Vägen till "Ett BS verkstäder" - om arbetsplatskultur och värdegrund

”Det spelar ingen roll vilken befattning du har eller vilken arbetsuppgift du gör. Att vara anställd på BS Verkstäder betyder att alla är lika viktiga. Alla ska få höras och synas och allas bidrag behövs för att helheten ska bli bra.” Så lyder beskrivningen av ”Ett BS”, en arbetsplatskultur som BS Verkstäder i Falköping har arbetat fram under ett par års tid med stöd av IDC.

Vi har träffat Bitte Garsäter, VD för BS Verkstäder, som tog emot oss i den gamla tegelbyggnaden från början av 1900-talet en solig men kall vårvinterdag. Hon berättar med inlevelse om företagets historia och med stolthet om hur de tillsammans på företaget skapar ny historia. Genom att engagera, motivera och låta alla medarbetare synas.

Livstidsförlängning, service och underhåll av järnvägsfordon

BS Verkstäder har funnits i 40 år och har cirka 50 anställda. De jobbar med järnvägsfordon, de bygger om, livstidsförlänger, gör service och underhåll. Framför allt jobbar de med arbetsfordon, lok och godsvagnar. Just nu installeras ett nytt signalsystem för järnväg så det blir ett gemensamt system för hela Europa och BS installerar den del av utrustningen som sitter i fordonen åt vissa kunder. De jobbar väldigt brett och erbjuder kunden lösningar på allt som rör järnvägsfordon.

Jobbar med kunden på plats

Unikt för BS Verkstäder är att de tar emot kundbesök. Att involvera kunden underlättar för det arbete BS ska göra på deras maskiner, förklarar Bitte Garsäter, VD.

— Att ha kunden med dig när du jobbar skapar en öppen dialog och transparens. Det skapar mindre diskussioner och gör att vi lättare kan sätt oss in i arbete som ska utföras på till exempel specialmaskiner eftersom kunden kan förklara och visa konstruktionen på plats. Har de väl kommit hit och jobbat med oss vill de oftast komma tillbaka, förklarar Bitte.

Bitte Garsäter, VD på BS Verkstäder.

Arbete med arbetsplatskultur inleddes med en företagsanalys

I allt sitt arbete är BS Verkstäder breda och flexibla samt är måna om både sina kunder och sina medarbetare. 2016 inledde företaget ett samarbete med IDC och ledningsgruppen deltog bland annat i projektet Kompetensnavet. Efter ett par tuffa år med neddragningar kände Bitte att det var läge att jobba med medarbetarskapet och bygga upp en stark gemenskap, de ville skapa ”Ett BS”.

— Vi kunde inleda arbetet med arbetsplatskultur efter att vi först genomfört en företagsanalys med hjälp av IDC och projektet Catalyst. Den rapporten gav oss mycket att fundera på och diskutera kring. Sedan valde vi att dra i gång arbetet med ledningsgruppen som start. Det var bra att börja med oss, då vi fick möjlighet att lyssna på varandra, skapa samsyn kring vilken förändring vi vill ha och stärka vår kompetens inom ledarskap. Det här är en nödvändig resa som har gått över förväntan, säger Bitte.

Skapar en gemensam plattform för hela företaget

Arbetet med ledningsgruppen var i digital form under pandemin, men sen träffades alla medarbetare och ledning i mindre grupper och deltog i workshops på plats.

— Vi ville engagera alla för att skapa en gemensam plattform att utgå från när det gäller hur vi jobbar tillsammans och hur vi bemöter varandra. I den här resan har vi blandat grupperna med tjänstemän, kollektivarbetare och chefer kors och tvärs. Det skapade en dynamik i arbetet och gjorde att vi fick diskutera med kollegor som vi vanligtvis inte pratar så mycket med.  Vi har genomgående haft ett högt deltagande och ett stort engagemang bland våra medarbetare, vilket känns jätteroligt, berättar Bitte.

Att hålla arbetet levande

Hur kan ett företag jobba för att upprätthålla arbetet med sin arbetsplatskultur? För det är trots allt ett jobb som aldrig blir klart och som aldrig får stanna av.

— Vi har arbetsplatsträffar månadsvis, det har vi haft i många år och de brukar vara uppskattade. Under dessa möten jobbar vi numera bland annat med en ”bordsfråga” som alla medarbetera diskuterar per bord och får redovisa efteråt. Vi upplever en mer öppen dialog i företaget, att man vågar framföra vad man tycker och får gehör för det. Över lag är känslan mer harmonisk och vi har gått ifrån det där med ”vi och dom” genom att bland annat ha ett gemensamt fikarum. Under våren planerar vi att fortsätta med värdegrundsarbetet, säger Bitte.

Arbetet med arbetsplatskultur ledde fram till målet ”Ett BS”.

Företaget äger processen

Under resan har arbetet byggts upp successivt. Bitte förklarar att IDC låtit företaget styra processen och ta sig framåt i den riktning som är rätt för dem. På så vis skapas ett mer strategiskt hållbart arbete.

— Vi har en väldigt värdefull dialog med IDC där de coachar oss framåt i stället för att tala om hur vi ska göra. Den här processen har fått växa fram vilket har varit en styrka som gör att det verkligen blir något av det. Just för att det inte finns ett färdigt slutmål från början.

Värdeord som visar vad BS Verkstäder står för

Nästa steg för BS Verkstäder blir arbete med värdegrunden. Det arbetet startade för några år sedan med att företaget tog fram gemensamma värdeord. Ett arbete som det nu är dags att ta vidare.

— Det är bara ord än så länge som behöver kopplas ihop med vart vi står och vad de betyder för oss idag, för att sedan bilda vår värdegrund. Kan vi skapa en förståelse för värdeorden kan vi använda dem dels för att lotsa in nya medarbetare, men även som en påminnelse för oss själva vad det är vi vill och vad vi står för – hur vi vill leva på BS Verkstäder, avslutar Bitte.

Coachande frågor leder företaget framåt

Pia Nurro från IDC har coachar BS Verkstäder mot målet ”Ett BS”.

Pia Nurro jobbar som industriutvecklare på IDC och har jobbat med de här processerna på många olika företag. Tillsammans med Johan Lundahl har hon coachat BS verkstäder framåt i arbetet med arbetsplatskultur. Pia förklara hur viktigt det är låta arbetet ta tid och att låta företaget driva processen framåt i sin egen takt.

— En framgångsfaktor i arbete med arbetsplatskultur är att verkligen avsätta tid för det, att inse att det inte är en quick-fix. När vi från IDC stöttar gör vi det genom coachande frågor och vi utgår alltid från det företaget behöver. Hos BS utgick vi från deras mål, att få verksamheten till ”Ett BS” och guidade dem med frågor som; Vad betyder ett BS? Hur har vi det då? Vad gör vi då? Vad behövs rent strukturellt och vad behövs i gruppen för att vi ska känna oss som ett BS? Arbetet får växa fram och formas efter hand för det finns ju ingen färdig manual som passar alla. Det viktigaste är att låta företaget äga processen, förklarar Pia.

Vad är en attraktiv arbetsgivare?

I filmen berättar Bitte Garsäter om BS Verkstäders målbild av vad en en attraktiv arbetsgivare kan vara.

IDCs fokusområden

Vad behöver ditt företag stöttning med? IDCs uppdrag är att stärka konkurrenskraften och lönsamheten hos Skaraborgs tillverkande industriföretag och vi jobbar inom flera områden som affärsmodellsinnovation, produktutveckling, produktionseffektivisering och strategisk kompetensförsörjning.

Så här jobbar vi inom våra fokusområden


IDC och projektet Catalyst

För smart och hållbar produktion. Catalyst är projektet som ska ge ökat ansvarstagande för framtiden genom omställning till nya affärsmodeller, en mer cirkulär ekonomi och mer hållbara produkter inom industrin. Projektet ska också höja industrins attraktivitet som arbetsplats, genom ökat fokus på villkoren för de kvinnor och män som genomför industrins processer. Det sker genom fokus på områdena Hållbar produktion och Kunskapslyft industri.

Projektet Catalyst finansieras av Europeiska Regionala UtvecklingsfondenVästra Götalandsregionen och Skaraborgs Kommunalförbund. IDC har i uppdrag att långsiktigt stärka konkurrenskraften och lönsamheten för Skaraborgs tillverkande industriföretag. För en hållbar framtida industri.

Läs mer om projektet Catalyst här

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Delägare | Information

Grattis Sundlings! | Årets vinnare av Industripriset Skaraborg

Industripriset Skaraborg 2023 gick till Sundlings Sverige AB, för sin förmåga till ständig utveckling och förnyelse. Varje år, sedan 2013…

23 november, 2023 — Lästid 3 min

Projekt | Samverkan

Yrkestrainee Skaraborg – studentarbeten hos Dafgårds och CIDAN

Målet med Yrkestrainee Skaraborg är att ta fram utbildningsupplägg på utbildningar inom teknik och tillverkning, där relevanta delar av kursen…

26 april, 2024 — Lästid 2 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min

Projekt | Samverkan

Workshop om ekonomisk motivering av cirkularitet

Inom ramen för projektet REFUSE hölls nyligen en workshop om att mäta och ekonomiskt motivera cirkularitet och rekonfigurerbarhet. Besökarna möttes…

22 april, 2024 — Lästid 3 min