Robotnätverket stöttar den tillverkande industrin

Robotnätverket, som drivs av ASSAR, träffas fyra gånger om året för att byta erfarenheter och få information om forskning och resultat.

För att kunna identifiera framtida utmaningar och utbildningsbehov inom automation och robotteknik startade ASSAR upp ett robotnätverk under 2018.

Stärkt konkurrenskraft

— Syftet med nätverket är att driva på forskning, utveckling, tillämpning av ny teknik och dela kunskap inom området. På så vis kan vi stärka konkurrenskraften hos enskilda aktörer och svensk industri som helhet. Detta säger Tobias Björck, koordinator för ASSAR och sammankallande för Robotnätverket.

Ett behovsstyrt nätverk

Robotnätverket är ett nätverk som är helt behovsstyrt. Det kom till genom efterfrågan på kunskap kring den nya generationens robotar – kollaborativa robotar.

— Det är få nätverk som är så konkreta som Robotnätverket, vi får se praktiska exempel, pratar säkerhet, tolkning av standarder och provar saker. Ett deltagande innebär inte bara att man är med och sätter innehållet.  Man är även med och påverkar utvecklingen av automation genom den forskning som bedrivs, säger Tobias Björck.

Under träffarna varvar Robotnätverket bland annat erfarenhetsutbyte med information från Högskolan och gör studiebesök. Under nästa träff blir det ihop med en automationsexpo på ASSAR.

Kunskap som ger försprång i utvecklingen

Ett deltagande i Robotnätverket innebär även en möjlighet att få till sig de större bolagens kunskap, både Volvo och Högskolans, helt gratis.

— Inom Robotnätverket kan vi hjälpas åt, bygga kontakter och få svar på diverse gemensamma frågor. Vi ser ett stort behov av mer kunskap kring alla de möjligheter som finns med automatisering hos de lite mindre företagen. Många kanske ser kostnaden och sin egen kunskap som ett hinder och ser inte nyttan med att automatisering. I själva verket är det här det verkligen behövs, säger Tobias Björck.

Ett deltagande i Robotnätverket kan för ett mindre företag innebära ett samarbete med ett större företag. Om ett större företag till exempel ingår i ett forskningsprojekt blir det mer tillgängligt för det mindre företaget. Genom att få ta del av testutrustning och forskning i den egna verksamheten sker ett kunskapsutbyte som kan skapa utvecklingsmöjligheter för det mindre företaget.

När kan man vända sig till Robotnätverket?

— Alla som är nyfikna på nästa generations robotar är välkomna att vända sig till nätverket. Deltagarna jobbar bland annat som produktionstekniker, underhållstekniker eller operatörer. På ASSAR finns flera kollaborativa robotar att se och testa och här finns människor att prata med som jobbar med detta dagligen. Här kan en till exempel få svar på hur den nya generationens robotar kan användas för att förbättra den ergonomiska utformningen på arbetsplatsen. Eller kvalitetssäkring i produktion, säger Tobias Björck.

Robotlyftet

En annan satsning på samma tema är Robotlyftet, där ett företag kan söka ekonomiskt stöd vid utbildningsinsatser inom automation.

— Robotlyftet hjälper till att titta på vad det finns för möjligheter att förbättra verksamheten med hjälp av automation. Är du intresserad genomförs en förstudie helt gratis. Vi hoppas att några av de företag som just nu deltar i Robotlyftet kommer delta i nätverket. De får då möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och ta del av all den gemensamma kunskap som finns här. Robotlyftet har en naturlig koppling till Robotnätverket, säger Tobias Björck.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Tobias om du vill veta mer om Robotnätverket

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

0500-50 25 14

Tobias Björck

Industriutvecklare innovation | Energiomställning & Digitalisering

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 14

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Nätverk

Lyckad premiär för industrins nätverk för hållbarhet och cirkularitet

I en öppen workshop på ASSAR Industrial Innovation Arena samlades representanter från teknik- och industriföretag i Skaraborg för att diskutera…

16 april, 2024 — Lästid 3 min

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Jobbsprånget

Söker ni talanger med akademisk kompetens? Jobbsprånget kopplar ihop er med utrikes födda akademiker med strålande resultat. Jobbsprånget är ett…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min