Fokusträff utmanade komfortzonen

Höstens första Fokusträff handlade om situationsanpassat ledarskap. Nils Lif höll i föreläsning och workshop som gav alla 60 deltagare energi och mycket att tänka kring och reflektera över.

Här har vi har samlat bilder och summerat intryck och delar av innehållet från träffen.

Utvecklingszon

Nils pratade om tre olika zoner en kan befinna sig i: komfortzon, utvecklingszon och panikzon. Utvecklingszonen är bra och ger just utveckling då den utmanar den som befinner sig där och ger möjlighet att lära nytt. Var och en fick fundera över hur de kan utmana sin komfortzon för att utvecklas och hur olika den kan se ut hos olika personer. Panikzonen är den zon där vi absolut inte vill befinna oss, vi går hellre undan än utsätter oss för den. Det kan vara till exempel att prata inför en folksamling eller hoppa från en hög trampolin. Deltagarna fick utmana sin komfortzon genom att mingla runt för att efter en stund stanna upp och hitta någon att titta i ögonen under 10 sekunder. Några reflektioner som kom från deltagarna var att vi har för få synliga misstag. Vi behöver befinna oss i utvecklingszonen lite oftare och våga göra misstag för att utvecklas.

Deltagare i workshop.

Genom workshops väcktes många tankar.

Hur tolkar andra ditt beteende?

Nils fortsatte Fokusträffen med att prata om destruktivt ledarbeteende vilket innebära att vara passiv eller aktiv som ledare. Att vara passiv kan till exempel betyda konflikträdsla och osäkerhet i ledarrollen. Ett aktivt ledarbeteende är istället en ledare som hotar eller ställer överkrav. För att synliggöra ett destruktivt beteende kan en fundera och reflektera över hur andra tolkar ens beteende. En ledare har på kort sikt många positiva effekter att vinna genom att ”vågar se” och konfrontera det negativa ledarskapet och eventuella destruktiva ledarbeteenden.

Vi behöver befinna oss i utvecklingszonen lite oftare och våga göra misstag för att utvecklas

Reflektion under föreläsningen.

Att ha ett coachande förhållningssätt

Avslutningsvis fick deltagarna prova två olika sätt att coacha. Den ena ger negativ motivation och den andra ger energi, lyfter och uppmuntrar genom sättet att ställa frågorna. Vid coachning används hellre öppna frågor, frågor du inte kan svar ja eller nej på, än stängda. Det får dig som blir coachad att reflektera mer över din situation och ditt agerande. Några exempel på frågeställningar som användes i coachövningen:

Negativ motivation

  • Vad är fel?
  • Varför har du misslyckats med att lösa problemet?
  • Vilka konsekvenser kommer problemet att ge?

Positiv motivation

  • Vad vill du uppnå i situationen?
  • Vilka resurser behöver du för att uppnå det du vill?
  • Vad ska du göra för att uppnå det du vill?
Deltagare coachar varandra.

Deltagarna fick prova att coacha varandra.

Inspirera och motivera

Nils summerade Fokusträffen genom att prata om att ledarskap handlar om värdegrund, att ta ansvar och ge stöd. Som ledare ska vi inspirera, motivera och uppmuntra våra medarbetare till delaktighet. Det skapar trygga medarbetare som tar ansvar och är stolta över sin arbetsplats.

Nästa Fokusträff

Nästa Fokusträff är den 8 oktober och då med tema marknadsför ditt hållbarhetsarbete – gör det till en del av ditt varumärke.

Läs mer om nästa Fokusträff

Fler bilder från Fokusträffen

IDC och projektet Catalyst

Genom projektet ”Catalyst – för smart och hållbar produktion” bidrar IDC till ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. På så sätt ökar den tillverkande industrin sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

Vill du veta mer?

Hör av dig till Lisa om du vill veta mer om våra Fokusträffar.

Kommunikatör

0500-50 25 05

Lisa Stridh

Kommunikatör

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 05

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | IDCs erbjudande | Projekt

Elicom tar utvecklingskliv för ökad attraktivitet

Elicom, grundat 1988, är en av Sveriges ledande samarbetspartner inom elektrifiering och automation för industri, VA och offentlig verksamhet. I…

16 januari, 2024 — Lästid 7 min

Tips från IDC

Johan tipsar: Checkar till utveckling av produktionen i industriföretag

Tillväxtverket erbjuder företag att söka stöd till sin utveckling inom två olika områden: Automation och produktionskompetens. Erbjudandet stärker företags långsiktiga…

19 april, 2024 — Lästid 4 min

Nätverk | Projekt

Batteriteknikens möjligheter: “Gemensamt kan vi bidra till att Skaraborg står starkt och enat”

Möjligheterna inom batteriteknik var temat när Science Park Skövde och IDC West Sweden bjöd in företag och aktörer till en…

17 april, 2024 — Lästid 3 min

Nätverk

Lyckad premiär för industrins nätverk för hållbarhet och cirkularitet

I en öppen workshop på ASSAR Industrial Innovation Arena samlades representanter från teknik- och industriföretag i Skaraborg för att diskutera…

16 april, 2024 — Lästid 3 min