett samarbete mellan oss, robotleverantören, JL Safety och RISE har vi nu mer kunskap om processen kring en CE-märkning vilket kommer vara till stor nytta inför kommande automationssatsningar i produktionen.

Våga prova nya autonoma lösningar

Skandia Elevator har planerat för ytterligare installation av en kollaborativ robot under 2021. Den här gången blir det inom maskinbetjäning eller montering. De ska även gå in i ett forskningsprojekt med Högskolan i Skövde för att titta på en lösning för autonoma transporter. Jerrys råd till andra företag är att våga prova nya autonoma lösningar för produktion.

—  Vi skulle gjort det här mycket tidigare! Vi har succesivt kunnat bygga på vår kunskap genom Robotlyftet och Industriell Dynamik och genom att göra studiebesök hos andra och testa att programmera. En sådan här installation behöver inte vara perfekt från början när det inte är så kostsamt. Ett råd är att sätta sig in i CE-märkning och standarder för att själv kunna uppdatera riskanalys, ändra layout eller uppdatera processen. Nu har vi mycket av den kunskap som krävs inför kommande satsningar.

På ASSAR finns AGV ( Automated Guided Vehicles) för automatiserade förflyttningar i industrin.

Automation nödvändig för att vara konkurrenskraftig

För små bolag inom industrin är automation nödvändig för att vara konkurrenskraftig, säger Jerry. Att automatisera är både en kostnadsfördel och ger bättre ergonomi för medarbetarna. Effekterna blir snabbt stora med snabbare ledtider. Men var börjar man om automation är helt nytt för företaget?

—  Börja med benchmarking för att undersöka vad det finns för typ av automation som kan passa er verksamhet. Lyssna med IDC som kan göra en första analys och stötta i processen. På ASSAR Industrial Innovation Arena finns möjlighet att testa både kollaborativa robotar och annan ny teknik. Det är även värdefullt att prata med andra företag som har erfarenhet av automation. Vi gjorde ett studiebesök hos Furhoffs Rostfria och fick möjlighet att provköra och programmera innan vi installerade vår svetsrobot, vilket vi är oerhört glada för.


Så kan Robotlyftet och Industriell Dynamik stötta företag

Robotlyftet främjar automation inom industrin över hela Sverige. Robotlyftet bidrar till ökad kunskap genom utbildningsinsatser, tillsammans med ekonomiskt stöd bidrar till att fler företag vågar göra investeringar i automationsteknik och robotar.

Läs mer om Robotlyftet

IDC West Sweden AB är del i nätverket Industriell Dynamik som ger experthjälp till industriföretag med utmaningar. Nätverket består av cirka 15 aktörer inom industriella områden som universitet, högskolor, forskningsinstitut och industriella utvecklingscenter. Företag erbjuds kostnadsfri rådgivning genom kontakt med experter inom olika områden. Till exempel att effektivisera tillverkning och processer, ge omvärldsbevakning och hjälp med EU-ansökningar och regional/nationell finansiering.

Läs mer om Industriell Dynamik

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Projekt

Partex hållbarhetsarbete gynnar både företaget och omvärlden

Att som företag jobba strategiskt med hållbarhet har blivit mer och mer vanligt. Kanske för att begreppet och vad det…

23 september, 2021 — Lästid 8 min

Information | Projekt

Kostnadsfri kompetensutveckling för industrin

Nu finns möjlighet att kompetensutveckla ditt företag i höstens utbildningar, framtagna via projektet Fenixz. Utbildningarn riktar sig till små och…

5 oktober, 2021 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande | Projekt

Nycklar för ett framgångsrikt ledarskap

Dagens snabba förändringstakt ställer nya förväntningar på ledarskap. Det kan handla om att våga visa sårbarhet, mod och empati. Ett…

7 oktober, 2021 — Lästid 6 min

Nätverk | Projekt

Ergonomimätning med Exoskelett inom produktion

Exoskelett kan beskrivas som ett bärbart hjälpmedel som framför allt underlättar lyftarbete eller arbete över axelhöjd. Under ett inspelat seminarie…

24 september, 2021 — Lästid 2 min