IDC för industrin – så här driver vi utveckling och skapar hållbart värde

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag.

Vi ägs av cirka 160 små och medelstora tillverkande industriföretag, och vi är inte vinstdrivande. Vår modell bygger på att ge hjälp till självhjälp och det som krävs av våra delägarföretag är en vilja att utvecklas – för en hållbar framtida industri.

Vi som jobbar på IDC driver flera projekt, insatser och utvecklingsinsatser tillsammans med våra delägarföretag inom en rad spännande olika områden som exempelvis affärsmodellsinnovation, cirkulär ekonomi, digitalisering, material, produktutveckling, produktionseffektivisering och strategisk kompetensförsörjning.

arbetsmodell rgb

Alla utvecklingsresor ser olika ut

Vi ses ofta som en ”kopplingsdosa” där industriföretagens potential identifieras och kopplas samman med resurser för utveckling och transformation. När behovsbilden klarnat har vi en rad beprövade verktyg, stora nätverk och en bred kompetens att ta till för att ge företaget den ”hjälp till självhjälp” som det finns behov av. Vi fokuserar på långsiktigt stärkande och lärande insatser.

Coachning längs med vägen

En utvecklingsresa med IDC innebär också stöd och coachning längs med vägen inom alla områden, frågor och utmaningar. Läs mer om IDCs coachning längs med vägen.

Våra delägare bryr sig och påverkar regionens industriella utveckling

Våra delägares röst blir del av en helhet när vi som industrinära aktör berättar om Skaraborgs industris behov, utmaningar och potential för en hållbar framtida industri. Att vara del i IDC visar också att man som bolag visar tar ett socialt ansvarstagande för en hållbar region, vi berättar med jämna mellanrum om våra delägarföretags utvecklingsresor i våra digitala kanaler, här kan du läsa reportagen.

Bli delägare – läs mer här

vår modell IDC blå 2

Analys & coachning

Vi ses ofta som en ”kopplingsdosa” där industriföretagens behov aktivt identifieras och kopplas samman med resurser som möjliggör utveckling.

Vår arbetsmodell utgår från filosofin ”hjälp till självhjälp”, vi vill fokusera på långsiktigt stärkande och lärande insatser. Det är så vi driver utveckling och skapar hållbart värde.

Läs mer om analys & coachning

Finansieringsstöd

Vi stödjer våra delägarföretag i finansieringsansökan.

Vi delar inte ut några egna pengar men vi har en bra översikt över vilka möjligheter till finansiering som finns tillgängliga för våra delägarföretag. Vi rådgör gärna kring vilka finansieringslösningar som kan vara aktuella och stöttar även i ansökningsprocessen.

Läs mer om finansieringsstöd

pengar bild

Förmåner

Förmåner för dig som delägare i IDC

Ett delägarskap i IDC innebär – utöver att du är med och påverkar utvecklingen av Skaraborgs tillverkande industri – bland annat rabatterade priser på bland annat webbaserade utbildningar och föredrag, kontorsmaterial och elförsörjning.

Läs mer om förmåner

Kompetensutveckling

IDC erbjuder delägarföretag möjligheter till kompetensutveckling genom både utbildningar, fokusträffar, temadagar och inspirationsseminarium.

Vi koordinerar utbildningar i samverkan med olika aktörer, bland andra Högskolan i Skövde. Vår inriktning är att allt vi erbjuder inom kompetensutveckling ska ha sin grund i våra delägarföretags behov.

Dessutom tipsar vi om utbildningar och event arrangerade av andra, men som kan vara till nytta och inspiration för människorna i våra delägarföretag.

Läs mer om kompetensutveckling

Se aktuella utbildningar och event

nätverk

Nätverk

Vi jobbar för samverkan i allt vi gör.

Våra nätverk är ett naturligt sätt för oss att klustra och skapa engagemang i syfte att långsiktigt stärka våra delägarföretag och tillgodose deras behov. Vi erbjuder nätverk inom områden som VD/omvärld, produktionsteknik, inköp, och produktionstekniskt nätverk.

Läs mer om våra nätverk