ASSAR fortsätter stärka den tillverkande industrin i Skaraborg

Den 2 mars firar ASSAR Industrial Innovation Arena två år i lokalerna på Kavelbrovägen, lokaler som man delar med Balthazar Science Center och Material Connexion Skövde. Men satsningen ASSAR har betydligt fler år på nacken än så.

En regional satsning för globala utmaningar

—  Initiativet till ASSAR startade på allvar i juni 2014 under arbetsnamnet ”kunskapsdriven industri” med syfte att få större industrinytta i gemensamma forskningsprojekt. Men tidigt insåg vi att projektidén skulle bli mer av en regional satsning för att stärka kompetens och konkurrenskraft i den tillverkande industrin i regionen för att kunna möta globala utmaningar på regional nivå, säger Tobias Björck, koordinator för ASSAR Industrial Innovation Arena.

Säkra företagens långsiktiga konkurrenskraft

De fem initiativtagarna till ASSAR är Högskolan i Skövde, IDC West Sweden AB, Science Park Skövde och de båda Volvobolagen.

—  Samtliga parter är eniga om att det är nödvändigt att investera och bygga attraktiva forsknings- och innovationsmiljöer tillsammans med ett starkt utbildningssystem likt ASSAR för att säkra företagens och även Sveriges långsiktiga konkurrenskraft, säger Tobias Björck.

Finansiärerna till satsningen ASSAR är Skövde kommun, Skaraborgs kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

—  Skövde har med ASSAR på ett par år etablerat en industriell innovationsarena i världsklass med både nationella och internationella forskningsprojekt i framkant. Forskningsresultat och ny kunskap är betydligt mer tillgänglig idag än tidigare för tillverkande industrin och teknikbolagen i regionen genom de möten och aktiviteter som sker, säger Tobias Björck.

Seminarier, workshops, coachning och utvecklingsarbete

Den 2 mars 2018 flyttade ASSAR in i sina nuvarande lokaler, i samma hus som Balthazar Science Center. Och nu, två år senare, är det full fart med aktiviteter för att stärka den tillverkande industrin och teknikbolagen i regionen.

—  Nu har vi verkligen aktiviteter i miljön dagligen. Vissa dagar är det ett hundratal här på en större workshop eller seminarium men oftast är det många mindre grupperingar som ses och jobbar tillsammans. Det bästa är de spontana oförutsedda mötena som sker och när man ser att det riktigt bubblar av utveckling i alla hörn. Vi hade mycket aktiviteter redan första året såklart, men det är stor skillnad nu i hur självgående många är och såklart hur miljön har utvecklats rent fysiskt, säger Tanja Lundberg, projektledare för ASSAR.

Projektledare Tanja Lundberg och koordinator Tobias Björck vid en av demonstratorerna på ASSAR.

Vinsten för företagen

ASSAR har gett både företagen i regionen och Högskola i Skövde en naturlig mötesplats där teknikutveckling och nätverkande kan ske. Flera forskningsprojekt från Högskolan har stora demonstratorer på plats i lokalerna där man testar nya lösningar för framtidens industri. Ett av företagen som sett flera vinster med ASSAR är Jernbro:

—  Jernbro har det senaste året arbetat på ASSAR tillsammans med Volvo Cars och Högskolan i EU-projektet MANUWORK. Lokalerna på ASSAR är väl anpassade för att arbeta i och ger oss inte bara möjlighet att bygga upp en demonstrator på ytorna, vi kan även genomföra projektmöten och bjuda in övriga samarbetspartners. Vi kommer ha en större träff i vår där hela den europeiska projektgruppen träffas på ASSAR under tre dagar och med ASSARs hjälp kan vi säkerställa ett professionellt genomförande av vårt projektavslut, säger Viktor Johansson, produktionstekniker på Jernbro i Skövde.

Viktor Johansson på Jernbro monterar vid MANUWORKs demonstrator i samarbete med en robot.

ASSAR ger nätverksmöjligheter och kontaktvägar

En av ASSARs styrkor är de nätverksmöjligheter som finns. Är det något man behöver eller har frågor kring så finns kontaktvägarna nära till hands i innovationsmiljön för snabb hjälp vidare.

—  En fördel som vi har sett är att när vi arbetar på ASSAR så fångar vi fort upp vad som händer, vilka forskningsprojekt genomförs just nu och vilka kompetensutbildningar som finns och som kan vara intressanta för oss, säger Viktor Johansson.

Det bästa är de spontana oförutsedda mötena som sker och när man ser att det riktigt bubblar av utveckling i alla hörn.

Tanja Lundberg, projektledare ASSAR

På gång 2020 och framåt

Tanja Lundberg berättar att under 2020 har arenan mängder med aktiviteter planerade, både möten och event på plats i arenan men också en del planerat runt om regionen. ASSAR ska agera i hela Skaraborg:

—  Dels är vi ute varje vecka runt om i regionen och gör företagsbesök och arbetar med företagens utveckling på plats, inom t.ex. produktion och produktutveckling. Detta kommer vi fortsätta med och intensifiera det ytterligare under året. Under våren kommer vi också att göra fler seminarier och workshops med företagen runt om i regionen utspritt på plats de olika kommunerna.

Framtiden för ASSAR

—  När det gäller framtiden ser vi att det finns många spännande utmaningar och utvecklingsbehov som kommer i takt med den snabba teknikutvecklingen. Det hoppas vi kunna jobba vidare med. Vi har nu ansökt om förlängning för vårt projekt för att vi ska kunna jobba vidare med att utveckla innovationsmiljön och fortsätta stötta företagen i deras utveckling, säger Tanja Lundberg.

Dela via

Fler nyheter som du kanske gillar

Information | Projekt

Vitbok: IUC som kraft för att utmana och förflytta industrin – ett skarpt exempel från Omställningslyftet

Under 2022-2023 deltog samtliga 21 IUC-bolag och partner, från Luleå i norr till Malmö i söder, som projektpartner i Omställningslyftet…

3 maj, 2024 — Lästid 1 min

Delägare | Information

Vilket företag vinner Industripriset Skaraborg 2024?

Ta chansen att påverka vilket företag som vinner Industripriset Skaraborg 2024. Priset tilldelas ett tillverkande industriföretag i Skaraborg som agerar…

20 maj, 2024 — Lästid 3 min

Tips från IDC

IDC tipsar: Jobbsprånget

Söker ni talanger med akademisk kompetens? Jobbsprånget kopplar ihop er med utrikes födda akademiker med strålande resultat. Jobbsprånget är ett…

16 maj, 2024 — Lästid 1 min

IDCs erbjudande | Projekt

Hållbarhetsworkshop för Karlsborgsföretag

I Karlsborg finns sedan ett par år tillbaka en industrigrupp där deltagare från flera industriföretag träffas regelbundet och diskuterar gemensamma…

6 maj, 2024 — Lästid 5 min