Välkommen Christoffer Löfgren

Christoffer Löfgren började jobba som projektekonom hos oss den 1 juli.  Han blir en del av vår ekonomiavdelning och ser fram emot att utvecklas med IDC och industrin i Skaraborg.

I den här intervjun berättar Christoffer mer om sina förväntningar och om de erfarenheter som ledde honom till IDC.

Hur kom du först i kontakt med IDC?

Christoffer kom i kontakt med IDC för cirka fyra år sedan när han jobbade på Skövde kommun och gjorde ekonomiuppdrag för kommunens förbund och bolag.

-Jag jobbade för Skaraborgs kommunalförbund till viss del. Förbundet står för en del av finansieringen av IDCs projekt och jag hade tidigare haft lite mejlkontakt med ekonomiavdelningen på IDC. Jag blev nyfiken på verksamheten och när det dök upp en ledig tjänst kände jag att jag ville söka.

När jag jobbade på Skövde kommun var min tjänst uppdelad till 40% på Skaraborgs kommunalförbund och 60% för kommunen. Inom kommunen jobbade jag även, tillsammans med en grupp på åtta medarbetare, för SkövdeNät som deras ekonomikontakt. Det innebär att kommunen säljer ekonomitjänster till sina kommunala förbund och bolag, bland annat Balthazar Science Center, KreativaHus, Avfallshanteringen Östra Skaraborg och Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Skaraborgs kommunalförbund har till exempel ingen egen ekonomifunktion utan kommunen stöttar dem med all ekonomi. Mycket av det jag jobbat med innan känner jag igen i det jag nu gör här på IDC. I likhet med IDC driver Skaraborgs kommunalförbund till exempel många egna projekt.

Christoffer Löfgren började jobba som projektekonom hos oss på IDC i juni.

Värdefull erfarenhet från industrin

– Innan anställningen på Skövde kommun jobbade jag som ekonom på Götene vin & spritfabrik. Det är ett ganska litet producerande företag där jag blev väl insatt i flera olika delar av verksamheten. Allt från orderhantering, inköp, lager, kundreskontra, leverantörsreskontra och bokslut. Arbetsuppgifterna där är en väldigt nyttig erfarenhet att ha med sig då de gav en värdefull helhetsbild av hela verksamheten. Det gör det lättare att sätta sig in i den verklighet våra delägarföretag jobbar i, med möjligheter och utmaningar som dyker upp i vardagen. Det är även nyttig erfarenhet att ha med till vår ekonomiavdelning här på IDC.

Vad lockar dej med IDC?

-Innan jag studerade till ekonom jobbade jag på Arla i Götene som bland annat montör. Då upplevde jag industriverksamheten som intressant och spännande och jag tycker det är viktigt att vi får ha kvar industrin i Skaraborg och Sverige. Det sysselsätter väldigt många människor och det IDC gör för att utveckla branschen betyder mycket för att vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga. Jag lockas av att få en dela av och bidra till utvecklingen av industrin i Skaraborg.

Det är utvecklande för alla oss som jobbar här men framför allt för industribranschen. Det är en fantastisk möjlighet de får att kunna ta del av IDC alla erbjudanden, nästan helt gratis!

Vill utvecklas tillsammans med industrin

Christoffer har många erfarenheter med sig som han hoppas kunna applicera i jobbet, men ser samtidigt en möjlighet att kunna lära sig nytt.

-Jag har med mig mycket erfarenhet av redovisning och bokföring. Men jag har även en förmåga att vara flexibel och hitta nya effektiva lösningar på utmaningar som dyker upp.
Jag hoppas få utvecklas i min profession och få nya erfarenheter, men även att utvecklas som person. En förhoppning jag har är att få tillfälle att lära mig mer om cirkulär ekonomi, att få en förståelse för hur företagen kan jobba med det och kanske hur man kan applicera det i fler verksamheter.

Vad är nästa mål på resan?

Lite längre fram i höst finns en ekonomidag inplanerad och Christoffer ser det som ett tillfället att få en helhetsbild över ekonomiarbetet.

-Tanken är att genomföra en djupare planering av vår ekonomifunktion och sätta våra roller. Vi kommer även se över rutiner och effektiviseringsmöjligheter, ja det känns som en viktig dag där mycket kommer att landa.

Går det att sammanfatta din känsla av  IDC med tre ord?

Kompetens – jag tänker på allas olika erfarenheter och den bredd som finns här på IDC. Jag ser det som en fördel att kunna ta vara på allas olika kompetenser och göra något bra av det.

Spännande – IDC är en spännande verksamhet med allt som händer på bland annat ASSAR, Material ConneXion och de utvecklingsmöjligheter som finns för industrin. Så nästa ord är:

Utvecklande – För alla oss som jobbar här men framför allt för industribranschen. Det är en fantastisk möjlighet de får att kunna ta del av IDC alla erbjudanden, nästan helt gratis!

Varmt välkommen Christoffer, som en del av IDC!

Vill du veta mer?

Hör av dig till Christoffer om du är nyfiken på att få veta mer.

Chef för Ekonomi, Projekt och Kommunikation

0500-50 25 07

Christoffer Löfgren

Chef för Ekonomi, Projekt och Kommunikation

Kontaktuppgifter

  • 0500-50 25 07

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Medarbetare

Vi välkomnar fyra nya medarbetare!

Under hösten och vintern har fyra nya medarbetare startat upp sina resor här på IDC. Vi är glada att hälsa…

7 december, 2022 — Lästid 9 min

Information | Projekt

Produktpass som möjliggörare för cirkulära möbelflöden

Projektet har nyfiket undersökt hur digitala produktpass kan bidra till att skapa en ökad miljömässig hållbarhet för möbler. Regelverket kring…

19 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

‌Hairpinutrustning en viktig del i ASSAR Labs

”Vidareutveckling av produktionstekniskt labb för elektriska drivlinor” var projektet som under åren 2020-2023 vidareutvecklade ASSAR Labs i innovationsarenan ASSAR Industrial…

5 juni, 2024 — Lästid 4 min

Delägare | Projekt

VSMV förenklar och förbättrar

Peter Andreasson och Anna Wessman Karlsson är ägare/vd och kvalitetsansvarig, på Vänersborgs Svets och Mekaniska Verkstad AB. De har sedan hösten 2023…

3 juni, 2024 — Lästid 7 min