Robotlyftet

IUC Sverige har i uppdrag av Tillväxtverket att driva projektet Robotlyftet inom regeringens initiativ Smart Industri. IUC Sverige är ett nationellt industrinätverk som ägs av 14 regionala självständiga IUCbolag varav IDC West Sweden AB är ett.

Robotlyftet främjar automation i Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF). Projektet når ut genom nätverket IUC Sverige och dess regionala IUC-bolag i landet och i Skaraborg är det IDC West Sweden AB som är utvecklingsbolaget för tillverkande industri och den part som jobbar med Robotlyftet för att stärka industrin. Målet är att öka företagens kunskaper om användning av och investeringar i automationslösningar.

– Robotlyftet är ett väldigt bra komplement till vårt Robotnätverk och till ASSARmiljön. Det är en konkret insats och en fantastisk möjlighet för våra delägarföretag att utvecklas inom automation och robotisering, säger Thomas Nilsson, VD IDC West Sweden AB.

100 miljoner kronor till Svensk tillverkningsindustri

Ökad kunskap genom utbildningsinsatser, tillsammans med ekonomiskt stöd bidrar till att fler företag vågar göra investeringar i automationsteknik och robotar. Satsningen omfattar 100 miljoner kronor fram till och med 2021 och består av tre delar.

 • Ekonomiskt stöd till företag
 • Utbildningsinsatser
 • Aktiviteter för att bygga nätverk
Så här hjälper Robotlyftet

Sveriges små och medelstora industriföretag (SMF) svarar för en stor del av den svenska industriproduktionen och är strategiskt viktiga i leverantörskedjorna. Att rikta insatser för att stärka dessa företag är avgörande för att stärka svensk ekonomi och behålla produktion i Sverige.

Bild i industrimiljö CEJN

Förutsättningsstudier för långsiktighet och bästa effekt

Ekonomiskt stöd till företaget ges av Tillväxtverket i form av Automationscheckar (läs mer om dem nedan). De riktar sig till små och medelstora industriföretag som vill utveckla sin tillverkning mot mer automatisering eller robotisering. Inför den ansökan krävs en kostnadsfri förutsättningsstudie som IUC Sverige nationellt, IDC West Sweden AB i Skaraborg, har fått i uppdrag att genomföra tillsammans med företagen.

Förutsättningsstudien innebär att experter får möjlighet att i förväg kartlägga företagens behov och se hur en ny automationslösning ger bäst effekt. De företag som får automationscheckar blir därmed en bättre kravställare när det är dags att investera i en robotiserings/automatiseringslösning.

Exempel på frågor i förutsättningsstudien:
 • Vilken typ av arbetsmoment behöver automatiseras?
 • Vad är målet med automationslösningen?
 • Hur ser maskinparken och produktionsmomenten ut idag?
Resultatet av förutsättningsstudien:
 • Är till nytta för fortsatt arbete och utveckling kring automation
 • Förbättrar kunskaper och beställarkompetens kopplat till automation
 • Ökar insikter kring processen att automatisera och robotisera
 • Bidrar med ett underlag att arbeta vidare med i riktning mot en effektiv systemlösning
 • Ger stöttning för ansökan om automationscheck

Automationsexperter besöker företagen kostnadsfritt för att tillsammans med dem göra en kartläggning och analys av den nuvarande produktionsprocessen och affärsmodellen. Resultatet ska visa vart företaget har störst potential för att automatisera och ge stöttning för ansökan om automationscheck. Här kan du läsa mer om förutsättningsstudier.

Bild i industrimiljö

Automationscheckar på upp till 150 000 kronor

Små och medelstora företag som vill utveckla sin tillverkning mot högre grad av automatisering eller robotisering kan söka ekonomiskt stöd hos Tillväxtverket i form av automationscheckar. Checkarna kan användas för att ta in konsulthjälp för att utveckla detta arbete. Här kan du testa om ert företag uppfyller de grundläggande kriterierna för att kunna söka en automationscheck.

Med automationscheckarna vill men minska de tekniska och ekonomiska riskerna inför en investering i modern automationsteknik och öka kännedomen om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka företagets utveckling. Här kan du läsa mer om utlysningen av automationscheckar.

Utmaningen ligger i kännedom – därför behövs Robotlyftet

Den snabba utveckling vi ser inom digitalisering, automatisering och robotisering skapar stora möjligheter. Samtidigt som automationslösningar stärker företagens produktionsförmåga och ökar konkurrenskraften finns utmaningar. Små och medelstora företag har ofta mindre resurser och inte alltid kännedom om hur automation och robotisering kan bidra till att stärka deras utveckling och hur de ska gå tillväga.

Vi har stort förtroende för att IUC och deras partners expertkunskap kommer att bidra till att kartlägga företagens behov och se hur en ny automationslösning ger bästa effekt.

 

Gunilla Nordlöf, generaldirektör Tillväxtverket.

Läs IUC Sveriges pressmeddelande om Robotlyftet

En del av Smart industri

Robotlyftet är ett av Tillväxtverkets uppdrag kopplat till Smart industri – Sveriges nyindustrialiseringsstrategi. Programmet bygger vidare på lärdomar från arbetet i Digitaliseringslyftet samt regionala projekt såsom Automationsutmaningen och Produktionslyftet. Läs mer om Smart industri – Sveriges nyindustrialiseringsstrategi här.

Industri


Projektet Robotlyftet är en del av Tillväxtverkets uppdrag inom regeringens nationella program Smart industri. Satsningen på 100 miljoner kronor ska ge möjligheter till ökad automatisering/robotisering i ca 4 500 små och medelstora industriföretag i Sverige. IUC-nätverket gör insatser inom Robotlyftet i samverkan med Automation Region, Robotdalen, RISE och SWIRA.

Vill du veta mer om Robotlyftet?

Hör av dig till Johan om du vill veta mer om projektet.

Här kan du läsa mer om projektet

Industriell utvecklare

0500-50 25 15

Johan Lundahl

Industriell utvecklare

Jag började här på IDC i maj 2019 i projektet Catalyst. Sedan starten i maj har jag också blivit involverad i projekten Industriell Dynamik och Robotlyftet. Min inriktning är mot produktion och de frågor som rör det. Innan jag kom till IDC har jag under 25 år jobbat inom produktion och med olika roller, både som operatör, tekniker, ledare. och chef. Det som är så kul med att jobba på IDC är kontakten med alla företag. Att komma ut och se alla olika verksamheter i Skaraborg och kunna hjälpa till med de möjligheter och utmaningar som företagen har. Sedan finns det en fantastisk bredd på kompetensen och bra arbetskamrater här på IDC.

Förutom idrott och träning är ett av mina intressen veteranbilar och speciellt Saab. Om tid finns tar jag gärna en tur eller åker på en träff eller marknad för att leta efter just den bildel som saknas för tillfället. När jag inte jobbar umgås jag helst med min familj och våra vänner. Har jag riktig tur kan jag få med mig familjen på en tur i en av mina veteranbilar!

Kontaktuppgifter

 • 0500-50 25 15

NYHETER OM PROJEKTET robotlyftet

Delägare | Projekt

Kinnegrip lägger grunden för en driftsäker robotinstallation

Kinnegrips utvecklingsresa som vi följt under ett års tid rullar nu vidare genom ett deltagande i projekt Robotlyftet. Hela verksamheten har…

12 februari, 2020 — Lästid 6 min

Delägare | IDCs erbjudande

Värdegrund och LEAN går hand i hand hos Kinnegrip

I våras skrev vi det första reportaget kring Kinnegrips utvecklingsresa i projekt Catalyst och mycket var på gång hos företaget…

18 oktober, 2019 — Lästid 8 min

IDCs erbjudande | Projekt

Robotlyftet – utnyttja stöd för rätt satsningar inom automation och robotisering

Under perioden 2019 – 2021 kan små och medelstora industriföretag i Sverige ta del av Robotlyftet – ett stöd för…

12 juni, 2019 — Lästid 3 min