Vår grafiska profil

Resultatet av vårt gemensamma arbete och vår strävan för en betydelsefull och innehållsrik grafisk profil är på plats. Vår logotyp, symbolen för vårt IDC, har sett dagens ljus i vår kanske viktigaste kommunikationskanal, vår hemsida. Vi är verkligt stolta och glada över resultatet!

IDC som verksamhet och vi medarbetare står för ett starkt engagemang, en vilja till samverkan, ett driv efter utveckling och ett ständigt fokus på hållbart värdeskapande. Detta vill vi ska genomsyra inte bara vårt arbete utan även vår kommunikation. Målsättningen är att vår kommunikation ska präglas av ökad kontakt, tydlighet och ett helhetstänk.

Öppna vår kommunikationsmanual som PDF

Vår logotyp

Logotypen som symbol har vuxit fram ur ett behov att illustrera och befästa IDCs verksamhet och själ. Resan startade i samband med vårt värdegrundsarbete, det skapade ett behov av en innehållsrik, gemensam symbol.

De tre delarna i vår logotyp representerar delarna av en helhet, det trestaviga IDC. Med god vilja utläses bokstäverna I, D och C i logotypen, där den minsta delen utgör pricken över i. I hexagonen finns en roterande rörelse som får symbolisera cirkularitet och hållbarhetens tre dimensioner, ekonomisk, ekologisk och social.

Hexagonen representerar mycket för oss, en möjligen självklar betydelse ligger i en mutters form och associationer från den till en tillverkande industri. Men den har också fler betydelser för oss. Läs mer om dem i ”Om vår logotyp och våra färger”.

Våra färger

Vår logotyp har färdats genom många färger och kombinationer av dessa. En äkta intern förankring av logotypen har varit avgörande för oss, därför har färgvalet varit en gemensam, noggrann och verkligt viktig process som flutit fram likt en kedja. Samverkan har varit betydande, våra värdeord har varit avgörande.

färger

Färgvalet har fallit på tre färger med olika betydelse för oss, varje färg har sedan fått flöda ut till nyanser som profilfärger och vår palett med nio profilfärger stod klar. De blå färgerna representerar tillverkningsindustri och ekonomisk hållbarhet, de beige/bruna färgerna representerar människa/natur och social hållbarhet, och de turkos/gröna färgerna representerar utveckling och ekologisk hållbarhet. På så vis har färgerna givit vår symbol den betydelse och det innehåll vi tillsammans strävat efter.

Med stolthet och glädje kom vi så fram till den logotyp som utifrån inre värderingar från och med nu symboliserar IDC. Den symbol vi bär med oss in i nästa årtiondes verksamhet, in i framtiden.

IDC logotyp RGB

Vi bär den tillsammans med vårt engagemang, vår samverkan, vår utveckling och vårt fokus på värdeskapande. I syfte att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag och för en hållbar framtida industri.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Medarbetare

Välkommen Gunnar Bäckstrand

Gunnar Bäckstrand jobbar som chef för teamet Tillämpad Innovation på IDC sedan april 2021. I en intervju berättar han om…

14 juni, 2021 — Lästid 6 min

Information

Högskolans industrikurs gav Arvid nya möjligheter

Svensk industri förändras just nu i grunden och nya digitala lösningar skapar nya möjligheter – både för företag och medarbetare…

22 november, 2021 — Lästid 2 min

Information | Press

Massivt stöd för skaraborgsk batterifabrik

Den 25-26 november genomförde utvecklingsbolaget IDC West Sweden AB sitt årliga styrelseinternat vid Norrqvarn utanför Lyrestad. Syftet var att diskutera…

27 november, 2021 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Skaraborgs långsiktiga plan för kompetensförsörjning

Kommer artificiell intelligens verkligen att slå ut så många jobb som befaras? Kan vi hantera migrationens effekter, integration och andra…

24 november, 2021 — Lästid 5 min