Så ger en cirkulär affärsmodell både affärsnytta och miljönytta

Att skapa en cirkulär affärsmodell innebär bland annat att djupdyka i vad som ger din produkt värde genom att koppla det till mer cirkulära erbjudanden. Det handlar om att få en ekonomi designad för att återskapa värde.

I en workshop arrangerad av projektet Circular Hub, fick deltagarna testa att skapa en cirkulär affärsmodell genom att först utgå från en linjär. Workshopledare var Tobias Jansson från CircularEconomy.se

Både affärsnytta och miljönytta

—  Nya smarta affärsmodeller får produkterna att användas så länge som möjligt vilket skapar en högre grad av resurseffektivitet som bidrar till både affärsnytta och miljönytta, inledde Tobias Jansson sin föreläsning. En cirkulär affärsmodell ser till att produkten eller det material som ingår skapar värde på nytt.

Fem sätt att skapa värde i en cirkulär affärsmodell

Under workshoppen arbetade deltagarna i Tillväxtverkets modell – Cirkulär Business Model Canvas. Originalet skapades av Alexander Osterwalder och ger svar på bland annat; vad erbjuder vi och till vilka kunder? Var kommer pengarna ifrån? Att jobba med en cirkulär affärsmodell blir ett sätt att arbeta med hållbarhet i kärnan av sin verksamhet. Tillväxtverkets modell utgår från Osterwalds modell men har lagt till exempel på saker som rör cirkularitet under respektive rubrik, samt en ruta för positiv, respektive negativ påverkan på planeten och samhället längst ner.

—  När vi skapade den cirkulära affärsmodellscanvasen utgick vi från ett ramverk med inspiration dels från Ellen MacArthur Foundation, dels från Accenture som identifierat fem olika sätt att skapa värde i en cirkulär affärsmodell. Dessa fem bidrar till att designa bort avfall och gifter, hålla produkter och material i omlopp och att regenerera naturliga system (bygga upp och förbättra över tid), förklaradeTobias, som varit del i den grupp som haft uppdraget från Tillväxtverket att ta fram Cirkulär Business Model Canvas

 • Cirkulär råvara
 • Återtagande av material
 • Förlängt produktanvändande
 • Delandeplattformar
 • Produkt som tjänst

Klicka på bilden för att se Tillväxtverket Cirkulär Business Model Canvas.

Så skapas affärsnytta

En cirkulär affärsmodell är mer resurseffektiv än en linjär motsvarighet och skapar därmed miljönytta. Dessutom kan även affärsnytta skapas i en cirkulär affärsmodell. Tobias förklarar att genom till exempel hyra ut en produkt möjliggör det större intäkt per produkt vilket även leder till fler användningstillfällen per produkt. På så vis minskas behovet av fysisk produktion. Affärsnytta kan skapas genom att;

 • Minska materialkostnader
 • Stärka relationer till kunder
 • Hantera risk (fluktuerande råvarupriser, nya regleringar, pandemier)
 • Förbättra återkoppling från kunder
 • Utforska nya intäktsströmmar
 • Utnyttja restflöden
Börja med nuläget

För att skapa en mer cirkulär affärsmodell börjar deltagarna i workshoppen med att fastställa nuläget i en linjär affärsmodell, utifrån rubriker som; Hur jobbar företaget idag? Vad är värdeerbjudandet, vilka kundsegment har företaget och hur ser intäktströmmarna ut? I nästa steg spånades det fritt kring hur de olika värdeerbjudandena kan göras mer cirkulära för att sedan mer i detalj specificera idéerna under respektive rubrik.

 

Resultat från workshoppen

Resultaten från workshoppen var kreativa och gav insikt om att det går att utveckla en linjär affärsmodell till att bli mer cirkulär, och att det går att tjäna pengar på det. Intäkterna kommer genom värdeerbjudanden som olika abonnemangserbjudanden, secondhandförsäljning, uthyrning, genom att rikta sig till fler branscher och kanske säsongsbetonade marknader. Skapa komponenter som kan appliceras till fler produkter. Paketera produkten så den kan ingå i en återförsäljares erbjudande. Till exempel kan skidutrustning ingå i en stughyra eller skidresa. Genom att öka utnyttjandegraden av en produkt ökar intäkten och resursförbrukningen kan minskas.

Ett förslag innehöll många tekniska förlag med sensorer som mäter av hur produkten används, hur mycket den används och när den behöver service. Tobias Jansson förklarar att just digitalisering är väldigt viktig för den cirkulära utvecklingen och möjliggör nya affärsmodeller.

Tips inför ditt arbete med Cirkulär Business Model Canvas

Tobias lämnade några generella tips inför arbetet med en cirkulär business model canvas.

— Fastna inte i detaljer, blanda inte nuläge och framtid. Att jobba med en canvas är inte en linjär process, det är nästan omöjligt att ta en ruta åt gången och sen gå vidare, de samverkar alla, det är det som är poängen med canvasen. Viktigt att tänka på är att man inte behöver pricka av alla grejer i rutorna, det gäller att hitta en till två saker i varje ruta som känns relevant att jobba med. Fastna inte i detaljer här, det är viktigare att bilda sig en övergripande uppfattning om affärsmodellen än att varje ruta ska vara ifylld. Syftet är att skapa en bild av helheten kring affärsmodellen. Om du fastnar i något, gå hellre vidare och gå tillbaka senare.


IDC och projektet Circular Hub

För cirkulär ekonomi och hållbara miljöer. Projektet Circular Hub jobbar med företag inom mode-, textil- och möbel och inredningsindustrin som är nyfikna på att jobba med cirkulära affärsmodeller. Circular Hub är en plattform som inspirerar, kartlägger företags nulägen och identifierar förbättringsmöjligheter

Projektet Circular Hub sker i samverkan mellan IDC West Sweden AB och Science Park Borås. Finansiärer är Europeiska Regionala Utvecklingsfonden Västra GötalandsregionenBorås StadBoråsregionen – Sjuhärads kommunalförbundHögskolan i Borås och Skaraborgs kommunalförbund. Projektet är förankrat i alla led, såsom Västra Götalandsregionen, branschorganisationerna, näringsliv, utbildningsaktörer, forskningsinstitut och akademi. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Information | Projekt

Invigning av ASSAR Circular Labs

Under produktionstekniska dagen 2024 invigdes en helt ny cirkulär lärmiljö i Skövde: ASSAR Circular Labs, en del av ASSAR Industrial…

30 maj, 2024 — Lästid 3 min