"Tydligt företagsfokus och en vision för framtiden"

Leif Pehrsson tillträdde posten som VD för IDC i början av mars 2020. Precis i starten av en omtumlande period med omställningar, permitteringar och neddragningar där många inom industrin har drabbats.

I den här intervjun berättar Leif om kommande insatser och vad han, trots den situation många står i just nu, ser för utvecklingsmöjligheter för industrin i Skaraborg. Han berättar om en gemensam vision för företagen och IDC där vi tillsammans hittar riktningen på den kanske inte alltid spikraka vägen.

Ökat fokus på tillverkande industri

Leif berättar att han alltid har lockats av både uppdrag och forskning kopplade mot industrin. Så när rollen som VD för IDC plötsligt dök upp kändes det som en möjlighet han inte kunde säga nej till.

— Jag brinner verkligen för utveckling av industrin och för att få ett starkare näringsliv. Jag ser framför allt vikten i att få forskning att blomma ut hos företagen vilket inte riktigt hänt ännu i den utsträckning som är möjlig. Det finns även många möjligheter att kunna locka mer produktion till regionen.  Det känns fantastiskt att få jobba med IDC och få vara med och påverka så företagen får möjlighet att ta de här kliven framåt. Att få jobba med de människor som får industrin att växa – kan det bli roligare på jobbet?

Skaraborgsprogram i kristid

Leif jobbade på Volvo Personvagnar när krisen 2008 var ett faktum. Håkan Berntsson var platschef och även styrelseordförande för IDC. Då ringde Håkan till Leif för att lyssna av om vad vi tillsammans kunde göra.

—  Jag och Thomas Nilsson, tidigare VD för IDC, satte oss för att se över vilka delar som kunde ingå i ett ”krispaket” för företagen. Vi formade då tillsammans med andra parter ett ”Skaraborgsprogram” med olika insatser från bland annat Högskolan i Skövde för att kunna erbjuda företagen kompetensutveckling av personalen under krisen.

Nya insatsformer för att möta snabb utveckling

Tillsammans med Högskolan i Skövde, Science Park Skövde, Skaraborgs kommunalförbund och Västsvenska handelskammaren tittar nu IDC på hur ett nytt Skaraborgsprogram skulle kunna se ut.

— Världen kommer att förändras och det handlar mycket om att ha nya affärsmodeller, nya produkter och kunna ha en snabb omställning. Även kundbeteendet är förmodligen annorlunda i framtiden. Med de projekt IDC nu driver är vi väl rustade för att kunna ta ett nytt avstamp och utveckla nästa insatsform. Kommande behov hos företag tror jag kommer handla om att kunna anpassa sig efter den situation som råder. Hur den utvecklas och att kunna göra det snabbt. IDCs befintliga projekt är en bra bas för kommande utmaningar. Ett nytt Skaraborgsprogram, bestående av ett paraply med olika insatser, omvärldsbevakning och coachning i hur företagen kan ta nästa kliv gör oss riktigt starka i vår region.

På årets Produktionstekniska dag pratade Leif om kommande satsningar.

Hållbarhet skapar en verksamhet som är robust över tid

IDC har sedan start haft företagen i fokus och är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vi har ett starkt fokus på hållbarhet – social, ekonomisk och ekologisk och jobbar med det vi kallar hållbar industriell utveckling. Leif förklarar mer kring vårt arbetssätt och vad han ser för utvecklingspotential.

— Hållbar industriell utveckling handlar om att ta hänsyn till omvärlden på ett sätt som vi inte alltid tänker på. Att försöka förstå vad som händer framåt och vad det ger för konsekvenser över tid. Jag sätter det gärna i ett större perspektiv och tänker att det handlar om att vara anpassningsbar. Att ha förmågan att se vad som är på väg att hända och att vara beredd att ta de kliven. Det hänger mycket ihop med cirkularitet och att ha möjlighet att ställa om. Att kunna ändra sin affärsmodell och få en verksamhet som är robust över tid. I stort handlar det om att ha en beredskap att möta det som kommer. Att kunna göra det på ett sätt som är sunt både för samhället, för miljön och genom socialt ansvarstagande.  Vi behöver helt enkelt använda våra resurser på ett bra sätt. Det man har idag ska man kunna ställa om för att enkelt kunna möta morgondagen också.

Fler företag kan ta del av ASSAR

Ett av de projekt IDC är med och driver och som Leif var med och formade från start är ASSAR Industrial Innovation Arena. Initiativtagare till arenan var Högskolan i Skövde, Science Park Skövde, IDC, Volvo Cars och Volvo Personvagnar. De såg ett behov av en innovationsarena med en mix av forskning och industri. Nu har arenan firat två år och fortsätter utvecklas. Under dessa år har här etablerats en industriell innovationsarena i världsklass med både nationella och internationella forskningsprojekt i framkant. Och resan kommer fortsätta tror Leif.

— Jag hoppas och tror att fler och mindre företag kan ta del av det som händer på ASSAR. Det skulle till exempel kunna vara företag från möbelbranschen och företag som vill växa.  Ett sätt skulle kunna vara genom laborationsmiljöer där företag får möjlighet att jobba tillsammans och nätverka. Tittar vi gränsöverskridande inom våra olika industrigrenar kan vi kanske hitta nya metoder som kan stärka flera områden samtidigt.

Branschöverskridande innovationsmiljö

— Ett exempel där vi kan jobba mer branschöverskridande och lära oss av varandra kan vara i omställningen mot det cirkulära, fortsätter Leif. Här finns även en tydlig koppling till Material ConneXion Skövde som har en stor potential att kunna nå fler med all den kunskap och inspiration som finns här. ASSAR skulle kunna vara den naturliga noden för innovation, med både Högskolans forskning, kanske några institut på plats och branschöverskridande nätverk. En innovation blir till först när den är implementerad, där har ASSAR mycket att bidra med då det verkligen är en arena för samarbete.

Nytt projekt beviljat

Glädjande besked som gick ut den 8 juni är att ett nytt projekt för att vidareutveckla ett produktionstekniskt laboratorium för elektriska drivlinor vid ASSAR Industrial Innovation Arena har beviljats. Satsningen kommer att utgå från möjligheter och slutsatser av redan genomförda projekt drivna genom ASSAR Industrial Innovation Arena i samverkan med Högskolan i Skövde, Science Park Skövde och tillverkande företag. ASSAR är en nod som får allt större internationell lyskraft.

— Att ASSAR Industrial Innovation Arena är en nod med en nationell spets innebär att de tillverkande företagen som verkar i Västra Götaland avsevärt kan stärka sin internationella konkurrenskraft, säger Leif Pehrsson.

Läs mer i pressreleasen

– Det är viktigt att Högskolan i Skövde, IDC och Science Park Skövde sammanstrålar i ASSAR och att det är väldigt viktigt att de tre aktörerna samverkar och skapar en stark nod för framtiden. Det sa Leif Pehrsson och Mats Jägstam, VD på Science Park Skövde, under Produktionstekniska dagen 2020.

Omvärldsanalys, ny forskning och affärsmodellsarbete ger oss bilden av framtiden

IDC och den mix av projekt vi driver skapar tillsammans utveckling. Vi behöver ständigt ligga i framkant för att utveckla en hållbar och konkurrenskraftig industri i Skaraborg. För att göra det möjligt behövs en ökad grad av omvärldsanalys och en stark förmåga att överföra ny forskning och kunskap till industrin. Samt att vi tar nästa steg vad gäller affärsmodellsarbete, säger Leif. Det behövs en vision som visar vart både vi och den tillverkande industrin är på väg. En gemensam bild om vart vi är om kanske tio år.

— Det behövs en vision om vart vi vill gå som hänger ihop med vart vi tror att den tillverkande industrin kommer vara om tio år. Där vi hittar en gemensam riktning kan vi även stötta och vägleda på en väg som inte är statisk. Över tid kan vägen komma att ändras och behöva uppdateras. Har vi kopplat ihop oss själva mer med omvärlden än vad vi gjort tidigare så vet vi var den styrka och kompetens finns som behövs i samverkan med andra.

Coronakrisen skapar möjligheter för snabb omställning

— Utifrån en omvärldsbevakning kan IDC hjälpa företagen att skapa framtidsbilder och stötta dem i arbetet att nå dem, fortsätter Leif. I ett framtida IDC är det ingen tvekan om att fler företag ingått delägarskap, det ger så stora fördelar att var med och företagen utvecklas snabbare är tidigare. De företag vi jobbat med har verkligen märkt skillnad. Coronakrisen har skapat fler möjligheter för snabba omställningar och företagen är mer anpassningsbara än tidigare.  Vi har byggt vidare på och faciliterar processerna att ta till sig nya teknik, nya arbetssätt och nya affärer på ett annat sätt. För att lyckas krävs det att vi är engagerande och har förmågan att skapa en vilja att utvecklas. Längs vägen får vi erfarenheter med oss om vad som fungerar bra och dåligt, vilket är jätteviktigt för att utvecklas.

Hur kommer du själv utvecklas Leif?

— Jag är övertygad om att jag kommer utvecklas och lära mig massor genom att driva IDC. Jag ser fram emot att bygga på kunskapen om hur vi strategiskt kan tänka runt en organisation. Hur vi på bästa sätt kan lyfta en verksamhet till en ny nivå där värdegrund, förmåga och leverans är i samklang så att vi tillsammans bygger både industrins och IDCs framtid. Vi utvecklar andra genom det vi själva gör och det gäller att både våga misslyckas och lyckas för att lära sig nya saker. Ju större utmaning desto mer lär vi oss. IDC har en förändringsvilja, en framtidstro och ett engagemang.  Tre viktiga egenskaper som tillsammans skapar framgång och gör att vi kommer vidare i utvecklingen.

Välkommen Leif, som en del av IDC!

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Medarbetare

Just nu söker vi medarbetare - vill du växa tillsammans med oss?

IDC West Sweden AB är ett utvecklingsbolag för människorna i Skaraborgs tillverkande industri. Vårt uppdrag är att stärka konkurrenskraften och…

2 maj, 2023 — Lästid 2 min

Information | Projekt

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

3 maj, 2024 — Lästid 1 min

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min

Information | Projekt

Additiv tillverkning | 3D Action 2.0 vägleder och möjliggör

Nu finns nya möjligheter att öka sin medvetenhet och kunskap för en hållbar och effektiv tillverkningsprocess. Nyligen startade projektet 3D-Action…

22 mars, 2024 — Lästid 2 min