Samhälle och industri i förändring - frågor, svar och se eventet i efterhand

Nyetableringar, hållbar industriell utveckling, teknikutveckling och energiomställning. Det var några av de ämnen som kom upp under panelsamtalet som IDC höll på ASSAR den 9 december i samarbete med Skövde kommun.

Se sändningen i efterhand

I panelen fanns representanter från både industri och samhälle för att resonera om hur den omställning vi står inför påverkar samhället. Moderator under kvällen var Matias Urenda, Universitetslektor på institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik, Uppsala Universitet.

Omställning och samhällsutveckling

Leif Pehrsson, VD på IDC, inledde med att prata om vikten av att tänka nytt och att gemensamt resonera kring den omställning som påverkar såväl samhälle som industri. Att det berör oss alla på något sätt och det händer nu.

—  Just nu befinner vi oss i en energiomställning med elektrifiering som en viktig del. Vi påverkas av frågor som berör klimatet, miljön, råvarutillgång, och global konkurrens som också ger lokala möjligheter för oss i Skaraborg. Vi behöver arbeta med cirkulära flöden där restprodukter blir råvara, där vi tar hand om material och det som redan använts för att skapa nytt.  Fordonsindustrin står inför en transformation och går över till helt nya produkter. Här väntar vi på beslut om var de produkterna ska produceras. Beslut som tas nu – i närtid, sa Leif Pehrsson. 

Lokalt samarbete gynnar omställningen

I industripanelen fanns förutom Leif Pehrsson även Mats Jägstam, VD Science Park Skövde. Linnea Bengtsson, näringslivskontakt Tidaholm kommun och Peter Persson, VD Ferrocon. Här lyftes frågor som möjligheterna med ny teknik och nya verktyg som kommer industrin till gagn vilket kan förbättra både produkter och processer.

—  Vår samverkan i Skaraborg är en bra grund för utveckling och den sociala faktorn och människors delaktighet är viktig för den fortsatta utvecklingen. Pandemin har påverkat logistiksystemet vilket gör att vi i Skaraborg känner en större trygghet i att producera mer lokalt, sa Leif Pehrsson.

Det lokala samarbetet gynnar även omställningen vad gäller miljö och klimat.

— Köper du ett gjutet gods som är producerat i Sverige så har det hundra gånger mindre miljöpåverkan än om det är producerat och hitfraktat från till exempel Asien. Det börjar kunderna förstå, sa Mats Jägstam.

Fordonsindustrin och möjliga etableringar

Samtalet fortsatte runt ämnet fordon och elmotorer. Skaraborg har mycket industri kopplat till fordonsbranschen och är ett centrum för förbränningsmotorer, den del som påverkas stort av omställningen.

— Omställningen till eldrivlinor går snabbt och det är viktigt att vi hänger med. Här behövs ny kompetens och nya produktionslinor för att kunna tillverka nya produkter. En utmaning är att hitta kompetens, men ur ett industriperspektiv ger nya etableringar och nya teknologier möjlighet för kompetensutveckling. Samtidigt som det attraherar både befintlig arbetskraft att stanna kvar och nyinflyttning, sa Leif Pehrsson.

Samhällspanelen

I panelen för samhällsfrågor fanns Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Skövde kommun, Jonas Sundström, kommunstyrelsens ordförande i Lidköping kommun, Erik Sackari, klubbchef, IFK Skövde HK och Kristoffer Svensson, Skaraborgs Kommunalförbund. Katarina Jonsson inledde med att ta vid frågan varför det är viktig att omställningen sker i Skaraborg.

— I Skaraborg finns 12 000 jobb inom fordonsindustrin. Är vi inte med i den omställning som sker nu så påverkar det de här 12 000 jobben och i längden även vår välfärd. En etablering kommer ge ringar på vattnet ut i Skaraborgs 15 kommuner så som handel som gynnas genom fler boende. Den förmåga vi har i Skaraborg och har byggt upp under 100 år behöver se till att vi bygger vidare under de kommande 100 år, sa Katarina Jonsson.  

Frågor och svar

Under kvällen fanns möjlighet att ställa frågor via chatt och per mejl. Här kan du läsa de frågor och svar som kommit in.

  • Använder den lokala industrin flygplatsen idag?

Mats Jägstam: Sett till  andelen industribolag i Skaraborg så är det inte många som använder den. Däremot finns andra som använder den som till exempel försvarsmakten.

  • Hur ser ni att nyetableringar kan komma att påverka vår befintliga infrastruktur? Det är mycket köer som det är in i och igenom Skövde vid vissa tider på veckodagarna redan idag.

Katarina Jonsson: Vi har tendens till köer vilket i sig visar att vi är attraktiva. Vi vill inte ha fler köer och med en stor etablering har vi alla förutsättningar att få fler resurser till infrastruktur. Det kommer gynna väg 26, 49 och stambanan som har stort nationellt intresse.

  • Jag förstår att omställningen är en jättemöjlighet för oss i regionen, tänker bl.a. på arbetstillfällen och skatteintäkter. Kan det vara så att det är avgörande att vi kan bidra bra för att vi ska ha ett fortsatt gott liv?

Jonas Sundström:  Det är självklart att vi ska fortsätta skapa förutsättningar för att vara utvecklingsbara.
Katarina Jonsson: I Skaraborg är industrin jätteviktig som skattebas i de flesta kommuner. Utan industrin har vi inga ytterligare resurser för välfärden. Så omställningen är väldigt viktig för fortsatt utveckling och ett gott liv.

Har du en fråga att ställa?

Skicka den till så svarar vi så snart vi kan.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

3 maj, 2024 — Lästid 1 min

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Jobbsprånget

Söker ni talanger med akademisk kompetens? Jobbsprånget kopplar ihop er med utrikes födda akademiker med strålande resultat. Jobbsprånget är ett…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min