Nästa generations drivlineproduktion – projektaktiviteter

Projektet bygger förmåga till en effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige, genom utveckling av både arbetssätt som tillverkningsteknik.

Här finns sammanställda aktiviteter och annan information från projektet Nästa generations drivlineproduktion steg 3 – implementering. I detta tredje steg av projektet ligger fokus på att testa och införa resultaten i större skala och i verkligheten. I arbetet ingår även att lägga grunden för hur affärsmodeller ska fungera och hur uppskalning ska ske. Det innebär förberedelser för effektiv och hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige och demonstration av detta.

Publicerad: 2022-06-07

Analysverktyg för rekonfigurerbarhet

Tekniska Högskolan i Jönköping (JTH) har i projektet Nästa generations drivlineproduktion sett ett behov av att förstå och mäta cirkuläritet och rekonfigurerbarhet i produktionsutrustning för Hairpin-utrustning. Genom att mäta rekonfigurerbarheten finns möjlighet att kartlägga produktionsutrustningens hantering av förändringar, öka dess livslängd och minska klimatavtrycket. Tack vare ett analysverktyg framtaget av JTH genomfördes under våren 2022 ett test av Hairpin-utrustningen i ASSAR, både på maskin- och fixturnivå.

Resultatet av analysen har visat att Hairpin-utrustningen har en hög nivå av rekonfigurerbarhet och cirkuläritet. Det betyder att utrustningen effektivt kan hantera introduktion av nya produkter. I en jämförelse mellan förväntat och uppmätt behov av rekonfigurerbarhet finns ingen större skillnad. Det visar på att de fysiska resultat som framkommit i projektet Nästa generations drivlineproduktion effektivt kan realiseras.

Analysverktyget kan användas på alla typer av produktionsprocesser för att möta rekonfigurerbarhet och cirkuläritet. Resultatet kan även användas som diskussionsunderlag för hur rekonfigurerbarhet och cirkuläritet kan förbättras.

Ser du som part i projektet behov av att genomföra en analys och utvärdering av rekonfigurerbarhet och cirkuläritet? Kontakta Carin Rösiö på Tekniska Högskolan i Jönköping för mer info.

Carin Rösiö:

Publicerad: 2022-02-18

Snabbfakta och filmer om hållbara produktionssystem

Hur utvecklar man sin produktion på bästa sätt? Vad innebär en rekonfigurerbar produktion? Hur går produktutveckling till ur ett livscykelperspektiv och hur blir man kostnadseffektiv i omställningen av produktionssystem?

Inom ramen för projektet Nästa generations drivlineproduktion har Tekniska Högskolan i Jönköping tagit fram material inom fyra områden som vägleder industrin i omställningen; Agil projektmetodik, rekonfigurerbar produktion, hållbarhet ur ett livscykelperspektiv och linjebalansering som underlag för investeringsbeslut.

Läs snabbfakta och se filmer

Publicerad 2022-02-02

ASSAR Lab stärker framtidens teknikområden

CT-skanner på ASSAR Lab.

ASSAR Lab är ett initiativ som möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden. Här samverkar stora och små teknik- och industribolag med akademin. Inom ramen för ASSAR Lab erbjuder vi kunskapsutbyte inom nya tillverkningsmetoder för framtida elektrifierade drivlinor; öppna workshops med visning av nya produktionstekniker eller fördjupade dialoger i våra nätverk.

ASSAR Lab innehåller i nuläget en lasersvets, en CT-skanner och en produktionslinje för Hairpins.

Läs mer om demonstratorerna på ASSAR Lab

Publicerad 2021-12-20

Snabbfakta omvandlare

Här kan du läsa en snabbfakta om hur en omvandlare fungerar och vilka huvudsakliga komponenter som ingår. Snabbfaktan är framtagen för projektet Nästa generations drivlineproduktion och är en sammanfattning av rapporten ”Inverter” skriven av Philip Abrahamsson, Postdoktor, Industriell elektroteknik och automation och Mats Alaküla, Professor, Industriell elektroteknik och automation vid Lunds Tekniska Högskola. Rapporten ger en överblick över hur en omvandlare fungerar och vilka huvudsakliga komponenter som ingår. Syftet är att öka förståelsen kring den här komponenten i en fordonsdrivlina.

Läs hela snabbfaktanLäs rapporten i sin helhet

Publicerad 2021-11-08

Ny testutrustning för eldrivsystem installeras på ASSAR

Snart finns utrustning för testning och verifiering för eldrivsystem på plats på ASSAR. Under hösten 2021 installeras fyra stationer för hairpin-konfiguration som alla beräknas stå färdiga runt årsskiftet.

Läs artikeln om installationen

Publicerad 2021-07-07

Projektet besökte Koenigsegg

Teamet i Nästa generations drivlineproduktion besökte nyligen Koenigsegg Automotive AB. Företaget är mycket utvecklings- och utmaningsdrivet och deras framfart inom sportbil- och elmotortillverkningen sker i hög hastighet på flera sätt. Det blev ett intressant besök för alla parter.

Publicerad 2021-05-07

Projektaktiviteter april och maj 2021

Erfarenhetsutbytet och samverkan har ökat tack vare att alla forskarparter och leverantörer presenterat sina förmågor under en workshop den 20 maj och vi börjar förstå var kunskapsfronten finns i konsortiet. Vi har identifierat minst tre tillkommande insatsområden där operativt stöd ges riktat till tillverkande parter från forskarparter. Arbetet är fortsatt agilt och förväntas vara så under hela projektet.

Publicerad 2021-04-12

Besök i produktionstekniskt laboratorie på ASSAR

AC Floby beöker laboratoriet på ASSAR.

Nyligen gjorde AC Floby ett besök i det produktionstekniska laboratoriet på ASSAR Industrial Innovation Arena för att undersöka möjligheterna till samarbete. Under besöket fick de även en demonstration av den utrustning för lasersvetsning och värmebehandling av produkter som finns installerad på ASSAR. En installation som genomförts i samarbete med Högskolan i Skövde. Projektet nästa generations drivlineproduktion gör det nu möjligt för fler komponenttillverkare att samarbeta i det produktionstekniska laboratoriet.

Är du intresserad av samarbete kring laboratoriet i ASSAR? Kontakta;
Fredrik Karlsson:
Tor Larsson

Publicerad: 2021-04-15

Projektaktiviteter februari och mars 2021

Alla företagsparter har haft första möten med projektet där vi gått igenom våra arbetspaket, förväntningar och fått god feedback. Planen är att vi i kvartal 2 startar upp företagsmöten per part för att ta fram företagens egna visioner, kopplat till projektet. Vi startar även upp vårt erfarenhetsutbyte och  samverkan för att skapa oss en bild av var kunskapsfronten finns i konsortiet. Arbetet är sökande för att finna ut de frågor som projektet ska besvara.

Publicerad 2021-06-02

Koenigsegg besöker laboratoriet på ASSAR

Koenigsegg Automotive besöker ASSAR Industrial Innovation Arena för att se den produktionsutveckling av elektrifierade drivlinor som finns där. Under besöket utforskades även vad höstens kommande installationer ger för möjligheter till produktionsutveckling.

Högskolan i Skövde höll en introduktion av laseranläggningen och el-motorlaboratoriet visades av Powertrain Engineering Sweden. Koenigseggs besök är ett av flera samverkansbesök inom ramen för Vinnova-projektet ”Nästa generationens drivlinor”, ett UDI-projekt i steg 3.

Publicerad: 2021-04-30

Projektets vision

Under en workshop  den 18 mars formulerades en gemensam vision för projektet:

Projektets vision är att bidra till en hållbar framtid genom att vara världsledande för produktion av resurseffektiva, omställningsbara, hållbara och cirkulärt anpassade produktionssystem för framtidens drivlinor i Sverige genom samarbete.

Vill du veta mer?

Hör av dig till Lars om du vill veta mer om projektet Nästa generations drivlineproduktion.

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

0500-50 25 10

Lars Tööj

Industriutvecklare innovation | Resurseffektiv Produktion, Cirkularitet & Kompetens

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 10

Projekt

Om Skövde och produktion av elektriska drivlinor

I början av februari medverkade Leif Pehrsson, VD för IDC West Sweden AB och Mats Jägstam, VD Science Park Skövde…

8 februari, 2021 — Lästid 4 min

Press | Projekt

Projekt för hållbar serieproduktion av elektriska drivlinor i Sverige

Vinnova har beslutat att finansiera projektet ”Nästa generations drivlineproduktion” med 18 miljoner kronor. Projektet har i de två tidigare stegen…

1 februari, 2021 — Lästid 3 min