Vår grafiska profil

Resultatet av vårt gemensamma arbete och vår strävan för en betydelsefull och innehållsrik grafisk profil är på plats. Vår logotyp, symbolen för vårt IDC, har sett dagens ljus i vår kanske viktigaste kommunikationskanal, vår hemsida. Vi är verkligt stolta och glada över resultatet!

IDC som verksamhet och vi medarbetare står för ett starkt engagemang, en vilja till samverkan, ett driv efter utveckling och ett ständigt fokus på hållbart värdeskapande. Detta vill vi ska genomsyra inte bara vårt arbete utan även vår kommunikation. Målsättningen är att vår kommunikation ska präglas av ökad kontakt, tydlighet och ett helhetstänk.

Öppna vår kommunikationsmanual som PDF

Vår logotyp

Logotypen som symbol har vuxit fram ur ett behov att illustrera och befästa IDCs verksamhet och själ. Resan startade i samband med vårt värdegrundsarbete, det skapade ett behov av en innehållsrik, gemensam symbol.

De tre delarna i vår logotyp representerar delarna av en helhet, det trestaviga IDC. Med god vilja utläses bokstäverna I, D och C i logotypen, där den minsta delen utgör pricken över i. I hexagonen finns en roterande rörelse som får symbolisera cirkularitet och hållbarhetens tre dimensioner, ekonomisk, ekologisk och social.

Hexagonen representerar mycket för oss, en möjligen självklar betydelse ligger i en mutters form och associationer från den till en tillverkande industri. Men den har också fler betydelser för oss. Läs mer om dem i ”Om vår logotyp och våra färger”.

Våra färger

Vår logotyp har färdats genom många färger och kombinationer av dessa. En äkta intern förankring av logotypen har varit avgörande för oss, därför har färgvalet varit en gemensam, noggrann och verkligt viktig process som flutit fram likt en kedja. Samverkan har varit betydande, våra värdeord har varit avgörande.

färger

Färgvalet har fallit på tre färger med olika betydelse för oss, varje färg har sedan fått flöda ut till nyanser som profilfärger och vår palett med nio profilfärger stod klar. De blå färgerna representerar tillverkningsindustri och ekonomisk hållbarhet, de beige/bruna färgerna representerar människa/natur och social hållbarhet, och de turkos/gröna färgerna representerar utveckling och ekologisk hållbarhet. På så vis har färgerna givit vår symbol den betydelse och det innehåll vi tillsammans strävat efter.

Med stolthet och glädje kom vi så fram till den logotyp som utifrån inre värderingar från och med nu symboliserar IDC. Den symbol vi bär med oss in i nästa årtiondes verksamhet, in i framtiden.

IDC logotyp RGB

Vi bär den tillsammans med vårt engagemang, vår samverkan, vår utveckling och vårt fokus på värdeskapande. I syfte att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag och för en hållbar framtida industri.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Insikter med IDC | Medarbetare

Insikt med IDC: Skaraborgs möjligheter i produktrevolutionen som pågår

Detta är en krönika med reflektioner från rapporten ACCELERATING CHANGE- HOW GLOBAL MEGATRENDS ARE TRANSFORMING EUROPE’S AUTOMOTIVE INDUSTRY ECOSYSTEM, publicerad…

16 juni, 2021 — Lästid 5 min

Information | Projekt

Boka tid och testa dina produkter i ASSAR Lab!

ASSAR Lab möjliggör samverkan och kunskapsuppbyggnad kring viktiga teknikområden för framtiden. Här samverkar små och stora teknik- och industribolag med…

11 april, 2022 — Lästid 1 min

Information | Nätverk

PT Nätverk besökte AB Volvo

AB Volvo i Skövde har öppnat upp för guidade turer igen och Produktionstekniska nätverket fick möjlighet att besöka F-fabriken, E-fabriken…

13 april, 2022 — Lästid 2 min

Information

Vilket företag tycker du ska vinna Industripriset Skaraborg 2022?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2022. Priset går till ett tillverkande företag i Skaraborg som…

20 april, 2022 — Lästid 2 min