Värdegrund och LEAN går hand i hand hos Kinnegrip

I våras skrev vi det första reportaget kring Kinnegrips utvecklingsresa i projekt Catalyst och mycket var på gång hos företaget redan då. Nu fortsätter resan där medarbetarnas medverkan är ett viktigt inslag.

Patrick Juslin, produktionschef, berättade i våras bland annat om deras arbete med värdegrund och arbetsplatskultur. Under hösten har det arbetet fortsatt tillsammans med utbildningar i bland annat LEAN. En hel dag avsattes till värdegrundsarbete då hela produktionen pausade för att medarbetarna skulle få möjlighet att delta i arbetet.

Vad är en inkluderande arbetsplats?

Kicki Borhammar från EDCS (Equality Development Center West Sweden) höll i workshop och föreläsning den här dagen. Inledningsvis fick Kinnegrips medarbetare lyssna när Kicki berättade om diskrimeringsgrunderna och reflektera över vad en inkluderande arbetsplats är.

– Det är att känna sig uppskattad, svarade en. Att de andra lyssnar på en, svarade någon och att känna sig delaktig, sa en tredje.

En del jobbar i det tysta

Varför ska man ha en gemensam värdegrund att jobba efter egentligen? Kicki förklarade att många arbetsplatser kanske jobbar efter vad som är normalt just där, att det råder en tyst överenskommelse.

– Då är det bättre att komma överens om en gemensam värdegrund, som alla varit med och tagit fram, än att fortsätta jobba i det tysta. Det tysta som en tycker är ”normalt” för just den arbetsplatsen.

Gemensam bild av Kinnegrip

Under workshopen delades medarbetarna in i nio grupper där varje grupp fick i uppgift att utse tio värdegrundsmeningar var utifrån en lista. Exempel på meningar är ”att känna att jag tar ansvar” eller ”att känna sig som en del av en grupp”. De nio grupperna slogs sedan ihop till fem som i sin tur fick enas om 10 meningar utifrån de 20 gemensamma. Arbetet ska mynna ut i en gemensam bild av Kinnegrip och ge svar på frågor som till exempel; vad är självklart här? Hur vill vi ha det? Slutresultatet blir en symbolik över berättelsen om Kinnegrip.

Framför allt var det intressant när vi slog ihop grupperna och skulle komma överens om våra gemensamma värdegrundspunkter. Från början hade vi över 70 punkter på en lista och att få diskutera och höra varför man hade valt just sina tio punkter var väldigt utvecklande.

Sebastian Kjörk, arbetsledare.

Värdegrund och LEAN går hand i hand

Efter den gemensamma dagen där alla medarbetare deltog har arbetet med värdegrunden tagits vidare och implementerats i bland annat i en LEAN-utbildning via Högskolan i Skövde. Där vävs alla bitar ihop för att få en viktig helhetsbild och få in värdegrunden i det vardagliga arbetet.

Att få se alla samlade så här är en fantastisk känsla och oerhört mycket värt. Det betyder mycket för vår gemenskap

Anki Sandin Almén, sälj och marknadschef.

Ny arbetslina

Vi fick möjlighet att prata med Annelie Kjörk, operatör och Sebastian Kjörk, arbetsledare, för att höra hur deras upplevelse varit kring utvecklingsarbetet varit. Kinnegrip har under våren och hösten genomfört ett förbättringsarbete i produktionen och bland annat byggt om en av arbetslinorna, T50. Under det här arbetet har de haft stor nytta av sina utbildningar och tycker att arbetet med värdegrunden hjälpt dem mycket på vägen.

Förbättringsmöte en gång i veckan

I flytten av T50 har fler medarbetare och samtliga tjänstemän varit med i arbetet. I ett förbättringsarbete diskuteras alltid de förslag som kommer upp vid en förbättringstavla en gång i veckan. De förslag som kommer upp kanske inte alla är förbättringar utan en del är förändringar, förklarar Sebastian.

– Det är viktigt att vi diskuterar igenom förslaget innan vi beslutar att genomföra det. Om det är en förbättring, varför det är en förbättring och vad vi vill ha för önskat resultat.

Positiv inställning till förändring

Att genomföra förändring kan upplevas jobbigt och som ledare är det viktigt att kunna stötta och skapa trygghet, fortsätter Sebastian. Tack vare de utbildningar vi gått, bland annat i LEAN och ledarskap, har vi en stabil grund att stå på och vi har på ett positivt sätt kunnat möta medarbetarna i de förändringar som sker.

– Vi ha fått en förståelse för varför det är viktigt med förbättringsarbete hos alla som jobbar här. Vi får en större delaktighet då alla ges möjlighet att komma med förbättringsförslag. Det roligaste är att gruppen får genomföra sina förslag själva, att man inte bara lägger en beställningslista till underhållsavdelningen. Vi lär oss tänka på ett annat sätt. Vi är så vana vid att en operatör bara ska göra en sak. Nu tar alla större ansvar och får jobba med sina egna förbättringar och får avsatt tid till det.

Det var en omställning i början att få vara med och påverka sitt eget arbete men det gör att vi växer som medarbetare.

Annelie Kjörk, operatör.

Den största förbättringen

– Allting har vänts upp och ner sedan jag började jobba här 1984, fast på ett bra sätt, berättar Annelie. Det som händer nu är den största förbättringen under dessa år. Tidigare kom vi hit, gjorde våra stolpar och gick i hem. Det var en omställning i början att få vara med och påverka sitt eget arbete men det gör att vi växer som medarbetare.

Annelie Kjörk och Sebastian Kjörk vid en av de nya arbetsstationerna i T50.

Jobbar som team och hittar lösningar gemensamt

Efter ombyggnaden upplever Annelie att de fått en mer ergonomisk miljö att jobba i med ett bättre flöde. Vilket även leder till mindre stress.

– Det kommer ge effekt i hela produktionen då vi nu inte behöver frakta delar över hela fabriken och vi får även bort stora mellanlager. Vi kommer få lättare att kommunicera mellan oss då avstånden minskar, nu jobbar vi mer som ett team och hittar lösningar lite lättare. Den största utmaningen i det här arbetet har varit att tänka sig in i hur det skulle bli. Det svåra har varit planeringsstadiet i PDCA  (Plan, Do, Check och Act) som innefattar enormt mycket. Men allt har löst sig med tiden och vi har lärt oss att det inte är så farligt att gå in i ett förändringsarbete, avslutar Annelie.

Fler möjligheter med Robotlyftet

Kinnegrip har under hösten gjort en ansökan i Robotlyftet för att kunna genomföra automation i delar i produktionen. I Skaraborg genomför IDC projekt Robotlyftet och riktar sig till till små och medelstora industriföretag som vill utveckla sin tillverkning mot mer automatisering eller robotisering. Robotlyftet ger ökad kunskap genom utbildningsinsatser, tillsammans med ekonomiskt stöd bidrar det till att fler företag vågar göra investeringar i automationsteknik och robotar. Satsningen omfattar 100 miljoner kronor fram till och med 2021 och består av tre delar.

  • Ekonomiskt stöd till företag
  • Utbildningsinsatser
  • Aktiviteter för att bygga nätverk

Läs mer om Robotlyftet

Bättre ergonomi och kvalitetssäkrad leverans

Vi frågade Patrick Juslin vad de ser för möjligheter med den planerade automationen.

– Med vår nya robotcell kommer vi kunna eliminera många tunga lyft (totalt uppskattningsvis 1200 ton/ år) vilket även kommer ge oss ett effektivare flöde genom hela organisationen. Våra ledtider kommer reduceras drastiskt och vår kvalitetskontroll kommer genomgående öka då en robotcell kräver en stabil och jämn kvalitet. Vi har identifierat behov av att starta upp ett arbete med att förbättra verktyg, process och kontroll av ingående detaljer från vår pressavdelning. I samråd med leverantören av den nya robotcellen har vi identifierat ändringar vi kan göra på detaljerna för att minimera risk för störningar.

Vad hoppas du få för stöttning av Robotlyftet i automationsresan?

– Vi kommer kunna ta hjälp för att lättare kunna ställa krav på robotleverantören och redan tidigt i projektet ta in support för att snabbare identifiera och lösa kvalitetsavvikelser i de processer som ligger steget innan robotcellen. Ny teknik ställer även krav på nya kompetenser och med Robotlyftets hjälp kan vi öka utbildningsinsatsen för tekniker och operatörer. Vi kommer skapa team som sedan får ansvar för ett flöde vilket skapar möjligheter för våra medarbetare på Kinnegrip att utvecklas på ett annat sätt än tidigare.


IDC och projektet Catalyst

Kinnegrip har varit delägare i IDC i flera år, tar del av flera erbjudanden och deltar i bland annat projektet Catalyst. Genom projektet ”Catalyst – för smart och hållbar produktion” bidrar IDC till ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. På så sätt ökar den tillverkande industrin sin konkurrenskraft och lönsamhet genom nya affärsmodeller och omställning till en allt mer attraktiv, hållbar och cirkulär verksamhet. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

 

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

IDCs erbjudande | Information

Säkra din plats i IUC montern på Elmia Subcontractor 2024!

Elmia Subcontractor är norra Europas största underleverantörsmässa och mötesplatsen för företagen inom tillverkande industrin, deras kunder och leverantörer. Här finner…

26 mars, 2024 — Lästid 3 min

IDCs erbjudande | Nätverk

Nätverk med fokus på framtidens drivlinor

I våra nätverk får du möjlighet att träffa personer med liknande yrken för erfarenhetsutbyte och utveckling. Det nyaste av våra…

16 januari, 2024 — Lästid 2 min